Nuorten tulisi saada apua mielenterveysongelmiin matalalla kynnyksellä

Maailman mielenterveyspäivää vietettiin eilen 10.10.2020 ja päivän teemana oli kuuntelu. Mielenterveys on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia. Sitä ei kuitenkaan nähdä vastakohtana mielen häiriöille ja sairauksille. Tästä syystä haluaisimme tuoda tietoisuuteen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Mieppi.

Valitettavasti moni nuori kokee erilasia mielenterveysongelmia. Thl:n mukaan nuorilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä. Tutkimusten mukaan 20-25 prosenttia kärsii jostain mielenterveyden häiriöistä. Nuorten mielenterveyden häiriöitä voi olla:

 • Ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Käytöshäiriöt
 • Päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt
 • Masennusoireilu ja masennustilat
 • Psykoosit
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

Usein aikuisiän mielenterveysongelmat ovat saaneet alkunsa nuoruudessa. Vaikka nuoruusvaiheessa on vaikeaa välillä määritellä mikä on normaalia käytöstä ja mikä ei. On todella tärkeää, että vanhempi seuraa sekä kysyy nuoren vointia, sillä se edesauttaa hakemaan ammattiapua, jos vaikka esiintyykin pitkäaikaisempaa alakuloisuutta. Nuoruudessa pitäisi olla hyvät mahdollisuudet korjata ja paikata mielenterveysongelmia matalalla kynnyksellä. MLL

Kuva: Pixabay

HUS:sta kerrotaan, että nuorten mielenterveyspalvelut eivät ole väestötarpeen tasolla. Suomeen tarvittaisiin lisää ammattilaisia hoitamaan nuorten mielenterveyttä. Täältä pääsette lukemaan uutisen koskien kyseistä aihetta.

Lopuksi haluaisin vielä tuoda tietoisuuteen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Mieppi. Mieppi tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskustelutukea nuorille ja aikuisille. Miepin tarkoituksena on saada tukea ja apua mielenterveyteen liittyvissä asioissa mahdollisimman nopeasti, helposti ja aikaisin. Mieppi toimii ilman lähetettä varaamalla ajan netistä tai soittamalla. Mielenterveyden ammattilaiset auttavat asiakkaita huomoiden heidän toiveitaan. Keskustelua voidaan käydä vastaanotolla paikanpäällä tai etäyhteyksin.

Mieppi on käynnistynyt elokuun lopulla Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Aluksi Miepin toiminta oli myllypuron terveysasemalla ja se oli suunnattu Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemien alueilla asuville nuorille, mutta yhteydenottoja tuli muualtakin. Hyvien kokemusten kannustamana Mieppi laajensi toimintaansa Kalasatamaan. Koen itse ainakin, että tämä on hyvä keino ehkäistä vakavampien mielenterveyden häiriöiden syntyä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Nuorten tulisi saada apua mielenterveysongelmiin matalalla kynnyksellä”

 1. Kiitos julkaisustasi ja että nostit esiin tämän tuoreen Mieppi-palvelun! Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tulisi ehdottomasti lisätä, jotta ilmenevien mielenterveyshäiriöiden hoito voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian ennen oireiden kroonistumista. Ennaltaehkäisyn tärkeyttä painotetaan melko aktiivisesti, mutta käytännön toteutus on valitettavan huonoa. Nykyinen hallitusohjelma painottaa mm. nuorten hyvinvoinnin lisäämistä ja mielenterveyspalveluiden turvaamista, joten toivottavasti tilanne kääntyisi pian parempaan suuntaan.

  Miepin kaltaiset palvelut ovat tärkeitä ja tarpeellisia, mutta eritoten kun puhutaan nuorten hyvinvoinnin edistämisestä, olisi palveluita tärkeä keskittää myös sinne, missä nuoret suurimman osan ajastaan viettävät; kouluihin. Psykologiliiton suositusten mukaan jokaisen koulupsykologin ja -kuraattorin vastuun alle jäisi 600-800 oppilasta/opiskelijaa – minusta melko järjetön mittasuhde. Yhä järjettömämpää on se, että näitä suosituksia usein rikotaan sanktiotta (ovathan ne sentään suosituksia eivätkä lakisääteisiä määräyksiä), ja jotkut koulupsykologit ovat vastuussa jopa 2000 nuoresta.

  Haluaisin vielä painottaa, ettei tarkoitukseni ole vähätellä Miepin kaltaisia palveluja. Ne ovat elintärkeitä, mutta rinnalla tulisi olla vähintään yhtä tehokas oppilas- ja opiskelijahuolto. Tilannetta toki aina hankaloittaa se, että resursseja on rajallinen määrä, eikä alan ammattilaisia tarpeeksi.

  1. Kiitos kommentista!
   Toit todella hyviä ajatuksia ja huomioita esiin. Kyllä, vaikka Miepin kaltaiset palvelut ovat todella tärkeitä, tulisi kuitenkin aina panostaa ennaltaehkäisyyn. Toivon myös, että tilanne kääntyisi pian parempaan suuntaan.

 2. Erittäin tärkeä aihe! Ennaltaehkäisy kouluissa, nuorisotaloilla ja muissa paikoissa, joissa lapset ja nuoret viettävät paljon aikaansa olisi todella tärkeää, jotta vältyttäisi mahdollisilta pidemmän luokan ongelmilta tulevaisuudessa. Palveluiden tulisi nimenomaan olla saatavilla niin, että lapsi tai nuori kokisi avun hakemisen mahdollisimman helpoksi.

  En ole itse aikaisemmin kuullut Miepin palveluista, mutta mielestäni juuri tämänkaltaisia matalan kynnyksen palveluita tulisi olla enemmän saatavilla lapsille ja nuorille.

Kommentoi