Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari – Edistämässä kansainvälistymistä

Projektimme tehdään yhteistyössä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kanssa. Kauppakamarin tarkoitus on tarjota alueellaan toimiville organisaatioille koulutuksia, vaikuttaa alueelliseen päätöksentekoon ja edustaa yrityksiä. 

Lukukauden alkaessa ja projektien käynnistyessä alkoi aloittavien ja jatkavien opiskelijoiden yhteistyö projektien parissa. Yhteistyökumppaneiden tapaamisen jälkeen alkoi yhteinen pohdinta projektin suunnasta ja sen toteuttamisesta.  

Projektin edetessä olemme päässeet benchmarking- eli vertailuvaiheeseen. Olemme tutustuneet eri maissa toimivien alueellisten kehittäjien toimintaan ja heidän tarjoamiinsa palveluihin. Vertailumme suoritetaan ennalta päätettyjen kriteereiden pohjalta ja lopuksi koostamme havainnoista yhteenvedon, josta tulisi selvitä muiden organisaatioiden yleisiä vahvuuksia. Näitä vahvuuksia olisi mahdollista käyttää toimeksiantajan tarjoamissa palveluissa.

Riihimäen-Hyvinkään Chamber of Commerce – Advancing internationalization

Our project’s working life partner is Riihimäen-Hyvinkään Chamber of Commerce. The purpose of the Chamber of Commerce is to offer trainings, influence local decision making, and represent companies in their economical area. 

At the beginning of the semester and the project began the collaboration between new and old students. After meeting the work life partner began the collective thinking about the project’s direction and its realization.

Our project has proceeded to benchmarking phase. We have studied operations and services of local organizations in different countries. The comparison is done based on pre-defined criteria. In the end we will compile our observations, which should present different organization’s common strengths. It’s possible to use these strengths in our working life partners services. 

Hyvinkää-Riihimäki

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi