Mitä kasvattajan tulisi tietää pelaamisesta sekä somen käytöstä?

Tässä blogipostauksessa aion avata käsitteitä kuten sosiaalinen media eli some, pelikasvatus, pelaaminen sekä ulkonäköpaineet. Miksi nuoret kokevat ulkonäköpaineita? Onko pelaamisesta hyötyä nuorelle vai onko pelaaminen haitallista? Mikä on selfie?

PELAAMINEN

MLLn mukaan nuoret kokevat pelaamisen rentouttavana sekä koukuttavana. Puhelimen sekäpelien parissa vietetään runsaasti aikaa. Usein saatetaan ajatella, että nuori pelaa koska hän haluaa paeta omaa elämäänsä pelien maailmaan. Vanhempien onkin hyvä pitää pelaamista silmällä, ja puuttua siihen, jos näyttää, että pelien parissa vietetty aika vie liikaa aikaa sosiaalisilta suhteilta. Riippuvuudesta voidaan silloin puhua, kuin nuoren omat voimavarat eivät riitä ylläpitämään ystävyys suhteita tai suorittamaan arjen askareita.

Vaikka ajateltaisiin, että pelaaminen koukuttaa ja saattaa aiheuttaa riippuvuutta, olisi vanhempien hyvä tutustua peliin, jonka parissa nuori viettää useita tunteja. Pelin ulkomuodon ei pidä antaa säikäyttää, vaikka kyseessä olisikin sotapeli. Pelin sisältö voi olla nuorelle terapeuttista sekä mielenkiintoista. Pelaamisella on positiivisia vaikutuksia nuoren elämään, kuten:

  • Kielitaidon kehitys, Moni nettipeli onkin Englanniksi, joten nuori oppii väistämättä kieltä.
  • Kognitiivisten taitojen kehtiys, tunnetaitojen kehitys sekä sosiaalisten taitojen kehitys.

Pelikasvatus

Mitä onkaan pelikasvatus?

Pelikasvatuksen  tietoisuus on korostunut sosiaali- ja kasvatusaloilla. Pelikasvatuksen tietämättömyys saattaa olla negatiivinen haitta, joka hankaloittaa kasvatusta sekä ammatillista ohjausta asiakastilanteissa. Sosiaalialalla työskentelevillä on oltava tarvittava tieto sekä taito pelikasvatuksesta, jotta voidaan antaa asiakkaille oikeanlaista apua.

Mediakasvatuksen yhtenä merkittävänä kokonaisuutena on pelikasvatus. Pelikasvatuksen tarkoituksena on luoda käsitys, miten voidaan käsitellä pelaamiskulttuuria kasvatuksellisen näkökulman kautta sekä tuoda esille pelaamisen myönteisiä vaikutuksia, negatiivisten sijaan.

Kasvatuksellinen hyödyntäminen pelien maailmassa, on kasvattajalle sekä työntekijälle suuri etu. Pelaamisen kautta voidaan käydä keskusteluita nuorten kanssa, myös niistä vaikeista asioista, joista ei muuten saateta keskustella.

Kuva pixabay.com

Sosiaalinen media

Törmäsin ebrand sivuilla tutkimukseen, jossa mainittiin, että nuoret käyttävät internettiä yli 20 tuntia viikossa. Sosiaalista mediaa käytetään sisällön selaamiseen tai lukemiseen. Sosiaalisella medialla on kuitenkin varjopuolensa, kuten kiusaaminen. Somessa kiusaamista on helppo toteuttaa mm. kasvottoman profiilin takaa. Ebrandin tutkimuksen mukaan, 25% vastaajista on kokenut kiusaamista. Puolestaan, 60% vastaajista on todistanut jonkun muun joutuvan kiusaamisen kohteeksi.

MLL:n mukaan sosiaalisella medialla on huonoja puolia kuten, henkilökohtaisten tietojen leviäminen, huijausyritykset tai harrastusten, nukkumisen tai koulutyön kärsiminen somen liiallisen käytön takia.

Ulkonäköpaineet

Somessa nuorten ulkonäköpaineet kasvavat räjähdysmäisesti, jopa 75% 12-15vuotiaista nuorista on kokenut ulkonäköpaineita. Puolestaan 16-19 vuotiaista 93% on kokenut tyytymättömyyttä ulkonäköään kohtaan. Instagram on täynnä ”täydellisiä kuvia” johon nuoret tytöt vertailevat itseään, ja sen vuoksi nuorten itsetunto saa kolauksen.

Sosiaaliseen mediaan tuotetaan sisältöä laidasta laitaan, mutta etenkin nuorilla sisällön tuottaminen rajoittuu vahvasti selfie kuviin. Kuvan tarkoituksena on näyttää täydelliseltä, jotta kuvan voi lisätä sosiaaliseen mediaan. Ja tämän vuoksi koetaan riittämättömyyttä sekä ulkonäköpaineita.

Lisätietoa peli- sekä mediakasvatukseen löytyy:

www.pelitaito.fi

www.pelikasvatus.fi

www.mll.fi

www.ehyt.fi

Mitä tunteita pelaaminen tai some teissä herättää? Oletko koskaan tuntenut ulkonäköpaineita sosiaalisen median takia?

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi