Autismilapsen yksinäisyys

Autismikirjon häiriön omaavan henkilön on usein vaikeaa ymmärtää miltä muista tuntuu, mitä he ajattelevat ja miksi he toimivat jollakin tavalla. Myös muiden, erityisesti lasten on varmasti vaikeaa ymmärtää autistista lasta. Lapsella, jolla on autismikirjon häiriö on kuitenkin tarve sosiaalisiin suhteisiin ja leikkikavereihin niin kuin muillakin lapsilla. Miltä autismilapsesta tuntuu ja miten häntä voisi auttaa sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa?

Kun ihmisellä on autismikirjon häiriö, hänen aivonsa toimivat osittain eri tavalla kuin muiden ja hänen maailman hahmottaminen on erilaista. Joidenkin asioiden tekeminen on hänelle vaikeampaa kuin muille saman ikäisille ja jotkut asiat saattavat sujua tavallista helpommin. Lasten keskuudessa, päiväkodissa ja koulussa tällainen saattaa kummastuttaa ja aiheuttaa jopa vieraantumista. Autismikirjon henkilölle ystävyyssuhteiden luominen ja tapa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa on erilaista. Myös kiinnostuksen kohteet voivat poiketa muiden saman ikäisten vastaavista. Sen lisäksi, että autismikirjon lapsen on vaikeaa ymmärtää muita, on hänen varmasti erityisen vaikeaa ymmärtää, miksi muut leikkivät yhdessä ja hän on yksin omien leikkiensä kanssa.

“Autismikirjon häiriössä ihminen ei sopeudu maailmaan vaan maailma ihmiseen.”

Etukäteen suunniteltu ja mahdollisimman säännöllinen arki on hyödyllistä autisminkirjon omaavalle henkilölle. Yllättävät muutokset ovat usein vaikeita ja siksi muiden ihmisten on hyvä joustaa mahdollisuuksien mukaan, jotta muutoksilta ja sitä kautta vaikealta käytökseltä vältyttäisiin. Järjestyksessä olevat kuvat voivat auttaa autistista lasta hahmottamaan asioita paremmin ja vuorovaikutustilanteita voikin ennakoida ja harjoitella yhdessä esimerkiksi kuvallisten tarinoiden avulla. Kirjoittamattomat säännöt ja toimintatavat voivat olla vaikeita hahmottaa ja kieltojen sijasta olisi hyödyllistä kertoa hänelle, mitä häneltä eri tilanteissa odotetaan ja kuinka niissä tulee käyttäytyä. Ohjeiden ja sääntöjen on hyvä olla lyhyitä ja selkeitä ja asioita on hyvä jakaa osiin, esimerkiksi kuvia käyttäen. Riittävä toisto ja palkitseminen mahdollistaa uusien asioiden oppimista. Myös toisille lapsille voi olla hyödyllistä kertoa, miksi autismilapsi tekee asioita tietyllä tavalla ja tuoda ilmi sitä, että hänelle erilaiset asiat ovat tärkeitä, mutta hän on siitä huolimatta yhtä arvokas ja hyvä leikkikaveri kuin muutkin. Sosiaalisissa tilanteissa auttaminen autismilapselle sopivalla tavalla, kunnioitus sekä pyrkimys molemminpuoliseen ymmärrykseen ja hyväksymiseen ovat kokeilemisen arvoisia keinoja yksinäisyyden vähentämiseen.

Lähde

Autismikirjon häiriöt – Terveyskirjasto

Kuva: Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Autismilapsen yksinäisyys”

  1. Mahtava teksti tärkeästä aiheesta! Autististen lasten ja muidenkin ikäryhmien ymmärtämisen lisääminen on tärkeää, sillä jokaisella ei ole omakohtaisesti kokemusta autististen henkilöiden kanssa toimimisesta. Tämä aihe on erityisesti lähellä sydäntäni, sillä itse olen työskennellyt paljon erilaisten autismikirjon piirteiden omaavien lapsien ja nuorien parissa. Bloginne kuulostaa odella mielenkiintoiselta. En malta odottaa, että kirjoituksia tulee lisää! 🙂

    1. Kiitos paljon kommentista! Hienoa, että olet päässyt työskentelemään autisminkirjon lasten parissa, se on varmasti ollut opettavaista. Pyrimme käsittelemään kirjoituksissamme monipuolisesti erityislapsen perheen arkea, toivon antoisia lukukokemuksia!:)

Kommentoi