Monenlaista menestyjää

Suomen Pakolaisapu on jakanut Vuoden pakolaisnainen -palkinnon vuodesta 1998. Vastaava palkinto vuoden pakolaismiehelle on jaettu vuodesta 2016. Palkinnon tarkoituksena on tuoda esiin kannustavia esimerkkejä onnistuneesta kotoutumisesta sekä rohkaista pakolaisia toteuttamaan omia tavoitteitaan ja unelmiaan uudessa kotimaassaan.

Tänä vuonna vuoden pakolaisnaiseksi valittiin perhetyöntekijänä työskentelevä Farhia Abdi ja vuoden pakolaismieheksi Kordnejad Ebrahimi, joka työskentelee asioimistulkkina. Abdi ja Ebrahimi ovat mainioita esimerkkejä menestyksekkäästä kotoutumisesta. He ovat saaneet kovalla työllä ja omalla aktiivisuudellaan monenlaista aikaan. Ebrahimi esimerkiksi opettaa suomea ja suomalaista tapakulttuuria kurdinkielisille ihmisille YouTube-videoiden avulla, ja hän myös kääntää koronaohjeistuksia kurdiksi.

Lähde: Pixabay

Monia vuoden pakolaisiksi nimitettyjä yhdistääkin aktiivinen osallistuminen yhteisölliseen toimintaan. Monella on taustaa sosiaali- ja terveysalla, ja monet ovat mukana politiikassa ja päätöksenteossa, kuten esimerkiksi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar. Afganistanissa syntynyt Razmyar valittiin vuoden pakolaisnaiseksi vuonna 2010.

On syytä huomata, ettei hyvä kotouttamistyö pelkästään tee pakolaisesta menestyvää kansalaista. Menestystä voi toki mitata monelta eri kantilta, ja se voi merkitä eri ihmisille eri asioita. On kuitenkin jokaisen omalla vastuulla, kuinka annetun avun käyttää ja hyödyntää. Toiset tarvitsevat enemmän tukea ja kannustusta kuin toiset, mutta varsinainen työ menestyksen eteen on jokaisen tehtävä itse. 

Tämä sopiikin ohjeeksi meille jokaiselle, taustaan katsomatta.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi