Perehdytysprosessin kehittäminen Rakennuskemia Oy:lle

Mikä on Rakennuskemia Oy?

Rakennuskemia Oy on vuonna 1988 perustettu perheyritys, joka myy, markkinoi ja kehittää rakennus-, remontointi- ja kodinhoitotuotteita Suomessa ja kansainvälisesti. Tuotevalikoima koostuu kansainvälisesti tunnetuista merkeistä sekä heidän omista, joita ovat muun muassa WTF® ja QUICKLOADER ®. Rakennuskemia Oy:n liikevaihto on nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja yritys työllistää noin 20 henkilöä. Rakennuskemia Oy on saanut Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin, johon vain noin 8 % suomalaisista osakeyhtiöistä yltää. 

Projektin lähtökohdat ja tavoitteet

Kevään 2023 projektimme tavoitteena on Rakennuskemian työhyvinvoinnin, työntekijäkokemuksen ja perehdytyksen kehittäminen. Projekti on osa asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen kokonaisuutta, ja projekti on jatkoa keväällä 2022 toteutetulle projektille, jossa kartoitettiin yrityksen sisäistä työnantajakuvaa ja työhyvinvointia.  

Päätavoitteenamme on yhtenäistää ja kehittää Rakennuskemia Oy:n perehdytysprosessia. Suunnittelemme Rakennuskemialle kattavan perehdytyssuunnitelman, jota voi käyttää kaikkien uusien työtekijöiden perehdyttämiseen työnkuvasta riippumatta. Perehdytyssuunnitelma on kirjallinen tietopaketti yrityksen tärkeimmistä tiedoista, kuten työterveys, etuudet, yhteystiedot, työturvallisuus, viestintäkanavat, tärkeimmät ohjelmistot ja työhyvinvointikäytänteet. Lisäksi aiomme suunnitella ja käsikirjoittaa lyhyen esittelyvideon osaksi perehdytystä. Videoon tulee lyhyt esittely yrityksestä, sen historiasta ja tunnusluvuista sekä omistajien esittely ja mahdollinen työntekijöiden inspirointi muun muassa etenemismahdollisuuksista.  

Projektin jäsenet

Projektin toimeksiantajana toimii Rakennuskemia Oy ja sen yhteyshenkilöinä toimitusjohtaja Mikko Ikonen sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja Milla Ikonen. Projektitiimimme koostuu seitsemästä opiskelijasta, joista suurin osa on aloittanut Laureassa opiskelun viime syksynä. Projektipäällikkönä toimii Pipsa Pokkinen, varaprojektipäällikönä toimii Samu Laaksonen, sihteereinä Tia Korhonen ja Jasmin Koskela, viestintävastaavina Juuli Kaipainen ja Vera Töppärä sekä hyvinvointivastaavana Anna Innanen. Ohjaajana tässä projektissa toimii liiketalouden lehtori Maija Huhta. 

Henkilöstökysely ja -haastattelut

Tehtävänämme on luoda ja toteuttaa jo viime kevään projektissakin toteutettu henkilöstökysely. Kyselyä muokkaamme projektiimme sopivaksi lisäämällä kysymyksiä perehdytyksestä ja sen toimivuudesta, jotta saamme mahdollisimman spesifiä tietoa perehdytyssuunnitelman laatimisen tueksi. Kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Rakennuskemian henkilöstön tämänhetkistä perehdyttämistä. Kyselyn lisäksi teemme muutaman henkilökohtaisen haastattelun viimeisimpänä taloon tulleiden henkilöiden kanssa saadaksemme hieman yksityiskohtaistakin tietoa perehdytyksen sisällöstä ja laadusta. Henkilöstökyselyn ja henkilökohtaisten haastatteluiden tulosten perusteella rakennetaan perehdytyssuunnitelma Rakennuskemia Oy:lle tuleville vuosille.  

Projektin käytännön toimenpiteiden ohella teemme opintojaksoon sisältyvät tietoperustat. Ensimmäinen tietoperusta henkilöstöjohtamisen kokonaisuudesta on meillä valmiina maaliskuun alussa, ja toinen tietoperusta johtaminen ja johtajuus –otsikolla kirjoitetaan huhtikuun puoleen väliin mennessä. Johtaminen ja johtajuus –kurssiin sisältyy lisäksi työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön tutustumista muutamien tehtävien muodossa.  

Projektin eteneminen

Olemme jo edenneet videon käsikirjoituksen ja sähköisen tietopaketin suunnittelu ja toteutus –vaiheeseen. Projektipäivinä hyvinvointivastaavamme pitää loistavasti yllä ryhmähenkeä suunnittelemillaan hyvinvointitempauksilla. Olemme muun muassa käyneet aamukävelyllä, pelanneet korttia ja tehneet rentoutumisharjoituksia. Seuraavaksi vuorossa onkin kyselytutkimuksen tuloksien läpikäynti ja analysointi. Vilkas kevät siis vielä edessä 😊  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi