Satuhieronta vuorovaikutuksen tukena

Kuva kirjasta : Satuhieronta. Läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaa.

Satuhieronta on menetelmä, jossa kosketus kuvittaa satua hierottavan keholle. Kädet voivat maalata selkään, käsiin, jalkoihin ja päähän. Satuhieronnassa tarina tuodaan kahden eri aistin kautta, joka helpottaa keskittymistä. Myönteinen kosketus lähentää hierojaa ja hierottavaa. Tämä vahvistaa luottamusta. Satuhieronnan arvoja ovat arvostus, luottamus, ilo, leikki, ihmisyys sekä yhteisöllisyys. Satuhieronta on leikinomaista ja luovaa toimintaa. Sen kautta voidaan opettaa lapselle koskettamisen sääntöjä ja arvostamista.

Jos lapselle ei ole syntynyt tunnetta itsestä arvokkaana, jos oma elämä ei tunnu arvokkaalta, ovat kaikki tieto, neuvot ja valistus turhaa, ne valuvat pois kuin vesi hanhen selästä. Lapsen käsitys siitä, onko hän oikeanlainen, rakentuu jokaisessa kohtaamisessa.”

Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri. Luento Pohjanmaan varhaiskasvattaja 2013- messuilla

Läsnäolo vahvistuu kosketusyhteydessä. Jotta ihminen voi hyvin, hän tarvitsee myönteistä kosketusta. Tämä kertoo välittämisestä ja nähdyksi tulemisesta. Kosketuksella on keino rauhoittaa ja rentouttaa. Sadussa oleva viesti voi tehostua kosketuksen kautta. Satuhieronta yhdistää sadun ja hyvän kosketuksen. Nämä molemmat ovat merkityksellisiä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Satuhieronnalla on paljon positiivisia vaikutuksia, kuten lapsen itsetuntemuksen parantuminen, motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittyminen, stressin väheneminen ja nukahtamisen helpottuminen.

Salla Jämsen on kirjoittanut artikkelissaan: Kosketus, joka ei vaadi mitään- Satuhieronta, että ihmiselle voi jäädä ikuinen tunnemuisto kosketuksesta. Kosketuksen kautta voidaan myös korvata sanoja. Ihminen oppii lapsena siihen, kuinka itse koskettaa toisia tai reagoi toisen kosketukseen.

“Pidän satuhieronnassa myös sen vastavuoroisuudesta. On hyvä, että lapsi saa olla sekä hierottavana että hierojana. Näin lapsi saa kokemuksen siitä, että hän pystyy tekemään hyvää, tuottamaan iloa. Se on todella tärkeä kokemus kaikille lapsille, mutta varsinkin niille, joilla on heikko itsetunto.”

– Vivika Mäkelä, varhaiskasvatuksenopettaja
Kuva: Satuhieronta. Läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaa.

Itse varhaiskasvatuksessa työskennellessäni olen tutustunut satuhierontaan ja saanut nähdä sen monia positiivisia vaikutuksia lapsiin. Satuhieronnan kautta lapsen ja kasvattajan välinen luottamuksellinen suhde on vahvistunut. Lisäksi se on tuonut paljon iloa niin lapsille kuin kasvattajillekin.

Ennen hierontaa on aina kysyttävä lapselta lupa siihen. Näin tehdään tietoiseksi omia ja toisten rajoja. Pienen lapsen kohdalla havainnoidaan hänen halua olla sylissä ja lähellä. Vapaaehtoisuus on myös tärkeä osa satuhierontaa. Lapsella on aina mahdollisuus kieltäytyä. Vetäytymisen syitä voi miettiä ja ottaa käyttöön toiset keinot yhteyden löytämiseen, jotka ovat lapselle luontevampia. Hierojana voi olla aikuisen lisäksi esimerkiksi kaveri tai sisarukset. Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät, kun vuorotellaan hierojana ja hierottavana olemista.

Olemme isompien lasten kanssa pitäneet satuhieronta piirejä. Silloin jokainen saa piirtää toisen selkään samaan aikaan, kun kasvattaja lukee satua. Satuhieronta sopii myös hyvin rauhoittumisleikiksi esimerkiksi jumppatuokion päätteeksi. Ennen päiväunia, satuhieronta tarjoaa hyvän keinon rauhoittumiselle. Mielestäni satuhieronnan kautta lapsi voi leikinomaisesti olla vuorovaikutuksessa kaverin kanssa ja se lähentää. Kosketuksen ja satujen avulla opitaan positiivisia kaveritaitoja yhdessä.

Satuhierontaa voi siis hyvin soveltaa päiväkodissa eri ikäisille lapsille ja monenlaisiin tilanteisiin. Ne tukevat lapsia siirtymätilanteissa ja parantaa lasten keskinäisiä suhteita. Satuhieronnan kautta voidaan myös ennaltaehkäistä konfliktitilanteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) painottaa leikin merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja sen tapahtuvan leikkiin kannustavassa toimintaympäristössä. Lapset ja kasvattajat kokevat leikin tuomaa iloa yhdessä. Tätä mielestäni satuhieronta voi toimintatapana tukea.

Satuhieronta satuja löytyy paljon hekemalla netistä ja esimerkiksi tämä kuvassa oleva Satuhieronta kirja on pullollaan ihania satuja eri tilanteisiin hyödynnettäväksi. Lisää tietoa voit etsiä myös satuhieronta- sivustolta.

Lopuksi haluan vielä viedä teidät metsäretkelle satuhieronnan avulla.

Metsäretki

Me kävelemme niityn reunaa, jossa eriväriset kukat levittävät suloista tuoksuaan. – Kävele kämmenillä pitkin selkää.

Tuolla lentää perhonen! Se laskeutuu juomaan virkistävää mettä. – Laske sormet selän päälle kevyesti kuin perhonen.

Kiipeämme korkealle kallion laelle. – Käden kävelevät pään päälle.

Jäämme ihastelemaan sinistä taivasta. – Tee laajoja silityksiä selkään ja päähän.

Siellä täällä näkyy poutapilviä. – Piirrä sormenpäillä hellästi pilvikuvioita.

Laskeudumme alas metsään ja lähdemme seuraamaan polkua. – Kävele kämmenillä takaisin selän päälle.

Aina välillä pysähdymme nauttimaan metsän rauhasta. – Pysähdy ja jatka sitten taas kävelyä. “

– Anneriina

Lähteet: Tuovinen, S. 2014. Satuhieronta. Läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaa. WSOY.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Satuhieronta vuorovaikutuksen tukena”

  1. Hei!
    Kiitos Satuhieronta tekstistä. Oli kiva lukea, ja nyt voisin suositella tätä muillekkin jotka eivät ole sitä vielä kokeilleet omassa työssään. Itsekin kokeilleena olen huomannut sen toimivan isoilla hyvin ja he ovat aina olleet siitä innoissaan. Pienet eivät ihan ymmärrä ideaa, mutta ovat makoilleet tyytyväisinä ja saaneet uuden kokemuksen.
    Satuhieronta on todellakin oiva tapa ennaltaehkäistä konflikteja ja saada aikaan iloa. Toimii myös ja pystyy soveltamaan eri ikäisille ryhmille.
    Kosketus on iso osa sadutusmenetelmää ja tämä voi olla monelle lapselle uusi tai pelottavakin asia. Jotkut lapset voivat saada positiivisen kokemuksen ja ymmärtää että koksetusta on myös hellää ja hyvää. Kädet voivat maalata eri kehonosiin kuten selkään, käsiin, jalkoihin ja päähän. Satuhieronnassa tarina tuodaan eri aistien kautta, joka helpottaa varmasti monen lapsen keskittymistä. Myönteinen kosketus myös huomattavasti lähentää hierojaa ja hierottavan suhdetta.

  2. Kiitos kommentistasi!

    Itselläni on hyviä kokemuksia satuhieronnasta myös alle kolmevuotiaiden lasten kanssa. Tosin sadun on hyvä olla lyhyempi, jotta lapset jaksavat siihen keskittyä. Pienempien lasten kanssa olen usein pitänyt satuhierontaa max kahden lapsen kanssa kerrallaan, jolloin pystyn hieromaan molempia lapsia samanaikaisesti. Mielestäni se myös toimii parhaiten juuri ennen lepohetkeä, jolloin se rauhoittaa lasta. Ja kuten sanoitkin, uusien kokemusten antaminen on tärkeintä positiivisen kosketuksen lisäksi:)

Kommentoi