Kauppavalmennus Oy: näin kaikki hyötyvät

(In English below) 

Moikka! Täällä esittäytyy Laurean liiketalouden opiskelijatiimi, joka tekee kansainvälistä P2P-projektia yhteistyössä Kauppavalmennus Oy:n kanssa. Projektin aiheena on pienyrityksen kansainvälistyminen, mikä on tiimin mielestä hieno osoitus siitä, että projektiopiskelussa päästään tekemään yhteistyötä aidon työelämän toimijan kanssa, hänen yritykselleen merkittävän asian parissa.

Kauppavalmennus Oy on vähittäiskaupan alan konsultointiyritys, joka keskittyy kustannusten vähentämiseen ja myynnin kasvattamiseen. “Kauppavalmennus tutkii, kehittää ja valmentaa vähittäiskaupan yrityksiä lean-johtamisen menetelmillä” -Juha Ketola, toimitusjohtaja, valmentajaKauppavalmennus on kehittänyt Optimus Food –ohjelmiston, jota käytetään vähittäiskaupoissa jokapäiväisenä työkaluna esimerkiksi hävikin vähentämisessä.  

Projektin tavoitteena on luoda toimeksiantajalle konkreettinen kansainvälistymissuunnitelma. Tähtäimessä on saada jalansijaa Englannin ja Irlannin vähittäiskaupan markkinoilta.

-Terveisin Laurean tradenomiopiskelijoiden projektitiimi, opintoprojektissa yhteistyössä Kauppavalmennus Oy.

22.9.2020 Asiakas osallistuu projektin tiimipäivään. / Client participating project teamday. 
Team members left to right: Arete Niinemets, Oona Uusitalo, Tia Salminen, Juha Ketola (client), Suvi Rinne, Saamia Aden. Absent Armi Hokkanen. Photo: Pyry Airaksinen. 

Kauppavalmennus Oy:  this is how everyone benefits 

Hello! Here’s a brief introduction to one of Laurea’s business student teams. We are working on an international P2P-project in co-operation with Kauppavalmennus Oy. The topic of the project is internationalization of a small business. The team thinks this is a great example of getting to work with a real working life partner, in a significant issue for the company.  

Kauppavalmennus Oy is a retail sector consulting company focusing on reducing the costs and increasing sales. “Kauppavalmennus researches, develops and coaches retail sector companies with lean-management methods” -Juha Ketola, CEO, coach. Kauppavalmennus has developed Optimus Food-software, which is used in retail stores as an everyday tool for example in waste reduction.  

Projects target is to create a step-by-step internationalization plan for the client. They are aiming to gain a foothold in English and Irish retail markets.  

– Best regards, project team of Laurea business students, in co-operation with Kauppavalmennus Oy.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi