Viestintäharjoittelija Mette Kivistö.

Kertomuksia korkeakoulusta

Aloittaessani tammikuussa viestintäharjoittelijana Laureassa pääsin osaksi eläväistä korkeakouluyhteisöä ja samalla suoraan mukaan konkreettiseen viestintätyöhön. Harjoittelussa on käynyt ilmi, että myös yhteiskuntapolitiikan opiskelijalla on paljon annettavaa ammattikorkeakoulun viestintätiimissä. Tässä blogissa pohdin kuitenkin sitä, mitä viestinnän työllä on ollut antaa minulle – lukijana saat samalla tietää, mitä viestintäharjoittelijan arkeen kuuluu ja mitä ammattikorkeakoulun viestintätiimissä tapahtuu.

Työnkuvani perusta muodostuu sisällön tuotannosta Laurean verkkosivuille. Juttujen kirjo on laaja: kirjoitan uutisia, artikkeleita, opiskelijatarinoita; hankkeista, yhteistyökumppaneista ja opiskelijaprojekteista. Päivittäiseen työhön kuuluu myös valmiiden juttujen jakaminen somessa, ja harjoittelu onkin tarjonnut myös työkaluja someviestintään.

Uutisten kirjoittamisen ja julkaisun lisäksi vaihtelee paljon, mitä kalenterista viikoittain löytyy. Voi olla viestinnän kehittämistyöpajaa, videokuvauksia, mediatiedotteiden kirjoittamista, yhteistyökumppaneiden tapaamista, ja niin edelleen. Sopiva sekoitus rutiinia ja vaihtelevuutta pitää työn mielenkiintoisena.

Viestintäharjoittelun kautta olen päässyt tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä ja löytänyt itseni lukuisia kertoja keskeltä hyviä keskusteluita.

Koska aiheet ovat vaihtelevia, työ on opettanut kirjoittamaan tekstejä eri tarkoituksiin sekä löytämään ja tuomaan esiin oleelliset asiat kustakin aiheesta. Jutun tarkoitus ja tavoite määrittää sitä, minkälainen tulokulma aiheeseen otetaan. On myös tärkeää huomioida jutussa kohdeyleisö, sillä eri asioita painotetaan silloin kun kirjoitetaan opiskelijoille kuin vaikkapa yrityskumppaneille. Kohdeyleisö ja jutun tavoite kietoutuvat yleensä yhteen: jos on tarkoitus tuoda artikkelissa esiin vaikkapa uutta erillishakua, määrittää se heti kohdeyleisöksi potentiaaliset hakijat.

Kun aihe ja näkökulma jutulle on selvillä, täytyy ottaa yhteyttä haastateltaviin. Viestintäharjoittelun kautta olen päässyt tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä ja löytänyt itseni lukuisia kertoja keskeltä hyviä keskusteluita. Ennen haastattelua täytyy miettiä, ketä aikoo haastatella ja rakentaa kysymykset sen mukaisesti. Haastatteluissa yritän häivyttää odotukset siitä, mitä itse haluaisin kuulla ja sen sijaan kuunnella mitä toisella on sanottavana. Pyrin tuomaan heidän näkökulmansa ilmi tekstiin mahdollisimman aidosti. Samalla täytyy pitää mielessä, miksi kirjoitan juttua juuri tästä aiheesta, Laurean näkökulmasta.

Olen päässyt haastattelemaan mm. kumppaniyritysten edustajia, Laurean alumneja ja opiskelijoita sekä henkilöstön jäseniä. Haastatteluita on toteutettu Teams-yhteydellä niin Brasiliaan kuin Ouluunkin ja videohaastatteluita Laurean eri kampuksilla ja kumppaniyritysten omissa tiloissa. Videohaastatteluissa tehtäväni on luoda sekä kuvaajalle että haastateltavalle mahdollisuudet sujuvaan haastatteluun. Valmiin videon näkeminen on aina antoisa hetki.

Laurean viestintäharjoittelija Mette Kivistö.
Viestinnän harjoittelijana kuuntelen ja kerron tarinoita siitä, mitä Laurean korkeakouluyhteisössä tapahtuu.

Yksi parhaista asioista, mitä viestintäharjoittelulla on ollut tarjota minulle tähän kevääseen, on jatkuva uusien ihmisten kohtaaminen. Vaikka työn on ollut melko itsenäistä ja suurimmaksi osaksi tapahtunut kotisohvalta käsin, pääsen viikoittain tapaamaan monta uutta ihmistä ja kuulemaan mitä erinomaisimmista projekteista, ideoista ja tempauksista. Joka kerta saan kirjoittaa innostavia tarinoita motivoituneista ja asiantuntevista ihmisistä.

Niin, viestijänä saan kertoa tarinoita. Laureassa nostetaan ihminen aina keskiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että annamme kaikille jutuille yleensä kasvot, ja useammatkin. Itse olen pitänyt tästä lähestymistavasta, sillä mielestäni se tekee Laureasta helposti lähestyttävän ja ihmiskeskeisen ammattikorkeakorkeakoulun. Käsitys korkeakouluista vaikeasti saavutettavina, hieman mystisinä tiedon ja taidon linnakkeina on mennyttä päivää.  

Viestintäharjoittelu on antanut paljon uusia taitoja, kokemuksia ja kohtaamisia. Mitä harjoittelu sitten vaatii? Olen huomannut, että hyvistä organisaatiotaidoista on oikeasti hyötyä. Työ on itsenäistä, mutta täytyy olla myös hyvä ihmisten kanssa. Lisäksi luovuus ja innostus kirjoittamiseen on etu –  on toisaalta ne ovat myös työn anti.

– Mette Kivistö, viestintäharjoittelija –

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi