Pasova – Syksy 2022

Jukurttia aamiaiseksi-blogin esittely

Huomenta sinne aamupalapöytiin jukurttikulhojen äärelle! Mielenterveys aiheena ei välttämättä tule vastaan aamupalapöydässä ja pyrimmekin blogimme avulla luomaan keskustelua, herättämään ajatuksia ja poistamaan stigmaa aiheen ympäriltä. Blogimme aiheet tulevat käsittelemään mielenterveyskuntoutujia ja mielenterveyteen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kuten blogimme nimestäkin pystyivät pirteimmät aamuvirkut päättelemään, on tarkoituksemme kunkin vuorollaan pitää mielenterveyteen liittyviä uutisia silmällä osana aamurutiinejamme. Näiden aamuisten […]

Jukurttia aamiaiseksi-blogin esittely Read More »

Muurien ulkopuolella – esittely

Hei, Tätä blogia ylläpitää Siiri, Katarina ja Emmi. Olemme toisen vuoden sosionomiopiskelijoita Laureasta. Blogin pitäminen on yksi Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö -kurssin tehtävistä. Postauksissa tulemme käsittelemään aihetta vapautuva vanki useasta eri näkökulmasta. Keskitymme muun muassa vapautumiseen ilman asuntoa sekä siihen, miten vankia voidaan tukea jo tuomion aikana sekä vapautumisen jälkeen, jotta yhteiskuntaan palaaminen sujuisi mahdollisimman

Muurien ulkopuolella – esittely Read More »

Kotoutuminen ja sosiaalipalvelut 

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan sopeutumista uuteen kotimaahansa. Kotoutuminen on pitkä prosessi, joka voi yksilöstä riippuen kestää vuosia. Siihen voi liittyä raskaitakin haasteita. Maahanmuuttajalla voi olla erilaisia tunteita kiitollisuudesta ja tyyneydestä koti-ikävään ja pelkoon. Muuton seurauksena ihminen voi kokea yksinäisyyttä. Sopeutuminen voi olla vaikeaa myös, jos entisen kotimaan tapahtumat ja sinne mahdollisesti jäänyt perhe ovat jatkuvasti mielessä. Lisäksi uudessa

Kotoutuminen ja sosiaalipalvelut  Read More »

Ikäihmisten kokema yksinäisyys

Lähivuosina uutisissa on puhuttu paljon ikäihmisten yksinäisyydestä. Tässä postauksessa tuodaan esille tämä tärkeä yhteiskunnallinen ongelma pohtimalla sen syitä ja mahdollisia ratkaisuja. Ikä ei itsessään aiheuta yksinäisyyttä, jonka vuoksi on tärkeää pohtia yksinäisyyteen johtavia syitä. Vanhentuessa ystävyyssuhteet vähentyvät läheisten kuolemien myötä ja moni jää ennemmin tai myöhemmin leskeksi. Menetykset eivät suoraan aiheuta yksinäisyyttä. Useat iäkkäät hyväksyvät menetykset olevan

Ikäihmisten kokema yksinäisyys Read More »

Aika aloittaa!

Mitä erityisyys on? Miten se vaikuttaa kasvuun, kehitykseen ja koko elämään? Ketä erityisyys koskettaa? Blogimme sisältö koostuu erityisyyteen, erityislapsiin ja heidän perheisiinsä liittyvistä aiheista. Nostamme esiin ajankohtaisia aiheita sekä tuomme perheiden ääneen kuuluviin. Blogia kirjoittaa neljä Laurean toisen vuoden sosionomiopiskelijaa. Yhteistä matkaa innolla odottaen! Lauri, Krista, Kaius ja Riina

Aika aloittaa! Read More »

Ikääntyneet seikkailijat – aloituspostaus

Hei kaikki lukijat! Tätä blogia kirjoittavat neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa. Ikääntyneet seikkailijat – blogissamme tuomme ilmi ajankohtaisia teemoja iäkkäistä. Ikäihmiset ovat olleet jo pitkään yksi yhteiskuntamme pinnalla olevista aiheista sekä kasvava megatrendi yhteiskunnassamme. Väestön ikääntyessä myös huoli ikäihmisistä kasvaa samoin kuin palveluiden tarve. Tarkastelemme iäkkäiden mielenterveys- ja päihdeongelmia, heille saatavilla olevia palveluja ja lopuksi keskitymme

Ikääntyneet seikkailijat – aloituspostaus Read More »

Ajatuksia todellisuudesta -blogin esittely

Blogia kirjoittaa kolme toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. Jaamme ajatuksiamme erilaisista todellisuuksista. Postauksissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa nuorten aikuisten työuupumus, päihteidenkäyttö, mielenterveys ja hyvinvointi. Tarkastelemme blogissamme myös yhteiskunnan ongelmakohtia sosiaalialan näkökulmasta. Mistä nuorten työuupumus johtuu? Tarvitaanko valvottuja käyttöhuoneita? Kaipaako Suomen sosiaaliturva päivittämistä? Tervetuloa seuraamaan pohdintaamme yhteiskunnallisten aiheiden ympäriltä.

Ajatuksia todellisuudesta -blogin esittely Read More »

Tuuliajossa -blogin esittely

Blogin kirjoittajina toimivat neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Laureasta. Tulemme käsittelemään erilaisia teemoja alaikäisten päihteidenkäyttöön liittyen. Tarkoituksenamme on tarkastella teemoja monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Tulemme myös käsittelemään alaikäisen päihteidenkäytön vaikutusta hänen perheeseensä sekä lähipiiriinsä. Alaikäisen päihteidenkäyttö on tunnettu riskitekijä syrjäytymiselle, minkä vuoksi tulemme käsittelemään myös syrjäytymisen teemoja blogimme aikana. Pyrimme tuomaan blogissame esiin ajankohtaisia aiheita sekä teemoja

Tuuliajossa -blogin esittely Read More »

Maahanmuutosta yleisesti

Perehtyessämme maahanmuuttoon pitää tietenkin aloittaa peruskäsitteistä. Mitä käsite maahanmuuttaja tarkoittaa? Mitä yleiskäsitteitä jokaisen tulisi tietää? Ennen kuin menen aiheessa sen pidemmälle, on hyvä vielä tuoda esille, että puhun maahanmuutto-aiheesta nyt Suomen maahanmuuton näkökulmasta. Muissa maissa käsitteet ja tilastot voivat olla hyvinkin erilaisia. Käsite maahanmuuttaja on yleiskäsite henkilölle, joka syystä tai toisesta muuttaa maasta toiseen. Käsite

Maahanmuutosta yleisesti Read More »

Kaikki maahanmuutosta-blogi: Esittely

Moi ja tervetuloa blogiimme! Olemme neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa Tikkurilan Laureasta. Blogimme perehtyy maahanmuutoon ja siihen liittyviin teemoihin. Perehdymme maahanmuuttoon eri näkökulmista ja lähtökohdista. Maahanmuutto on aina ollut ja tulee aina olemaan ainakin jollain tasolla ajankohtainen aihe, sillä maailmantilanteet muuttuvat jatkuvasti. Pyrimme tuomaan esille mielenkiintoisia artikkeleita ja aiheita, jotka herättävät keskustelua. Toivottavasti meitä seuraamalla jokainen

Kaikki maahanmuutosta-blogi: Esittely Read More »