Näkyvyyden lisääminen SAB-BIOlle

  • Igis-SuKon, biotekniikka-alan suunnittelu- ja konsultointiyrityksen tunnettuuden lisääminen ja markkinointi

Projektitiimimme sai kevääksi 2021 mielenkiintoisen toimeksiannon yhteistyökumppanilta Igis-SuKonilta. Yrityksellä on toiminimi, ja projektin tarkoituksena on saada kevään aikana lisää näkyvyyttä esimerkiksi uusilla verkkosivuilla, sekä vahvistaa brändiä. Projektin myötä Igis-SuKonille on haettu Patentti- ja rekisterihallitukselta aputoiminimi SAB-BIO.

Poikkeuksellista projektissa on se, että toiminimi on ollut toiminnassa jo yhdeksän vuotta. Toiminimellä ei projektin aloitushetkellä ollut vielä omia verkkosivuja. Projektin aloitus olikin siinä mielessä erilainen, ettei tiimi juuri voinut tehdä taustatutkimusta yhteistyökumppanista: yhteistyökumppanista ei vielä löytynyt googlaamalla oikeastaan mitään. Verkkosivujen myötä haluamme lisätä yrityksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Projektitiimi lähti innolla toteuttamaan haastetta. SAB-BIO toimii toimialalla, joka ei ole kenellekään tiimin jäsenistä ennestään tuttu. Olemme alusta asti olleet paljolti sen varassa, mitä yhteistyökumppani meille itsestään ja alastaan kertoo.

Ryhdyimme kahlaamaan tietoa alasta sekä tekemään kilpailija-analyysiä. Perehdyimme tietoperustoissa muun muassa markkinointiin, palvelumuotoiluun ja brändäykseen, jotka tukevat meitä projektin työstämisessä. SAB-BIO:n toimiala oli tiimin jäsenille aluksi vieras, mikä tuotti hieman haasteita alan ymmärtämiseen ja sisällön tuottamiseen. Päätimme pitää yhteistyökumppanille haastattelun, jossa kysyimme tarkentavia kysymyksiä. Haastattelun myötä saimme valtavasti ideoita, kuinka saamme SAB-BIO:n palvelut ja osaamisen tuotua esiin myyvällä tavalla.

Loimme yritykselle oman LinkedIn-sivuston, johon postaamme viikoittain SAB-BIO:n asiantuntijuutta välittäviä postauksia. Postausten avulla haluamme saada näkyvyyttä, sekä tuoda ilmi yrittäjän asiantuntemusta ja kokemusta. Samanaikaisesti haluamme kertoa potentiaalisille asiakkaille, kuinka laajalla kirjolla palveluita tarjotaan.

Sitten alkoikin verkkosivualustoihin tutustuminen. Vain yhdellä tiimin jäsenistä oli ylipäätään kokemusta verkkosivuston perustamisesta. Kun kirjoittaa Googleen ”verkkosivualusta”, tuloksia saa noin 25 500 000 kappaletta. Vaihtoehtoja verkkosivualustoille on tosiaan monia. Valitsimme muutaman potentiaalisimmalta vaikuttavan vaihtoehdon ja teimme vertailua. Vertailimme muun muassa palveluita, hintoja ja asiakaspalvelun laatua. Päädyimme lopulta kuitenkin ”tuttuun ja turvalliseen” eli alustaan, jota yksi tiimin jäsen oli jo aikaisemmin käyttänyt. Sillä pääsisimme hyvin alkuun.

Tämän jälkeen alkoi varsinainen luova työ ja kirjoittaminen. Verkkosivusto perustettiin ja sinne ryhdyttiin lisäämään materiaalia. Käytimme apuna huolella tekemäämme kilpailija-analyysia. Kilpailija-analyysin avulla pystyimme tutustumaan kilpailijoiden verkkosivustoihin ja toimintatapoihin sosiaalisessa mediassa. Tätä pystyimme hyödyntämään itsekin näkyvyyden lisäämisessä ja asiantuntijabrändin vahvistamisessa. Nettisivulle kootaan otsikoita tarjottavista palveluista, tietoa yrittäjästä, referenssit ja niin edelleen.

Jatkamme verkkosivujen työstöä ja pyrimme saamaan ne pian julkiseksi. Jäämme tämän jälkeen odottamaan, millaisia tuloksia hankitulla näkyvyydellä saadaan aikaan.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi