Harjoittelu verkkopalveluissa – Teoriasta käytäntöön

Olen digitaalisten palveluiden käytettävyyteen suuntautunut tietojenkäsittelyopiskelija Laureassa. Opintoni ovat loppuvaiheessa ja osaamista on kertynyt tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnankin alueilta.

Laurean Learning by Developing, LbD-menetelmän mukaisesti opintojaksot ovat sisältäneet paljon työelämäprojekteja ja ne ovat kehittäneet tiimityötaitoja ja projektinhallinnan menetelmätuntemusta erilaisissa ympäristöissä.

Tarkemmin ajatellen eräs tärkeimmistä asioista opintojen suorittamisessa ovat olleet hyvin toimivat digitaaliset ympäristöt. Olen odottanut niiltä ennen kaikkea erinomaista käytettävyyttä ja pitänyt itsestään selvänä, että tarvittava sisältö löytyy helposti ja nopeasti. Voisi kysyä….  

Missä digitaalisia palveluja tuotetaan Laureassa?

Laurean Verkkopalvelut -tiimi vastaa www-sivustosta, henkilöstö- ja opiskelijaintrasta ja erilaisista kampanjasivustoista. Se varmistaa näiden kriittisten palvelujen toimivuuden ja tarjoaa Laurean henkilöstölle ohjausta sisällöntuottamisessa johdonmukaisuuden säilyttämiseksi. Tiimin tehtäviin kuuluu käytettävyyden kehittäminen ja se vastaa voimaantulleen Digipalvelulain mukaisesti osaltaan digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta.

Laurean uudet intrat otetaan käyttöön pian!

Tiimin ydintehtäviin kuuluu myös tulevan kehityksen ennakointi. Nyt kehittämisprojektina ovat uudet modernit, hubeihin perustuvat intranetit. Aloitin harjoittelun Verkkopalveluissa uusien intranettien sisällöntuotantovaiheessa. Intranettien merkitys sisäisessä vuorovaikutteisessa viestinnässä kasvaa koko ajan etätöiden ja -opiskelun ohella isossa, kampuksiin hajautetussa organisaatiossa. Laurean Verkkopalveluista löytyy myös sitä osaamista mikä liittyy hyvien digitaalisten verkkopalvelujen suunnitteluun ja projektin läpivientiin: hyvää vetäjää, organisaation, käyttäjäryhmien ja menetelmien tuntemusta ja hyvää tiimihenkeä.

Työharjoittelu syventää opinnoissa hankittua osaamista

Verkkopalveluiden harjoittelijana pääsen seuraamaan, miten opinnoissa omaksutut teoriat mm. digitaalisten palvelujen kehittämisessä, käytettävyyden arvioinnissa ja testauksessa, osin saavutettavuuteenkin liittyvät asiat tuodaan käytäntöön. Näin toteamalla saan ehkä työharjoittelun sekä meneillään olevan intraprojektin kuulostamaan yksinkertaiselta, mitä ne eivät suinkaan ole. Yleensäkin projektin laajuus ja sen vaatima työmäärä kokonaisuudessaan pääsee usein yllättämään, vaikka minulla on aiempaa kokemusta isohkosta projektista.

On vaikea kuvailla lyhyesti kaikkia projektiin liittyviä vaiheita, haasteita, tai niihin liittyviä vaihtelevia tehtäviä. Selvää on, että olen oppinut hyvin paljon uutta parissa kuukaudessa, niin Verkkopalveluista ja koko Viestintä- ja markkinointitiimistä, ja käytössä olevista järjestelmistä muun muassa EPIServer -julkaisujärjestelmästä.

Saavutettavuudesta ja analytiikasta kiinnostuneena käytössä oleva verkkosivujen hallintaohjelmisto Siteimprove on vaikuttava. Se skannaa verkkosivuja WCAG 2.1. standardeihin perustuen. Mahtavaa! Muita saavutettavuuden evaluoinnin tärkeitä työkaluja on hyväksi havaittu WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) ja NVDA -ruudunlukija.

Harjoittelu jatkuu mukavassa tiimissä, jossa harjoittelijaa opastetaan hyvin, myös näin etätöiden aikana.

Tsemppiä ja positiivista asennetta kaikille syksyyn!

Kirjoittaja on Nina Haltsonen, Laurean tietojenkäsittelyn opiskelija ja verkkopalveluiden harjoittelija.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi