Huolen herätessä

Mistä tarve kehittämistehtävälle syntyi? 

Lähdimme kehitystehtävässämme yhteisen kentältä nousseen toiveen pohjalta luomaan selkeää ohjeistusta varhaiskasvatuksen henkilöstön avuksi. Usein puhutaan siitä, miten tulee reagoida ja toimia, kun huoli herää lapsen tai perheen hyvinvoinnista. Mutta mitä se huolen herääminen tarkoittaa? Minkälaiselle tasolla huoli ilmenee? Milloin voidaan keskustella vain huoltajien kanssa tai rauhassa konsultoida muita ammattilaisia, ja milloin tulisi toimia viipymättä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin me ja kollegamme ovat omilla paikkakunnillamme toivoneet selkeää ohjeistusta ja toimintamallia.

Lue lisää Huolen herätessä

Kun huoli herää

Varhaiskasvatuksen ammattilaisina vietämme paljon aikaa asiakkaidemme kanssa ja olemme avainasemassa heidän tukemisessaan. Lastensuojelulla on edelleen kovin negatiivissävytteinen kaiku päivähoidossa ja monelle työntekijälle kynnys puuttua on vielä suuri, vaikka lastensuojelun tehtävä on auttaa lapsia ja perheitä haastavissa elämäntilanteissa. Jos varhaiskasvatuksessa herää huoli joko lapsen tai huoltajan puolesta, mitä silloin voi tai täytyy tehdä? Tämän pohjalta lähdimme työstämään huoli ohjeistusta. Tarve kehittämistehtävälle syntyi suoraan työelämän tarpeesta ja toiveesta.

Kuva: Pixabay
Lue lisää Kun huoli herää

Pakko vai velvollisuus?

Kirjoittanut Anna K., Annika H., Suvi L. & Miina U.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. (Lastensuojelulaki 25§.)

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -opintojen ryhmämme kehittämistehtäväksi valikoitui työyhteisöjen tarpeista nouseva aihe saada lisää tietoa, ohjeita ja käytännön vinkkejä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Varhaiskasvatuksessa, riippuen alueesta, kunnasta tai kaupungista, käytänteet vaihtelevat paljon. Laki määrittelee selkeästi sen, kenen lastensuojeluilmoitus on tehtävä. Määrittelystä huolimatta kentällä on erilaisia toimintatapoja. Koimme tämän asian varsin tärkeäksi ja esille nostettavaksi asiaksi. Kaikkien alalla työskentelevien tulee tietää, miten näissä tilanteissa toimitaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee, kokemustemme mukaan, myös saada lisää tietoa lastensuojeluilmoituksen käytännön teon eri vaiheista ja oppia havainnoimaan paremmin huolia, joista ilmoitusaiheet syntyvät.

Lue lisää Pakko vai velvollisuus?

Huumeet varjostavat koulujen käytäviä

Ylen uutiset selvittivät kyselyllä, miten huumeet näyttäytyvät pääkaupunkiseudun yläkouluissa. Kyselyyn osallistui 40 opettajaa nimettömänä. Osa kyselyyn vastanneista opettajista oli hyvin huolissaan nykyisestä tilanteesta.

Yhden vastanneen opettajan näkemyksen mukaan jokaisessa koulussa on jonkinlainen huumeongelma.

Lue lisää Huumeet varjostavat koulujen käytäviä