Lastensuojelun hintalappu

”Lastensuojelulaissa tarkoitettu lasten ja nuorten huolto on maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2022). Näin kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla, jossa käsitellään lastensuojelun maksuja. Tässä sitaatissa toki käsiteltiin vain asiakasmaksuja. Todellisuudessahan me kaikki olemme maksaneet joskus lastensuojelusta jollain tavalla, verorahoilla. Veronmaksajien keskusliitto kertoo, että vuonna 2019 sosiaaliturvaan on käytetty verorahoista suurin osa, eli 45 %. Euromääräisenä tämä tarkoittaa 57 744 milj. euroa. (Veronmaksajien keskusliitto 2021.) Tähän summaan sisältyy varmasti yksi, jos toinenkin veroeuro myös omasta pussistani. Sivuilta ei kuitenkaan löytynyt tarkempia tietoja, kuinka nämä sosiaaliturvan eurot on jaettu, mutta lapsiin ja perheisiin oli sosiaaliturvan alla käytetty 7244 milj. Uskon, että lastensuojelun osuus tästä ei kuitenkaan ole pienimmästä päästä, vaikka lapsiperheiden sosiaalietuudetkin oletettavasti tämän kategorian alle kuuluvat.

Lastensuojelun keskusliitto on tehnyt lastensuojelun kustannuksista kertovan julkaisun, jossa on määritelty erilaisia mahdollisuuksia, kuinka kustannuksia eri tilanteissa oleville lastensuojelun asiakkaille voi eri polkujen kautta muodostua. Otetaan esimerkiksi pitkään lastensuojelun asiakkaana ollut perhe, jossa vanhemmilla on päihdeongelmia ja toinen vanhemmista joutuu vakavan väkivallan uhriksi. Mahdollisia polkuja tähän skenaarioon on ajateltu kolme erilaista; Kuinka ratkaisut perheen ongelmiin löydetään tukipalveluja käyttämällä niin, että lapset voivat asua kotona ilman huostaanottoa, kustannukset: 42 300e. Ongelmat eivät ratkea ja lapset (2kpl) sijoitetaan sijaisperheeseen, ilman tietoa sijoituksen kestosta, kustannukset: 140 700e. Vanhemmat jatkavat yhteiseloaan ongelmista huolimatta, lapsille syntyy uusia sisaruksia ja heidät kaikki sijoitetaan (10vuodeksi), kustannukset: 900 000e. (Lastensuojelun keskusliitto 2012.) Näiden lukujen valossa on siis erittäin selvää, että varhaisella tuella ja ennaltaehkäisyllä säästetään hyvin paljon, ei pelkästään euroja vaan myös resursseja.

Nyt joku saattaa miettiä sitaattia, jolla tämä blogiteksti alkoi: ”maksutonta lukuun ottamatta laitoshuoltoa”. Toki edellisessä skenaariossa ei kerrottu lasten sijoituksen muotoa, mutta jos oletamme että kyseessä on laitosmuotoinen sijoitus eikä perhehoito, miten kustannuksia sitten on niin paljon? Mikäli vanhemmilta ei pystytä perimään asiakasmaksuja, on ainoat mahdollisuudet periä esimerkiksi työttömyyskorvausten lapsikorotukset, mahdolliset elatusmaksut ja lapsilisät. Näillä rahoilla ei kuitenkaan täysipäiväistä ylläpitohoitoa lapsille suoda, joten kustannukset jäävät sitten loppujen lopuksi kuntien hoidettavaksi.

On siis selvää, että sijoitus on lastensuojelun kustannuksista isoimpia. Suomen väkiluvultaan kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Oulu, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere) osuus lastensuojelun kustannuksista vuonna 2021, oli 443,9milj euroa. Pelkästään Helsingin osuus näistä oli 151,2milj euroa ja vielä tarkemmalla tarkastuksella sijoitukset vievät näistä kustannuksista Helsingissä 79,5 %. (Kuusikko työryhmä 2022.) Lastensuojelun hintalappu on siis äärimmäisen korkea.

Aina puhutaan ennaltaehkäisystä, resursseista ja määrärahoista ja kustannuksista. Kuinka siis lastensuojelun kohdalla voisimme näitä asioita parantaa? Mielestäni sijoittamalla enemmän määrärahoja pelkästään ennaltaehkäisyyn, lisäisimme myös lastensuojelun resursseja ja samalla vähentäisimme kustannuksia. Toivottavasti siis tulevat hyvinvointialueet keskittyvät nimenomaan lastensuojelulain kolmanteen pykälään, eli ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja merkitsevät määrärahoja näihin palveluihin, jotta lastensuojelun hintalappukin muuttuisi punamerkityksi vuonna 2023.

Lähteet:

Kuusikko työryhmä. 2022. Lastensuojelun palvelut ja kustannukset 2021. Viitattu: 26.12.2022. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_06_01_Kuusikko_Lastensuojelu_2021.pdf

Lastensuojelun keskusliitto. 2012. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät. Viitattu: 26.12.2022. https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Lastensuojelun maksut. Viitattu: 26.12.2022. https://stm.fi/maksut-lastensuojelu

Veronmaksajien keskusliitto. 2021. Veroeurojen käyttö. Viitattu: 26.12.2022.  https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkiset-menot/Veroeurojen-kaytto/#afdbd982

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi