Lastensuojelulaki uudistuu, uudistetaan myös mielikuvat

Nykyinen lastensuojelulaki on vuodelta 2007 ja sen keskeinen tavoite oli vähentää sijaishuollon osuutta lisäten avohuollon palveluiden osuutta. Tämä ei ole toteutunut, päinvastoin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut tasaisesti. Myös blogimme taustalla olevan asiakascasen 11-vuotias lapsi oli itsetuhoisuuden takia päätynyt sijoitetuksi lastensuojelun sijaishuollon yksikköön, ensin avohuollon tukitoimena ja sitten kiireellisesti. Lopulta, kun vanhemmat ilmaisivat tyytymättömyytensä prosessiin, lapsi palasikin kotiin ja perheelle tarjottiin tehostettua perhetyötä. Tästä nousi ajatus, sijoitetaanko lapsia kodin ulkopuolelle liian herkästi, ehkä koska avohuollon palvelut ja resurssit eivät ole riittäviä?  

Professori Heikki Hiilamo sanoo tästä sijoitettujen lasten määrän noususta näin:  

”Suomesta on vaikea löytää yhtään pahoinvointia kuvaavaa indikaattoria, joka olisi kohonnut yhtä johdonmukaisesti ja yhtä kauan talouslamoista ja nousukausista, globalisaatiosta ja digitalisaatiosta, tutkimuksesta ja kehittämistyöstä huolimatta.”   

Lastensuojelun tilanne on seurausta koko palvelujärjestelmän rappeutumisesta ja palvelutarpeen kasvusta. Ihmisiä on jatkuvasti enemmän, samoin esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia. Palveluiden verkko on sokkeloinen ja epäselvä, ne ruuhkautuvat ja tilanteet kriisiytyvät kodeissa. 

Toukokuussa 2022 uutisoitiin lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta, jolla palvelukokonaisuudesta halutaan tehdä selkeämpi ja vaikuttavampi. Uudessa lastensuojelulaissa halutaan painottaa lapsen oikeutta tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu puuttuu välillä radikaalistikin perheen yksityisyyteen, ja uudistuksella halutaan turvata perheiden – etenkin lasten – oikeusturva sekä lisätä lastensuojelun avoimuutta, ennakoitavuutta ja vaikuttavuutta. Varsinaiset lakiuudistukset tehdään vuonna 2023, eli pian nähdään mitä konkreettisia muutoksia on saatu aikaan. 

Lastensuojeluun liittyy kuitenkin edelleen myös valtavasti ennakkoluuloja, joita pitäisi jotenkin murtaa. Lastensuojelun asiantuntija Onni Westlund tuo esille blogissaan, miten lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina olleet nuoret kertovat kokevansa jatkuvasti näistä ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää, ulossulkemista ja kiusaamista. Tämä tulee ilmi laajasti eri yhteyksissä ja johtuu ainakin nuorten oman kokemuksen mukaan nimenomaan sijaishuollossa asumisesta. Jos mietitään aiemmin mainitun casen 11-vuotiasta tyttöä, jolla oli jo ennestään vaikeuksia ihmissuhteissa, voi sijaishuollon tuoma stigma vaikeuttaa sosiaalista elämää vielä entisestään. Usein myös ajatellaan, että lastensuojelu toimii vanhempia vastaan, kotikäyntejä pelätään ja asiakkuutta hävetään. Jos koko olemassa oleva negatiivinen mielikuva sanasta lastensuojelu unohdettaisiin ja keskityttäisiin sanan mukaisesti suojelemaan lapsia, ei tilanteemme ehkä olisi näin paha, kun apua ehkä myös vastaanotettaisiin helpommin. Uskon, että moni vanhempi ei ennakkoluulojen tai häpeän takia halua tehdä yhteistyötä lastensuojelun kanssa, eikä näe lastensuojelun tarjoamaa tukea mahdollisuutena, vaan uhkana, jota vastaan haluaa taistella. Tässä lapsi kuitenkin kärsii vanhemman ylpeydestä.  

Olenkin sitä mieltä, että lastensuojelusta tulisi puhua avoimemmin myös lapsille ja kertoa miten lastensuojelu voi auttaa, niin ettei se tunnu pelottavalta. Aikuisetkaan eivät tunnu aina ymmärtävän lastensuojelun tarkoitusta ja päämäärää, ja käytettäviin termeihin liittyy aina negatiivinen sävy. En tiedä, onko lopulta helpompaa muuttaa koko käytettävä termi vai siihen liittyvä mielikuva, mutta näkisin silti, että lastensuojelun uudistuksen aikaan voisi olla hyvä hetki tällaiselle julkiselle keskustelulle, jossa palataan ihan juurille – mitä lastensuojelu on ja miksi sitä tehdään.  

Lähteet  

Lastensuojelun kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata lasten hyvinvointi ja kehitys. Valtioneuvosto. 18.5.2022. Viitattu 22.11.2022. https://valtioneuvosto.fi/-//1271139/lastensuojelun-kokonaisuudistuksen-tavoitteena-on-turvata-lasten-hyvinvointi-ja-kehitys  

Lastensuojelun kokonaisuudistuksen valmistelu – Mediainfo. Valtioneuvosto 18.5.2022. Viitattu 22.11.2022. https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/120885161/FINAL+Lastensuojelu+mediainfo+18.5.22_160522.pdf/4140d5d6-cdc5-9fd3-03a7-e6246ad07503/FINAL+Lastensuojelu+mediainfo+18.5.22_160522.pdf?t=1652856146612  

Lastensuojelu pahassa kriisissä – lakiuudistuksella tarkoitus varmistaa, ettei Koskelan tapaus toistu. Iltalehti. 19.5.2022. Viitattu 22.11.2022. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d49c4d9b-e235-4f56-afc2-2040c2db4b4f 

Onni Westlund. Kuka tutkisi lastensuojelun kieltä, kuvitusta ja mielikuvia. Viitattu 27.11.2022 https://onniwestlund.fi/2021/06/21/kuka-tutkisi-lastensuojelun-kielta-kuvitusta-ja-mielikuvia/ 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi