Projektin loppu – KuntoFysio

Joulu lähestyy ja projektimme loppu sen mukana. Projektimme tavoitteena on ollut lisätä toimeksiantajamme Mika Frimanin yrityksen näkyvyyttä ja myyntiä luoden sisältöä yrityksen nettisivuille sekä perustaen hänelle sosiaalisen median tilejä. Vaikka projektimme on ollut hektinen ja täynnä käänteitä, on ilo kuitenkin huomata, että tavoitteisiin on suurimmilta osin päästy. Nettisivujen sisällöntuottaminen erityisesti hakukoneoptimointi mielessä pitäen on ollut jokaiselle tiimiläiselle ennestään vierasta, mutta syksyn aikana olemme oppineet ja nettisivut ovatkin meidän osaltamme parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Sisällöllisesti projekti oli erittäin laaja, joka näkyy myös tietoperustojemme aiheissa. Tietoperustojen kautta olemme tutustuneet erilaisiin brändeihin ja tapoihin niiden kehittämiseksi, markkinoinnin eri osa-alueisiin oikeudellista näkökulmaa unohtamatta. Toimeksiantajamme yritys on erityisesti työhyvinvointiin keskittyvä hyvinvointialan yritys, joten tietoperustoista löytyy myös tätä toimialaa tukevia osioita.

Projektin sisällön lisäksi myös toteutustapa on ollut monelle tiimiläiselle uudenlainen ja opettanut paljon. Nykypäivänä suositaan monesti niin sanottujen ketterien menetelmien hyödyntämistä projekteissa ja projektipäällikkömme Linda Saarinen toteaakin työtavoissamme olevan paljon yhtäläisyyksiä niin sanotun scrum-menetelmän kanssa, jossa edetään sprintteinä eli tekemällä yksi projektin osa tai tehtävä valmiiksi esimerkiksi kahden viikon aikana. Uudenlainen tapa projektityöskentelyssä palvelee meitä opiskelijoita tulevaisuudessa, kun yhä enenevissä määrin siirrytään aikaisemmin suositusta vesiputousmallista kohti ketteriä menetelmiä.

Syksyn aikana on korostunut tiimin yhteishengen merkitys. Jo normaalinakin aikana koulustressi voi olla ylitsepääsemätöntä ja koronapandemiasta johtuen monet vapaa-ajan stressinlievityskeinot ovat rajoitusten takia kiellettyjä. Mahtava ryhmähenki ja toimelias tiimi on kuitenkin omiaan lievittämään stressiä ja vaikeina hetkinä projektissamme on silti riittänyt naurua ja voimme hyvissä mielin ja ylpeinä aikaansaannoksistamme rauhoittua odottamaan joulua.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi