Projektikuulumisia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen projektitiimiltä

Mistä aloitimme projektissa?

Olemme Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva projektitiimi. Alku vuodesta 2024 saimme tehtäväksemme keväälle perehdytyksen ja työntekijäkokemuksen kehittämisen yhteistyössä avainkumppanimme Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. Projektitiimimme koostui 7 opiskelijasta ja ohjaajasta, mutta valitettavasti yksi opiskelija joutui jättämään projektin kesken.

Kyseessä on HR-projekti, jossa tarkoituksena on luoda jatkuva linja pohja uudelle ja toimivammalle perehdytyssuunnitelmalle ja tätä kautta myös parantaa työhyvinvointia ja työntekijäkokemusta. Projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa perehdytystä toimipisteiden välillä ja näin mahdollistaa työntekijöille siirtymä pisteiden välillä helpommin. Tarkoituksena on myös luoda mittaristo, jonka avulla jatkossa voidaan seurata paremmin perehdytyksen etenemistä ja onnistumista.

Tarkoituksena on kartoittaa olemassa olevia kipupisteitä perehdytyksessä, jotta perehdytys voidaan jatkossa järjestää työntekijöiden lisäksi myös esihenkilöille. Pyrkimyksenä on siis luoda työskentelykulttuuri, jossa perehdytyksen kautta työntekijä saadaan osaksi työyhteisöä, eikä kukaan jäisi ilman tarvitsemaansa ohjeistusta tai apua työpaikalla. Kierrätyskeskuksen sisäistä viestintää halutaan myös kehittää, jotta tieto yrityksen sisällä kulkisi jatkossa paremmin sekä uudet ohjeistukset ja ilmoitukset tavoittavat työntekijät kattavasti ja tehokkaasti.

Kuva: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Mitä olemme saaneet aikaiseksi?

Päätimme yhdessä projektitiimin kanssa kerätä tietoja tekemällä haastatteluja paikan päällä Kierrätyskeskuksien toimipisteissä. Näin saisimme varmasti vastauksia, koska jos olisi tehnyt pelkästään vain Forms-kyselyn, siihen emme välttämättä saisi vastauksia. Paikan päällä saimme paremmin todenmukaisia vastauksia.

Jakauduimme eri toimipisteille projektitiimin kesken, joista itse kävin Nihtisillan Kierrätyskeskuksessa kahden projektitiimiläisen kanssa. Siellä olemme haastatelleet työntekijöitä laidasta laitaan iästä, sukupuolesta tai työroolista riippumatta. Vastauksista ei pysty tunnistamaan ketään, koska ne ovat täysin anonyymeja. Saimme haastateltavaksi esihenkilöitä, myyjiä, asiakaspalvelijoita, varastotyöntekijöitä sekä hyllyttäjiä eli pyrimme saamaan mahdollisimman laajasti eri toimenkuvalla työskenteleviä henkilöitä.

Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka kauan kukakin oli ollut siellä töissä, skaala meni viidestä vuoteen puoleen toista viikkoon. Haastattelujen perusteella saimme kerättyä tietoa työntekijäkokemuksesta ja jokainen tiedonjyvänen oli tärkeä ja arvokas. Näiden pohjalta pääsemme tiiminä luomaan parhaat mahdolliset ratkaisut toimeksiantajan tarpeisiin sopien. Luulen, että tästä pääsemme aloittamaan projektin kunnolla, miettien samalla, miten työntekijäkokemuksia voisi parantaa.

Kuva: Laurea-ammattikorkeakoulu

Kevättä on kuitenkin vielä edessä hyvin, joten jäämme innolla ja mietteliäinä yhdessä projektitiimin kanssa odottamaan kevään etenemistä. Hyvää kevättä kaikille!

Kirjoittanut Elina Saarela

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi