Valokuvastudion markkinointiviestinnän kehittäminen – Studio Koo Photography

Laurea-ammattikorkeakoulun uusista ja vanhoista liiketalouden opiskelijoista koottu projektitiimi aloitti yhteistyöprojektin Satu Karmavalon kanssa. Sadun yritys Studio Koo on valokuvausyritys, joka toimii pääasiassa Turun seudulla, toki myös lähialueilla. Studio Koo tarjoaa valokuvauspalveluita yrityksille ja yksityisille henkilöille, joihin kuuluu esimerkiksi muotokuvat, ryhmäkuvat, perhekuvat ja muut henkilökuvat. 

Projektitiimi sai tehtäväkseen kehittää Studio Koon markkinointiviestintää ja tunnettuutta erilaisin markkinointikeinoin. Kaiken taustalla oli ajatus saada Studio Koosta Sadulle täysipäiväinen työ. Projektitiimi on luonut Sadulle yritystilin Instagramiin, jonka kautta voitaisiin toteuttaa kaupallisia yhteistöitä, mikä nostaisi Studio Koon saamaa näkyvyyttä. Olemme myös päässeet suunnittelemaan markkinointikampanjaa Studio Koolle ja etsimään uusia asiakasryhmiä sekä uusia yritysasiakkaita. Yksi yrityksen menestyksen kannalta tärkeä osa on brändi, ja sitä projektitiimi on myös pyrkinyt vahvistamaan ja tuomaan esiin eri sosiaalisen median kanavissa. 

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi, projekti päätettiin poikkeuksellisesti heti alusta alkaen toteuttaa etäprojektina. Etätyöskentely on luonut haasteita projektitiimille, mutta kaikista haasteista on opittu paljon ja niistä on myös selvitty hyvin. Etänä suoritettavissa projekteissa voi myös näkyä ryhmäytymisen puutetta, koska ilman sen suurempaa ongelmaa projektitiimi ei välttämättä tapaa toisiaan eikä yhteistyökumppania kertaakaan projektin aikana. Etäprojektissa johtaminen ja vastuunkanto ovat erityisen tärkeässä osassa ja näiden mennessä nappiin ei etäprojekti eroa ’’normaalista’’ projektista paljoakaan. Studio Koon projektitiimi on juuri edellä mainittujen kaltainen, jolloin projektista saatavat tulokset ja toimenpiteet ovat Sadulle toivottuja. 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi