Tekoäly auttaa opiskelijoita urasuunnittelussa – eri osaamispolut kiteytyvät taitoprofiileihin HeadAi-sovelluksessa

Ohoi opiskelija! Näkyykö työura vielä hämäränä horisontissa? Kiinnostaako kiinteistöjohtaminen, taloushallinto tai HR, mutta et tiedä mitä opinnot sisältävät ja miltä työelämä käytännössä näyttäisi? Vai pohditko kenties, olisiko sinusta markkinoinnin mestariksi tai sopisitko oikeustradenomin tehtäviin? Näihin ja moniin muihin pohdintoihin tulee opiskelijoiden avuksi tekoälyä hyödyntävä HeadAi-tekoälysovellus. 

HeadAi- sovellukseen kerätään opinnoista kertyviä osaamissanoja, joita voidaan peilata työelämään työpaikkailmoitusten kanssa. Sovellus sisältää myös 3AMK-kurssitarjonnan, jonka avulla opiskelija voi löytää täydennystä puuttuvaan osaamiseensa. Opiskelijat pääsevät sovelluksen avulla hahmottelemaan urasuunnitelmiaan jo varhaisessa vaiheessa ja saavat tukea osaamisensa sanoittamiseen. Sovellusta voi hyödyntää myös opinnäytetyöaiheen löytämisessä. 

HeadAi-sovellus hyödyntää dataa miljoonista eri lähteistä

Laurea-ammattikorkeakoulun P2P-projektitiimi työskentelee tänä keväänä yhdessä Laurean urapalvelujen kanssa kehittäen HeadAi-sovellusta. Oman osaamisen sanoittaminen voi olla haasteellista, mutta työllistymisen näkökulmasta äärimmäisen tärkeää etenkin uran alkuvaiheessa. Projektitiimi tutustuukin eri titteleiden takana olevaan substanssi- ja järjestelmäosaamiseen, mutta myös pehmeiden taitojen (soft skills) merkitykseen eri aloilla. Tavoitteena on luoda ymmärrystä siitä, millaista osaamista työelämä odottaa ja mihin fokus kannattaa kohdistaa opinnoissa.

Projektitiimi laatii liiketalouden opintojen osalta eri suuntautumisopintojen taitoprofiilit apukeinoksi oman osaamisen sanoittamisessa ja urasuunnittelussa. Omat taitoprofiilit rakennetaan myynnin, markkinoinnin, henkilöstöjohtamisen, taloushallinnon, rahoituksen, oikeustradenomin, projektijohtamisen sekä kiinteistöjohtamisen opinnoista. 

Esimerkkejä osaamissanoista

Työelämän taitaja tai alumni: oletko kiinnostunut kertomaan näkemyksesi siitä, mitä osaamista alallasi todellisuudessa tarvitaan ja mitä kannattaa opiskella jo opiskeluaikana? Ota yhteys projektitiimiin 12.3. mennessä, niin pääset osaksi taitoprofiilien kehittämistä lyhyen haastattelun kautta.  

Ota yhteyttä projektipäällikköön:

Kalle Kantelinen: kalle.kantelinen@student.laurea.fi 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi