Menkää metsään!

Kuva: Jysky kotiarkisto

Meillä Suomessa on todella kaunis luonto ja haluankin tässä kirjoituksessani tuoda esiin metsän ja sen hyvinvointivaikutukset. Metsä on Suomessa tyypillisin ja käytössä suosituin luontoympäristö niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä Suomen maapinta-alasta yli 75 prosenttia on metsää. Itse olen huomannut käyneeni tämän vuoden aikana normaalia useammin metsässä ja nauttineeni siitä hyvin paljon. Osittain metsäkäyntieni lisääntyminen johtuu siitä, että koronarajoitusten vuoksi olemme korvanneet perheeni kanssa esimerkiksi ravintolassa syömisiä metsäretkillä. Osittain siitä, että olen huomannut metsässä kävelyn lievittävän opiskelustressiä ja lisäävän energisyyttä.

Mainitsemani metsän hyvinvointivaikutukset eivät perustu pelkästään omiin tuntemuksiini, vaan niistä on tehty myös tutkimuksia. Lähteenä käytin Duodecim lehden katsausta, johon kirjoittajat ovat koonneet tutkimustietoa metsän terveyshyödyistä. Terveyshyödyistä voidaan puhua luontoympäristön tuottaessa enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia ja vaikutusten ollessa mitattavissa. Suomessa on tutkittu muun muassa, miten luonnon virkistyskäyttö vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen sekä lyhytkestoisten luontokäyntien psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia.

Luontokäyntien terveys- ja hyvinvointihyödyistä keskeisin on juurikin kokemani stressitilanteista palautuminen. Merkittävää on myös liikunnan mukanaan tuomat hyödyt, kuten koetun terveyden ja kunnon kohentuminen. Hyötyihin vaikuttaa se, miten luonnossa liikkuja kokee esimerkiksi luontoympäristön laadun, kauneuden, kiinnostavuuden ja melun, sillä luonto koetaan aistien kautta. Hyvinvointivaikutukset ovatkin suureksi osaksi tahdosta riippumattomia.

Katsauksessa käsiteltiin Helsingissä toteutettua tutkimusta, missä toimistotyöntekijät vierailivat työpäivän jälkeen metsässä, laajassa rakennetussa puistossa ja tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Tutkimustulokset tukivat käsitystä tehokkaammasta rentoutumisesta luontoympäristössä kuin rakennetussa ympäristössä. Positiivisia vaikutuksia oli huomattavissa jo 15 minuutissa eli lyhytkin luontokäynti voi vaikuttaa myönteisesti mielialaan.

Lähimetsien lisäksi Suomessa on 40 kansallispuistoa ja lukuisia muita retkeilyalueita. Jos metsään ei kuitenkaan jostain syystä pääse, löytyy Mieli ry:n sivuilta Hyvän mielen metsäkävelyvideo. Videolla on kuvattuna suomalainen metsä kaikkina vuodenaikoina. Video on jaettu sivustolla myös neljään lyhyempään pätkään vuodenaikojen mukaan. Vaikka videota katsoessani huomasin miettiväni tuoksujen puuttuvan, koin luonnon äänet rauhoittavina ja taisipa suuni kääntyä vähän hymyynkin.

Lähteet:

Tyrväinen, L., Lanki, T., Sipilä, R. & Komulainen, J. 2018. Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä? Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo14421#duo-comments-start

Maa- ja metsätalousministeriö 2020. Suomen metsävarat. https://mmm.fi/metsat/suomen-metsavarat

Mieli ry 2020. Metsäkävely yhdisti metsän ja mielenterveyden. https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/p%C3%A4%C3%A4ttyneet-hankkeet/mets%C3%A4k%C3%A4vely-yhdisti-mets%C3%A4n-ja-mielenterveyden

Blogin kuvat omasta kotiarkistosta

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

4 ajatusta aiheesta “Menkää metsään!”

 1. Kiva postaus hyvästä aiheesta! Metsää ei voi mielestäni liikaa mainostaa yhtenä helppona keinona hyvinvoinnin lisäämiseen, kun mieli on apea tai kiire ja stressi yrittää viedä mukanaan. Mulla ainakin toimii joka kerta.

  Itsellä on paljon kokemusta metsäretkeilystä lasten kanssa varhaiskasvatuksessa, ja ihan pienillekin se on mahtava paikka rauhoittua, oppia ja kehittyä! Luonnon oma hoplop. Ei tarvita mitään leluja, kun metsä vie mukanaan.

 2. Moikka,

  Kiitos aina ajankohtaisesta, tärkeästä artikkelistasi! Erityisesti pandemia-aikana on hyvä muistuttaa ihmisiä luonnon tärkeydestä ja sen kokonaisvaltaisista terveysvaikutuksista. Kuten mainitsit, hyödyt henkiseen- ja fyysiseen terveyteen on tutkittu ja todistettu niin selviksi, että metsien hyvinvointivaikutukset ei pitäisi jäädä kenellekkään epäselväksi, mutta siitä muistuttaminen on tärkeää!

  Ihmisten stressitila on kasvanut kasvamistaan viimeisten vuosikymmenien myötä ja kaupungistuminen on yksi vaikuttava tekijä. On tärkeää pitää yhteydet metsiin helppoina saavuttaa kaikille. Kun ihmiset sisäistävät tarpeensa olla yhteydessä luontoon ja rupeavat käyttämään sitä menetelmänä arjen keskellä, uskon mielenterveys ongelmien, stressin ja ahdistuneisuuden hälvenevän. Jos kaupungit ja kunnat vielä huomioivat sen kaupunkisuunnittelussa, on ennaltaehkäisevätoiminta sosiaalialan palveluiden suunnittelussa ja metsien hyvinvointivaikutusten tutkimustulokset otettu vakavasti 🙂

 3. Kiitos hyvästä muistutuksesta Suomen ihanasta luonnosta. Itsekkin välillä unohtaa kuinka paljon voimaa voi luonnosta saada. Täytyykin tsempata ja lähteä metsään rauhoittamaan loppu vuoden stressiä. Meidän pitäisi enemmän arvostaa ympärillämme olevaa luontoa ja muistaa kuinka tärkeää olisi opettaa myös lapsemme arvostamaan. Omalta pihaltanikin pääsisi suoraan metsään mutta aivan liian harvoin tulee sinne käveltyä. Nyt aion lähteä, kiitos!

 4. Kiitos kommenteistanne Laura, Laura H. ja Katri.

  Metsä on tosiaan monikäyttöinen myös varhaiskasvatuksessa. Itsekin lasten kanssa työskennellessä olen huomannut, että vaikka aikaa varaisi kuinka paljon, jää metsäretket lasten mielestä aina liian lyhyiksi.
  Metsät soveltuvatkin näin pandemia-aikana hyvin perheiden ajanviettopaikoiksi, kun julkisissa tiloissa oleskelua tulee välttää.

  Olen myös ilokseni huomannut, että vaikka kansallispuistojen reitit eivät ole täysin esteettömiä, on monissa käymissäni kansallispuistoissa mahdollistettu esimerkiksi pyörätuolilla tai lastenrattailla pääsy tulentekopaikalle.

Kommentoi