Opintoihin hyppy: orientaatioviikko uusille opiskelijoille

Orientaatioviikkonne Laurea-ammattikorkeakoulussa – millaisia muistoja se herättää? Jos teitä pyydettäisiin kuvailemaan yhdellä sanalla miltä orientaatioviikkonne tuntui, mikä sana se olisi? Innostus? Ahdistus? Ilo? Motivaatio? Pettymys? Nyt kun opintonne on jo käynnissä, osaisitteko arvioida, jaettiinko orientaatioviikon aikana tarpeeksi tietoa vai jouduitteko ottamaan asioista selvää itse? 

Kuva: Pixabay.com

Ensimmäisen vuoden opiskelijana muistan erittäin hyvin orientaatioviikkoni, joka oli vain puoli vuotta sitten. Päätös aloittaa opintoni ei vain muuttanut elämääni, vaan pakotti minut myös astumaan ulos mukavuusalueeltani. Kuinka voin kuvata, miltä minusta tuntui ensimmäisen päivän aikana? Sopivin sana olisi hämmennys. Valtava määrä tietoa, joukko tuntemattomia ihmisiä, paljon uusia asioita ja vielä enemmän kysymyksiä. Kolmen päivän jälkeen hämmennyksen tunne muuttui itseluottamukseksi. Luottamus siihen että tarvittaessa saan tukea kurssikavereilta ja opettajiltani, luottamus siihen, että oppimisprosessi on vaikea, mutta mielenkiintoinen, ja luottamus siihen, että saan tiedot ja taidot, joita tarvitsen onnistuneeseen työelämään.

Siksi osallistuminen LEANTEAM-projektiin on minulle niin tärkeää. “Tervetuloa Hyvinkään parhaaseen projektiin” — näillä sanoilla ohjaamme tervehti meitä. Yksi projektimme tehtävistä on valmistella ja järjestää orientaatioviikkoa uusille opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa tammikuussa.   

Mitä teimme tavoitteidemme saavuttamiseksi? Ensinnäkin laadimme orientaatioviikon aikataulun. Uusien opiskelijoiden tulisi ehdottomasti olla perillä tietyistä tiedoista, kuten kampuksen turvallisuudesta. Sisällytimme aikatauluun aiheita, jotka olivat meille tärkeitä orientaatioviikon aikana, ja tietoja jotka kokemuksemme mukaan tulisi jakaa uusille opiskelijoille. Järjestämme myös orientaatiopäiviä vaihto-opiskelijoille, ottaessa huomioon että he eivät välttämättä olleet lainkaan Suomessa aiemmin, olemme laatineet heille esityksen, jossa kerrotaan Suomesta. Seuraavat vaiheet sisältävät ajan sopimisen kaikkien osallistujien kanssa, kutsujen lähettämisen, juontojen jaon sekä esitysten valmistamisen.   

Minkä tuloksen haluamme saavuttaa? Tiimimme on asettanut seuraavat tavoitteet: orientaatioviikolla halutaan tuoda turvaa ja jakaa informaatiota uusille opiskelijoille. Haluamme, että orientaatiopäivät ovat riittävän informatiivisia, mutta ei vain pitkää ja tylsää luentoa. Pyrimme varmistamaan, että uudet opiskelijat saavat tarvitsemansa motivaation opiskella menestyksekkäästi. Pyrimme luomaan ystävällisen ja avoimen ympäristön, jossa oppimisprosessi on sujuvaa ja stressitöntä. Orientaatioviikolla haluamme, että uudet opiskelijat ovat vakuuttuneita siitä, että he tekivät oikean valinnan päättäessään opiskella Laurea-ammattikorkeakoulussa. 

Kuva: Pixabay.com

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi