Kuinka yritysten tulisi reagoida muuttuvassa toimintaympäristössä? – Opiskelijatiimi mukana yritysvalmennuksissa

Kasvetaan yhdessä- hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä toteutettava ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tukea ja valmentaa uusmaalaisia pk-yrityksiä selviämään muutoksista. Hankkeessa valmentajina on kymmenen eri alojen asiantuntijaa. Hanke keskittyy erityisesti sellaisten yritysten tukemiseen ja valmentamiseen, joiden liiketoimintaan pandemia on vaikuttanut tavalla tai toisella. Projektitiimiimme kuuluu Anna Vehkamäki, Nicola Laine, Toni Siik, Siiri Tick ja Roosa Lyly. Ohjaajanamme toimii Taru Tallgren. Hankkeen yhteyshenkilöinä ovat projektipäällikkö Eija Lipasti Laurea-ammattikorkeakoulusta ja  Työterveyslaitokselta.

Projekti lähti käyntiin tammikuussa ja pääsimme projektitiiminä heti tositoimiin. Projektitiimimme ensimmäisenä tehtävänä on kylmäsoittoja tekemällä tavoittaa mahdollisimman monia yrityksiä, jotka voivat hyötyä hankkeen tarjoamista palveluista. Tätä tehdessämme toteutamme puhelimitse samalla myös kyselytutkimusta koronan vaikutuksista yrityksiin pääkaupunkiseudulla. 

Vaikka kyselytutkimuksen pääaihe onkin koronan vaikutukset liiketoiminnassa, niin olemme ottaneet huomioon sen, että tilanne maailmassa muuttuu jatkuvasti ja välillä hyvinkin nopeasti. Nyt jo olemme reagoineet siihen, että esimerkiksi Ukrainan tilanne muuttaa paljon, kun rajoituksia kaupankäyntiin Venäjällä tiukennetaan, ja Euroopan talouskasvu horjuu. Koska yritykset ja kuluttajat kohtaavat näitä kriisejä yllättäen ja lyhyessä ajassa, pyrkii Kasvetaan yhdessä- hanke olemaan reaaliajassa tapahtumien kulussa, jotta apu ja hyöty valmennuksesta on taattu yrityksille.

Kylmäsoitot ovat tärkeä tekijä projektissamme, koemme oppivamme niissä tuloksellista puhelinviestintää ja myymisen perustaitoja. Kylmäsoittojen tekeminen oli meille aluksi haasteellista, mutta puhelimeen tarttuminen ja astuminen omien mukavuusalueidemme ulkopuolelle opettaa meitä paljon. Tämä kokemus on tärkeä tulevaisuuden työelämän kannalta, ja onnistumiset ja epäonnistumiset ohjaavat meitä etenemään myyntityön parissa. Henkilökohtainen myyntityö ja myyntistrategian luominen ovat keskeisiä myyntityön perusasioita, joita tulemme tarvitsemaan jatkossa varmasti.

Projektitiimin ajatukset

Kasvetaan yhdessä -hanke tarjoaa projektitiimille mahdollisuuden osallistua myös yritysvalmennuksiin ja työpajoihin, joissa hankkeen asiantuntijat valmentavat pk-yrityksiä. Kaikki valmennukset ovat yrityskohtaisesti räätälöityjä sopimaan sen hetkisiin tarpeisiin. Näitä valmennuksen kohteita voivat olla muun muassa markkinointiin, myyntiin tai työhyvinvointiin liittyvät asiat. Osallistumme hankkeen valmennuksiin yksi kerrallaan. 

Ensimmäisenä tiimistämme mukaan valmentamaan pääsee Siiri, joka toimii valmennusassistenttina Eija Lipastille (Laurea) ja Hanna Uusitalolle (Työterveyslaitos) yritysvalmennuksen aikana. YritysValmennuksen suunnittelu, valmistelu ja toteutus on ainutlaatuinen kokemus ja hyödyttää meitä paljon tulevia työtehtäviämme ajatellen . Opimme ongelmien ratkaisua yrityksen oman henkilöstön voimin, sekä erilaisia valmennuksissa käytettävien menetelmien soveltamista käytännössä. Saamme myös mahdollisia tulevaisuuden työelämäkontakteja.Tiiminä olemme innoissamme projektista ja sen meille tarjoamista mahdollisuuksista. Opimme paljon ja laajasti niin yritysten kehittämistyöstä kuin liike-elämästä, jotka tukevat opiskeluamme Laureassa. Odotamme ensimmäistä valmennusta kovasti, ja siitä kerrommekin projektimme seuraavassa blogissa.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi