Lastensuojeluilmoitus – uhka vai mahdollisuus?

Sana ”lastensuojeluilmoitus” voi herättää ihmisissä karujakin ajatuksia. Voi olla, että lastensuojeluilmoitusta pidetään pelottavana asiana, joka johtaa väistämättä lasten viemiseen pois kotoa. Tämä käsitys on kuitenkin melko kärjistynyt. On hyvä muistaa, että lastensuojelun nimensä mukaisesti tarkoitus suojella lasta ja ajatella tilanteissa lapsen etua. Lastensuojelun tarkoituksena on myös tukea koko perhettä ja lapsen muuta lähipiiriä. Käyn tässä postauksessa läpi miten, milloin ja kenen toimesta lastensuojeluilmoitus tehdään, ja mitä sen jälkeen tapahtuu.

Kuva: MadalinCalita/Pixabay

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Aloitetaan tärkeästä faktasta: lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Ilmoituksen voi siis tehdä niin yksityishenkilö kuin virallisen tahon työntekijä. Lastensuojelun tarve voidaan havaita esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. Monilla virallisilla tahoilla on myös velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, mikäli arvelee lapsen olevan lastensuojelun tarpeessa. Kun huoli herää, lastensuojeluilmoitus on syytä tehdä. On parempi, että ilmoitus tehdään liian herkästi, kuin jätetään tekemättä. Mikäli epäröi ilmoituksen tarpeellisuutta, voi neuvoa kysyä tarvittaessa sosiaalityöntekijältä. (THL 2021.)

Lastensuojeluilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti, kun sen tarve on huomattu. Etenkin, mikäli asiaan liittyy rikos, ilmoitus tulisi tehdä viipymättä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti lomakkeella tai käymällä virastossa. Kiireellisessä tilanteessa tulee ottaa yhteyttä kunnan sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen. (THL 2021.)

Lastensuojeluilmoituksen teon jälkeen

Ensimmäisenä lastensuojelun sosiaalityöntekijät arvioivat, tarvitseeko lapsi kiireellistä lastensuojelua ja tarvittaessa toteuttaa mahdolliset kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet. Sosiaalityöntekijät tekevät palvelutarpeen arvioinnin ja selvittävät lastensuojelun tarpeen. Lastensuojeluilmoitus ei aina tarkoita lastensuojeluasiakkuuden alkamista. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät selvittävät minkälaiset palvelut ja tukitoimet ovat kyseisessä tilanteessa tarpeen ja millainen on lastensuojelun tarve. (THL 2021, Rikosuhripäivystys 2021.)

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että lapsi sijoitettaisiin pois kotoaan tai huostaanotettaisiin. Ensisijaisesti lapselle ja hänen perheelleen pyritään järjestämään lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Nämä ovat vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Avohuollon tukitoimet voivat erota paikkakunnittain. Tukitoimia joita voidaan käyttää ovat muun muassa kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö tai tukiperhe, vertaisryhmätoiminta sekä hoito- ja terapiapalvelut. Lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelullisiin toimenpiteisiin vain silloin kuin laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. (Lastensuojelu.info 2021.)

Kuva: Geralt/Pixabay

Perheissä helposti ajatellaan, että lastensuojeluilmoitus on automaattisesti huono asia. Ajatellaan, että viranomaisten puuttuminen perheen elämään viestii epäonnistumisesta ja huonosta vanhemmuudesta. Tämähän ei automaattisesti pidä paikkansa. On paljon tilanteita, joissa tuen tarve tulisi kohdalle kenen tahansa kohdalla. Aina omat keinot ja voimavarat eivät riitä tilanteiden ratkaisemiseksi, ja silloin on hyvä saada apua. Ja joskus tämän avun voi saada lastensuojelusta. Kuten jo aiemmin tekstistä kävi ilmi, lastensuojelun tarjoama apu voi olla moninaista ja tarjottava tuki katsotaan aina perhekohtaisesti. Lastensuojelu.info -sivuston mukaan suurin osa lastensuojelutyöstä toteutetaan avohuollon tukitoimina, eli lastensuojeluilmoitus ei aina johda järeimpiin toimenpiteisiin.

On kuitenkin mainittava, että lastensuojelun mukana oloon liittyy valitettavasti myös pelko leimautumisesta. Tämä varmasti osaltaan vaikuttaa siihen, miten lastensuojeluilmoitukseen suhtaudutaan. Tätä lastensuojelun stigmaa tulen vielä myöhemmin käsittelemään blogissamme omassa postauksessaan.

Lastensuojeluilmoituksen avulla lapsi ja hänen lähipiirinsä voivat siis saada apua tilanteeseen, jossa lapsen kasvu ja kehitys on vaarantunut, joko hänen oman toimintansa tai vanhempien elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Lastensuojeluilmoituksen avulla perhe voi myös saada matalamman kynnyksen apua varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat ovat paisuneet ja avuntarve muuttunut kiireelliseksi.

Pidetään siis mielessä, että sen lisäksi, että lastensuojeluilmoitus on usein velvollisuus – se on myös mahdollisuus.

-Kaneli

Lähteet

Lastensuojelu.info 2021. Miten perhettä ensisijaisesti autetaan? Viitattu 12.11.2021. https://www.lastensuojelu.info/lapsiperheiden-palvelut/miten-perhetta-ensisijaisesti-autetaan/

THL 2021. Lastensuojeluilmoitus. Viitattu 12.11.2021. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojeluilmoitus

Rikosuhripäivystys 2021. Lastensuojelu. Viitattu 12.11.2021. https://www.riku.fi/rikoksen-uhrina/lapsi-ja-nuori-rikoksen-uhrina/lastensuojelu/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

9 ajatusta aiheesta “Lastensuojeluilmoitus – uhka vai mahdollisuus?”

 1. Kiitos hyvästä kirjoituksesta! Toit hyvin esiin sen, milloin lastensuojeluilmoitus tulee tehdä ja kuinka tärkeää on toimia epäilyksen herätessä. Pidin myös siitä, kuinka toit ilmi lastensuojeluilmoituksen olevan itse asiassa hyvä asia – tavoitteena on aina lapsen etu. Lastensuojeluilmoitus ei automaattisesti johda huostaanottoon, vaan on ennemminkin väylä saada perheelle apua ja tukea. Herääkin kysymys, kuinka lastensuojeluilmoitus (ja lastensuojelu itsessään) voitaisiin “brändätä” uusiksi niin, ettei siinä olisi mainitsemaasi stigmaa. Jään mielenkiinnolla odottamaan seuraavia kirjoituksianne! 🙂

 2. Kiitos hyvästä bloggauksesta. Lastensuojeluilmoitus ei ole mörkö tai piru. Sen tarkoitus on todella suojella lasta. Ilmoituksen jälkeen, kun otetaan selvää missä mennään. Ilmoitus on lapsen etu. Se ei ole rikosrekisteri vaan nimeäisin sen enemmän huolirekisteriksi lapsesta. Monilla ammattikunnilla lakiin on määrätty velvollisuus tehdä ilmoitus, joka on hyvä se ei jätä tulkinnan varaa ja takaa tasapuolisen kohtelun eri tilanteissa.

 3. Oikein hyvä kirjoitus, kiitos siitä. Olen samaa mieltä myös aiempien kommentoijien kanssa siitä, että lastensuojeluilmoitusta ei saa pitää ns. mörkönä vaan ilmoitus on nimenomaan lapsen etu. Toivon, että viime aikoina uutisoitu Koskelan-surma ja Eerikan surullinen tapaus ja näistä uutisointi ovat vaikuttaneet laajemminkin ihmisiin madaltaen kynnystä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.
  Ilmoituksenhan voi tehdä myös perhe itse, jos tarvitsee apua, eikä ole sitä muuta kautta saanut. Luin tapauksesta, jossa äiti kipuili 5-vuotiaan lapsensa nepsy-epäilyjen kanssa. Hän oli koittanut saada apua tilanteeseensa, mutta päiväkoti oli torpannut avun saannin kommentoimalla, etteivät ole huolissaan lapsesta. Tässä tapauksessa äiti itse oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen, jotta sai tarvittavaa apua perheelleen.
  Mielestäni medialla olisi vastuu tuoda esille enemmän myös positiivisia uutisia lastensuojeluilmoituksista, kuinka perheet ovat saaneet apua ilmoituksena kautta. Tällainen uutisointi varmasti voisi vähentää myös ihmisten pelkoa leimautumisesta.

 4. Ihana löytää rauhan ääni tällaisesta aiheesta. Olen tosiaankin samaa mieltä, lastensuojeluilmoitus on myös mahdollisuus. Se auttaa lasta, kun perhe ei siihen yksin pysty, ja sen kautta myös vanhemmat saavat tarvittavaa apua ja tukea lapsen kasvattamiseen, ja mahdollisesti myös itsensä huolenpitoon. Ei ole olemassa täydellistä perhettä, ja itse ainakin olisin perheessäni voinut jopa aikoinaan kaivata lastensuojelun puuttumista perhe-elämään.

  En siksi, että kotona olisi ollut kamalaa, tai olisin kaivannut sieltä pois, vaan siksi, että perheen välit olivat hyvin tulehtuneet, eikä kukaan oikein voinut hyvin. Olisi voinut olla helpompaa selvitä arjesta, kun kaikilla olisi ollut sellaista tukea kuin itse kaipasi.

  Lastensuojelun stigmaa on erittäin tärkeä lähteä korjaamaan, ja tuoda esille kaikki se hyvä, mitä siitä voi koitua. On tärkeää näyttää perheille, ettei aina voi hoitaa kaikkea yksin, eikä tarvitsekaan. Olemme täällä teitä varten :).

  1. Samoja ajatuksia täälläkin. Ollessani teini-iässä olin hankala nuori ja äitini oli todella eksyksissä välillä kanssani. Muistan hänen sanoneen kerran huutotappelun jälkeen, ettei häneltä enää löydy keinoja millä parantaa oloani tai tilannetta. Me saimme apua lastensuojelunkautta, ja koimme sen juuri niin että koko perhe saa apua. Mutta valitettavaa on, että joillekkin vanhemmille lastensuojelu on kirosana. Minulle on esimerkiksi yksinhuoltaja äiti vastannut ”Älä sit ainakaan lastensuojeluun mee töihin, ne on m*lkkuja!”, kun olen kertonut opiskelevani sosionomiksi.. En tiedä mikä hänen mielipiteensä lastensuojelusta on tuollaiseksi muovannut, mutta voisi olettaa että isoin syy on ennakkoluulot sekä tietämättömyys siitä mitä lastensuojelu todellisuudessa tekee.

Kommentoi