Kuka huolehtii Iäkkäistä hyvinvointialueilla?

Tulevaisuudessa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu hyvinvointialueille.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta se tarkoittaa sitä, että velvoite palvelujen järjestämiseen poistuu kunnilta. Kunnalla on kuitenkin vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tulevaisuudessakin eikä hyvinvointialueiden perustaminen vaikuta siihen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kuitenkin olennaisena osana hyvinvointialueiden toimintaan.  Hyvinvointialueilla on myös velvoite yhteistyön tekemiseen kuntien, hyvinvointialueella toimivien julkisten toimijoiden sekä yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onnistuisi, olisi tärkeää sopia yhteisen tiedon käytöstä, yhteisten tavoitteiden asettamisesta, konkreettisesta tekemisestä sekä selkeiden rakenteiden luomisesta. Näin voitaisiin estää mahdollinen päällekkäinen tekeminen sekä hyvinvoinnin edistämisen katvealueiden syntyminen. (Haverinen 2021.)

Lue lisää Kuka huolehtii Iäkkäistä hyvinvointialueilla?

Palvelujärjestelmä: palvelua vai järjestelmää?

kuva: MeHe Pixabay

Meillä on Suomessa todella hieno himmeli ja sen nimi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tai oikeastaan sosiaali- ja terveysalalla on kaksi palvelujärjestelmää. Molemmilla aloilla tavallaan omansa. Yhteneväisyyksiä järjestelmissä on, että kumpikin järjestelmä on portainen, mutta jo lakien mukaan ne erotetaan erillisiksi osikseen. Me sosionomi opiskelijat käytämme todella paljon aikaa palvelujärjestelmän ymmärtämiseen, jotta osaamme tehdä palveluohjaamista oikealla tavalla ja asiakas löytää oikean sosiaalipalvelun. Mutta osaammeko ohjata asiakasta terveydenhuollon palveluihin? Tai osaako terveydenhoidon ammattilainen ohjata sosiaalipalveluiden pariin?

Lue lisää Palvelujärjestelmä: palvelua vai järjestelmää?

Erityisperheiden vanhemmat sote-palvelujen asiakkaista projektinjohtajiksi?

Ulla Särkikangas on tutkinut erityislapsiperheiden runsasta ja pitkäkestoista sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä erityislapsiperheissä. Perheillä voi olla vuosien aikana jopa kymmeniä palveluita käytössään. Palveluiden monipolvisuus, haku, hallinta ja pitkäkestoinen käyttö aiheuttaa perheiden arkeen toimintaa, joka vie resursseja arjen sujuvuudesta. Toisistaan erilliset palvelut edellyttävät perheiltä tiedon hakua, tiedon jakelua ja ajanhallintaa. Särkikangas vertaa vanhempien roolia jopa esimiehen tai projektinjohtajan rooliin.

Lue lisää Erityisperheiden vanhemmat sote-palvelujen asiakkaista projektinjohtajiksi?