Matka eettisten liiketoimintaohjeiden luomiseen: Opiskelijaprojekti RTV:lle

Mistä projekti alkoi?

Starttasimme alkuvuodesta 2024 projektin, jossa saimme toimeksiantajaksi RTV:n. Projektitiimimme koostuu kahdeksasta Laurean-ammattikorkeakoulun opiskelijasta. Projekti alkoi tiimin ja toimeksiantajan Lauri Juonelan tapaamisella, jossa Lauri kertoi meille projektin tehtävistä ja tavoitteista. Tehtävänämme oli luoda RTV:n yhteistyökumppaneille eettiset liiketoimintaohjeet. 

Meidän ensimmäiset ajatuksemme olivat, että projekti on hieman haastava ja vaatii paljon perehtymistä aiheeseen, sillä eettiset liiketoimintaohjeet yhteistyökumppaneille eivät olleet meille ennestään tuttuja. Toimeksianto oli kuitenkin selkeä ja lähdimme innolla ottamaan asioista selvää sekä työstämään projektia. Ison projektitiimin ansioista esille nousi heti paljon hyviä ideoita ja ajatuksia. 

Jotta saatiin hyvä käsitys eettisistä liiketoimintaohjeista yhteistyökumppaneille, aloitimme projektin benchmarkingilla. Otimme selvää muiden suurten yritysten eettisistä liiketoimintaohjeista, sekä teimme vertailuja. Pohdimme yhdessä tiimin kanssa esille nousseita hyviä ja tärkeitä asioita, joita haluamme korostaa omassa tuotoksessamme. Päästiin tiimin kanssa hyvin yhteisymmärrykseen ja saatiin selkeä käsitys siitä, miltä lopputuotos tulisi näyttämään. 

Missä menemme nyt?

Nyt olemme projektissa siinä vaiheessa, että eettisten liiketoimintaohjeiden teksti yhteistyökumppaneille alkaa hahmottua ja olemme saaneet koottua hyvän luonnospohjan. Seuraavaksi hiomme tekstiä ja pyrimme saamaan ohjeista mahdollisimman ytimekkäät, tarkoituksenmukaiset, sekä helposti luettavat ja ymmärrettävät. 

Tähän asti projekti on antanut paljon oppia vastuullisuudesta, sekä siitä miten yrityksen tulee toimia, jotta voi saavuttaa kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan. Meidän mielestämme tärkeimpiä asioita kestävässä ja vastuullisessa liiketoiminnassa ovat sosiaalinen vastuu ja oikeudenmukaisuus. Yrityksen tulisi kunnioittaa ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja monimuotoisuutta sekä pyrkiä edistämään yhteisöjen hyvinvointia. Yrityksen on myös kohdeltava kaikkia sidosryhmiään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti huomioiden esimerkiksi työntekijöiden palkat ja etuudet, sekä asiakkaiden kohtelun.

Työskentelemme projektissa etänä. Tapaamme projektin kanssa viikoittain Teams-välityksellä. Lisäksi jokainen on työstänyt projektia itsenäisesti/pareittain tapaamisten ulkopuolella. Huomasimme, että itsenäisen työskentelyn haasteena on jokaisen oma erilainen tapa kirjoittaa ja samoja asioita toistui luonnospohjassa useampaan kertaan.  ’’Ongelman’’ noustessa esille ajoissa, pystyimme tekemään muutoksia työskentelytapaan varhaisessa vaiheessa. Löysimme paremman toimintatavan, jolla tulemme saamaan erinomaisen lopputuotoksen!

Terkuin viestintävastaavat, Karita ja Simone

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi