Hakukonemarkkinointi – Mitä sinun tulisi tietää lyhenteistä SEM, SEO ja SEA?

Oletko mahdollisesti miettinyt mitä eroa on SEO:lla, SEM:llä ja SEA:lla? Tässä blogipostauksessa käymme läpi, mitä nämä lyhenteet tarkoittavat ja miten käsitteet eroavat toisistaan!

SEM, Search Engine Marketing eli hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi tarkoittaa hakukoneissa tapahtuvaa markkinointia ja näkyvyyden hallintaa. Mahdollisia asiakkaita yritetään johdatella hakukoneista yrityksen sivuille joko orgaanisesti eli luonnollisilla hakutuloksilla tai maksetulla mainonnalla. Tärkeintä ei ole sivuston liikenteen määrä, vaan potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen ja houkuttelu yrityksen sivustolle asiaankuuluvien hakusanojen avulla. Mitä korkeammalla yritys on hakukoneen hakutuloksissa, sitä enemmän sivusto saa kävijöitä.

Hakukonemarkkinoinnin etuja ovat mm. kustannustehokkuus ja mitattavissa olevat tulokset. Hakukonemarkkinointi pitää sisällään hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan.

SEO, Search Engine Optimitation eli hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin avulla sivuston löydettävyys paranee. Tarkoituksena on saada yritys hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, jotta saadaan asiakkaita siirtymään sivulle. Onnistuneeseen optimointiin eli hakukonelöydettävyyteen vaikuttavat verkkosivuston sisältö, tekniikka, rakenne ja maine.

  1. Sisällön tulisi vastata asiakkaiden ongelmiin ja palvella heitä ostopolun jokaisessa vaiheessa. Jotta potentiaaliset asiakkaat kiinnostuisivat sivuista, sisällön tulisi olla mielenkiintoista. Sivustolla vietetty aika kertoo, että hakusana kohtaa sisällön kanssa ja täten sivusto kannattaa pitää hakutuloksissa korkealla. Lisäksi tekstien pituus ja kuvien otsikointi vaikuttavat sijoitukseen hakukoneessa. Sisällön ollessa johdonmukaista, hakukoneet ymmärtävät paremmin mihin asioihin sivusto liittyy ja näin ollen sijoitus hakutuloksissa paranee.
  2. Tekniikassa otetaan huomioon esimerkiksi, kuinka nopeasti sivu latautuu ja kuinka hyvin sivustoa voi selailla eri laitteilla. Tärkeää on kiinnittää huomiota myös sivuston turvallisuuteen ja loogiseen rakenteeseen. Kun sivujen tekniikka ja rakenne on kohdillaan ja palvelee hyvin käyttäjiä, hakukone nostaa sivuston hakutuloksissa korkealle.
  3. Sivuston maine vakuttaa siihen, miten hakukone määrittelee sivuston uskottavuuden ja luotettavuuden. Luotettavuuteen vaikuttavat linkit, jotka ohjaavat sivustolle ja näiden linkkien sivustojen maine. Hakukone suosii luotettavampia sivustoja.

Yrityksen sivustoa tulisi jatkuvasti optimoida ja kehittää, jotta kilpailevat yritykset eivät nouse hakutuloksissa ohitse. Orgaaninen näkyvyys on yritykselle maksutonta.

SEA, Search Engine Advertising eli hakusanamainonta

Hakusanamainonta on hyvä keino nostaa näkyvyyttä hakukoneissa. Tunnetuin hakusanamainonnan hallintatyökalu lienee Google Ads. Google Adsissa voi määrittää oman budjetin sekä tavoitteen. Tavoitteita ovat yritykseen soitettujen puheluiden lisääminen, verkkokaupassa käyntien lisääminen tai käyttäjien ohjaaminen yrityksen sivustolle. Lisäksi mainonnan pystyy kohdentamaan maantieteellisesti. Hakusanamainonnassa maksetaan vain sivuston klikkauksesta.

Google määrittää hakusanamainoksille arvon, jota kutsutaan nimellä Ad rank. Ad rankin avulla Google päättää, missä järjestyksessä ja mitä mainoksia se näyttää orgaanisten hakutulosten seassa. Näkyvyyteen vaikuttaa:

  1. Oma tarjous eli bid
  2. Mainoksen ja laskeutumissivun laatu ja yhteensopivuus
  3. Asiayhteys, jolla hakija hakee tietoa hakukoneesta
  4. Mainoslaajennukset eli ad extensions

Yllämainitut asiat muodostavat siis Ad rankin, jonka tulee ylittää Googlen vaatimukset, jotta mainokset voisivat näkyä hakutuloksissa. Google ei näytä käyttäjille mainoksia, jotka eivät ratkaise heidän ongelmiaan, joten maksullista mainontaa käytettäessä, sekä sivuston sisällön että mainonnan sisällön tulisi olla mahdollisimman hyvin suunniteltua ja mielenkiintoista – pelkällä rahalla ei saa nostettua sijoitusta hakukoneessa.

Lähteet:

Soininen, S. 2019. SEO, SEA, SEM…ja mitä niistä pitää tietää? Luettu 24.11.2020. https://marketing.bang.fi/blogi/seo-sea-sem-ja-mita-niista-pitaa-tietaa

Digimoguli. Hakukonemarkkinointi SEM= SEO & SEA. Luettu 24.11.2020. https://digimoguli.fi/palvelut/markkinointi/hakukonemarkkinointi/hakukoneoptimointi/

Tulos.fi. Hakukonemarkkinointi. Luettu 24.11.2020. https://www.tulos.fi/hakukonemarkkinointi

Google Ads. Näin se toimii. Luettu 24.11.2020. https://ads.google.com/intl/fi_fi/home/how-it-works/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi