Maahanmuuttajanuoret

Kaikkialta tulevat maahanmuuttajat ovat tulleet Suomeen parantaakseen elämän mahdollisuuksia, kuten työtä, koulua, ja paetakseen väkivaltaa.Yleensä Maahan tulee iso perhe, jossa on paljon lapsia.  Monet maahanmuuttajat ovat sitä mieltä, että Suomi on mahtava maa, koska täällä on monia työmahdollisuuksia ja hienoja kouluja. Nuorilla on paljon paikkoja, missä he voivat viettää aikaa, missä ei heitä ei syrjitä ja voivat  kävellä vapaasti kuin muissa maissa kuten Amerikassa.Olen sitä mieltä, että maahanmuuttajanuorten on vaikea menestyä tai sopeutua uuteen kulttuuriin. Uskon tähän, koska työskentelen nuorisotilalla johon käy maahanmuuttajanuoria, jotka eivät voi puhua tai ymmärtää suomen kieltä. On hyvä, että maahanmuuttajanuorilla on mahdollisuuksia viettää omaa aikaa muiden nuorten kanssa ehkäpä enemmän suomalaisten kanssa, jotta voisivat perehtyä suomalaiseen kulttuurin ja oppia kieltä. On myös hyvä viettää aikaa muiden maahanmuuttajanuorten, kanssa jotta heillä on muita ihmisiä, joiden kanssa on sama tilanne.

Maahanmuuttajien lapset muuttuvat ahdistuksen, masennuksen, vieraantumisen ja vihan kannalta riskialttiissa ryhmäksi ja jos heille ei haeta apua siitä voi syntyä isompiakin ongelmia. Joillakin vanhemmilla on vaikeaa kasvattaa maahanmuuttajanuoria täällä maassa, koska he unohtavat oman kulttuurinsa ja vanhemman ja lapsen välille syntyy ristiriitaa. Kuvittele saapuvasi tänne, kykenemättömänä puhumaan suomea. Yritä saada työpaikka, ystävystyä tai jopa suorittaa perusarki tehtäviä. Vieläpä pitää huolta teini ikäisestä lapsesta, jolla on myös omat vaikeutensa. Tiedän miltä tuntuu olla nuori ja maahanmuuttaja.

Uuden kielen oppiminen on todella vaikeaa, Uusien kavereiden saaminen on vaikeaa. Olisi kuin olisit syntynyt uudelleen. Rasismisuutta ja syrjäytystäkin kohtaa maahanmuutajana. Minun mielestäni on hyvä, että kun maahanmuuttaja tulee suomeen hänellä on heti tilaisuus käydä valmistava luokka, missä hänelle opetetaan suomen kieltä eikä tarvitse mennä muiden oppilaiden joukkoon, jossa tunnet olevasi jäljessä. Onneksi suomi on hyvä maa maahanmuuttajanuorelle, koska he saavat tukea koulussa ja yhteiskunnassa.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Maahanmuuttajanuoret”

  1. Kiitos kun otit esille tärkeän aiheen ja jaoit omia ajatuksiasi maahanmuuttajanuorten elämästä. Teini-ikä on haastavaa jokaiselle, mutta erityisen haastavaa se on silloin, jos siihen lisätään maahanmuutto. Koko perhe joutuu jättämään kaiken tutun ja turvallisen ja hetkessä kaikki ympärillä oleva on uutta: kieli, kulttuuri, tavat, ihmiset, ystävät, ruoka, ilmasto… Kuten totesit, Suomea pidetään hyvänä maana maahanmuuttajanuorten keskuudessa. Jotta asia pysyykin näin, suomalaisen yhteiskunnan tulee jatkossakin taata maahanmuuttajanuorille välitön pääsy opiskelemaan ensin kieltä ja sitten perus- ja ammattikoulutus. Perheille täytyy antaa tukea lasten kasvatustyössä uusissa olosuhteissa. Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia harrastaa ja tavata muita nuoria. Tässä mainitsemasi nuorisotalot ovat korvaamaton apu. Nuorena luodut ystävyyssuhteet kestävät usein läpi koko elämän ja ovat rakentamassa nuoren itsetuntoa ja itseluottamusta kohti aikuisuutta. Mainitsemasi vertaistuki tulisi ottaa entistäkin enemmän huomioon nuorten kotouttamista suunniteltaessa. Ei pidä unohtaa nuorten omaa asiantuntemusta ja sitouttamista palveluja suunniteltaessa.

    Korostit maahanmuuttajien tarvetta tutustua paikalliseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Mielestäni on tärkeää myös se, että suomalaisille opetetaan eri kulttuurien ja niiden tapojen tuntemusta. Kulttuurisensitiivisyyden lisääminen rikastuttaa meidän kaikkien elämää!

  2. Kirjoituksessa oli paljon myös itseä mietityttäneitä asioita. Työskentelen yläkoulussa, jossa on suurinpiirtein puolet ulkomaalaistaustaisia maahanmuuttajia ja olen todella sitä mieltä, että monikulttuurisuus on rikkaus, mutta se edellyttää suurta panosta integroitumisen tukemisessa. Kouluilla on suuri ja tärkeä tehtävä tukea esimerkiksi juuri valmistuneilta luokilta tulevia, mutta tämä on osoittautunut jokseenkin hankalaksi tehtäväksi, sillä se vaatii niin kokonaisvaltaista tukemista. Monet näistä oppilaista jäävät helposti yksin tai onnekkaat löytävät toisten maahanmuuttajataustaisten nuorten pariin. Tämä on parempi kuin yksinäisyys, muttei edistä kulttuurien sekoittumista, mikä edesauttaisi Suomeen sopeutumisessa.
    Toinen juttu on juurikin tuo kulttuurien välissä oleminen; koulussa pyritään opettaa lapsia ja nuoria suomalaiseen kulttuuriin, mutta kotoolta tuleva kasvatus ja totuttu kulttuuri on jotain aivan päinvastaista ja tämä aiheuttaa useita ristiriitoja nuoren sisällä. Eri kulttuurista tulevien perheiden vanhempien tulisi tehdä koulun kanssa tiivistä yhteistyötä ja sopia esimerkiksi yhteisistä säännöistä, kumpaakin kulttuuria kunnioittaen, jottei nuori ole koko ajan ikään kuin kahden tulen välissä. Ehkä myös kouluissa tulisi olla vastaanottavaisempia uusien kulttuurien vaikutukselle, eikä yrittää väkisin opettaa vanhanaikaiseen suomalaiseen “kirjastokulttuuriin”, joksi minä suomalaista käytöskasvatusta kutsuisin.

Kommentoi