Tekoäly ajaa meidät jatkuvan oppimisen polulle – Finanssiala ry

Digitalisaatio on kehittynyt viime vuosina valtavasti ja nykypäivänä se näkyy jokapäiväisessä elämässämme. Etenkin nyt viimeisen vuoden aikana kehitys digitaalisten työvälineiden käyttöönotossa on ollut huimaa johtuen maailmaa edelleen järisyttävästä COVID-19-pandemiasta. Yhteiskunta on ottanut todellisen ”digiloikan” pandemian puhkeamisen jälkeen. Koronaviruksen vuoksi monella alalla siirryttiin pakon edessä hyvin nopeasti työskentelemään virtuaaliseen maailmaan ja joissain työtehtävissä fyysiset tapaamiset loppuivat lähes kokonaan. Etenkin finanssialalla etätyöskentely on ollut näinä aikoina hyvin suosittua ja suositeltuakin.

Finanssialalla digitaalisuus on ollut jo pitkään merkittävä asia, eikä mikään muu ala maailmassa ole niin keskittynyt kehittämään toimintaansa tekoälyn avulla kuin se. Ratkaisuja pyritään löytämään yhä monimutkaisempiin ongelmiin ja juuri tämän takia tekoälyn suosio alalla on niin suuri.

Laurean opiskelijatiimimme projekti liittyykin nimenomaan tekoälyyn ja tulevaisuuden visioon pankkialasta. Olemme saaneet olla mukana Finanssiala ry:n digitaalisen alustan kehittämisessä, jossa olemme keskittyneet selvittämään pankkialan merkittävimpiä työnkuvia ja substanssiosaamista lähitulevaisuutta silmällä pitäen. Nämä työnkuvat ja osaamiset ”syötetään” myöhemmin tekoälyalustalle, joka voi niiden perusteella tarjota alasta kiinnostuneille henkilöille relevantteja ehdotuksia osaamisensa kehittämiseen.

Tutkimuksemme yhteydessä olemme haastatelleet alan ammattilaisia, niin yrityksistä kuin oppilaitoksistakin. Haastatteluissa monelle vastaajista heräsi kysymys ja ehkä tietyllä tapaa huolikin siitä, viekö tekoälyn kehittyminen pankkialan työt tulevaisuudessa. Tekoälyn avulla voidaan automatisoida yhä enemmän toisteisia tehtäviä ja moni prosessi on jo nyt automatisoitu. Asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että tekoäly on ennemminkin mahdollisuus kuin uhka. Tylsät työt siirtyvät koneille ja ihminen voi keskittyä asiantuntevampiin ja mielenkiintoisempiin tehtäviin. Tämä toki nostaa koulutuksen ja itsensä kehittämisen merkitystä entisestään tulevaisuudessa. Oppilaitokset pohtivatkin parhaillaan, miten saadaan koulutus pysymään mukana kehityksen vauhdissa. Digitalisaatio luo jatkuvasti uusia tarpeita osaamiselle ja tutkintokoulutusten lisäksi jatkuva parantaminen ja oman osaamisen kehittäminen nousee yhä tärkeämmäksi.

Tulevaisuuden menestyminen edellyttää pankin alan toimijoilta, yrityksiltä ja oppilaitoksilta tiivistä yhteistyötä keskenään. Mitä avoimempaa keskustelu alan osaamistarpeista ja kehityksen suunnasta on, sitä paremmin ihmisiä voidaan kouluttaa ja sitä asiantuntevampia sekä valmiimpia opiskelijat ovat aloittaessaan työnsä alan yrityksissä. Tulevaisuuden ennustaminen on äärimmäisen hankalaa ja tämä pätee myös osaamiseen: minkälaista osaamista alalla edellytetään tulevaisuudessa? Tämä luo paineita myös alan yrityksille, jotka ovat yleensä voineet luottaa oppilaitosten opetussuunnitelmien sisältöön. Samaan aikaan oppilaitokset yrittävät selvittää työelämässä vaadittavaa osaamista yrityksiltä, jotta opetus pysyisi ajankohtaisena.

Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen rahoitusosuuden kasvaessa oppilaitoksista on muovautumassa kehittämisen alusta, jonne tutkintokoulutusta tullaan täydentämään eri elämänvaiheissa. Esimerkiksi asiantuntijatehtäviin erikoistuneiden työntekijöiden tulee päivittää taitojaan, sekä omaa asiantuntemustaan säännöllisillä täsmennyskoulutuksilla. Nykyään ei siis enää riitä, että lukee itselleen tutkinnon, jonka jälkeen päivittää osaamistaan yrityksen sisäisillä, lyhyemmillä koulutuksilla tai perehdytyksillä.

Ongelmaksi muodostuu valtava eksponentiaalisesti kasvava tiedon määrä, joka luo jatkuvasti uutta, muuttaa ja jopa sulauttaa toimialoja sekä työnkuvia toisiinsa. Onneksi digitalisaatio tuo myös helpotuksia, esimerkiksi tekoälyn muodossa, joka kykenee käsittelemään yli-inhimillisiä määriä tietoa yli-inhimillisessä ajassa. Tekoälyn valjastaminen tulevaisuuden osaamisen ennustamiseen on varmasti kullanarvoinen työkalu niin oppilaitoksille, mutta myös yrityksille.

Yritysten ja oppilaitosten tulee toimia molempia osapuolia hyödyttävässä symbioosissa, jossa keskustelu ja tiedonvaihto olisi mahdollisimman avointa. Aivan kuten toimiva tekoäly tarvitsee paljon tietoa ja toimivat algoritmit oppiakseen uutta, tulee myös työntekijöiden, yritysten ja oppilaitosten kehittää uusia, parempia ja toimivampia malleja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Siinä missä elinikäistä oppimista pidettiin ennen hyvän työntekijän piirteenä, on tulevaisuuden jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen pakollista.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi