Kaitaniemi kannattavaksi!

Kaitis projektina?

Tämän P2P-Projektin tarkoituksena on nostaa Hyvinkäällä sijaitsevan Kaitaniemen leirikeskuksen käyttöastetta ja lisätä sen näkyvyyttä markkinoinnilla. Kaitaniemen leirikeskus on ollut pääosin seurakunnan sisäisessä käytössä, mutta tähän kaivattiin muutosta, ja leirikeskuksen kuluja kattamaan haluttiin aloittaa vuokraustoiminta paikallisille yrityksille ja järjestöille. 

Kaitaniemi projektina on ollut hyvin mielenkiintoinen, sillä olemme päässeet projektin aikana tutustumaan hinnaston ja sopimusehtojen laatimiseen, asiakashallintajärjestelmään, sekä matkailun alustatalouteen. Järjestimme myös leirikeskukselle ja avoimet ovet -tapahtuman perjantaina 22.10. 

Seuraavana vaiheena onkin luoda Kaitaniemelle tilejä erilaisille matkailualustoille.

Kuvannut: Markus Sinervä

Projektitiimimme on pyrkinyt lisäämään asiakkaiden tietoisuutta kohteesta, jotta tiloja saataisiin vuokrattua enemmän niin yksityis- kuin yrityskäyttöön. 

Avoimet ovet –tapahtuman kautta pyrittiin kontaktoimaan yritysasiakkaita, ja yksityisasiakkaita pyritään tavoittamaan erilaisten alustojen kautta, kuten Booking.com:in ja Airbnb:n. Erilaisia alustoja vertaillaan niiden tarjoamien potentiaalien mukaan.

Avoimet ovet – tapahtuma !

Avoimet ovet –tapahtuman järjestämisen tavoitteina oli antaa potentiaalisille asiakkaille mahdollisuus tutustua Kaitaniemeen. 

Avoimet ovet olivat menestys ja vierailijoita pääsi paikalle sopivasti. Päivän ohjelma jaettiin osiin ja aikataulutettiin.

Päivän alussa jaoimme tehtävät: osa lähti printtaamaan flaijereita ja hinnastoa, osa siivosi tiloja ja valmisteli paikkoja, osa otti vastuun tarjoilusta. joimme kahvit kaikessa rauhassa ja järjestelimme leirikeskuksen tiloja. Kertasimme myös tapahtuman suunnitelmaa ja aikataulua. 

Kuvannut: Markus Sinervä

Heti vieraiden saavuttua tarjosimme tapahtumaan osallistuneille tiimin tekemän tapahtumapäivän esitteen ja hinnaston.

Viimeistenkin vieraiden saavuttua esittäydyimme tiiminä ja kerroimme ohjaajan kanssa hieman Kaitaniemen leirikeskuksen taustoista. Tapahtumaan osallistui 12 vierasta noin 50:stä kontaktoidusta ja kutsutusta. Käytimme Hubspot-järjestelmää apuna potentiaalisten asiakkaiden kontaktoinnissa. 

Olimme suunnitelleet esittelykierroksen Kaitiksen tilojen ympäri, jotta vieraat näkisivät paremmin, mitä kaikkea leirikeskuksella on tarjota.

Kierroksen päätyttyä kokoonnuimme Kaitaniemen uuden päärakennuksen ruokailutiloihin nauttimaan tarjoiluista. Ruokailun yhteydessä kävimme vielä avointa dialogia yhdessä vieraiden kanssa leirikeskuksesta heränneistä kysymyksistä. 

Käy ottamassa Kaitaniemen somekanavat haltuusi!

Instagram @kaitaniemenleirikeskus

Facebook @Kaitaniemen leirikeskus

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi