Kyselytutkimuksista markkinointiviestintään

Tammikuussa 2021 aloitimme projektin, jonka tavoitteena oli yrityksen tunnettavuuden lisääminen ja markkinointiviestinnän kehittäminen B2B-asiakkaille. Projektimme toimeksiantajan Elektrorakenne Oy:n määrittämänä tavoitteena oli myös saada 10 uutta asiakasta, joista puolet olisi sopimusasiakkaita. Projektipäällikkömme otti heti homman haltuun ja onnistui löytämään ensimmäisen asiakkaan parin viikon kuluessa ensimmäisestä tapaamisesta. Lähes kaikki projektin opiskelijat olivat uusia ja projektin alku tuntui olevan haasteellista. Vaikka vallitsevan pandemian takia emme ole päässeet Hyvinkään kampukselle, niin yhteistyö on sujunut varsin hyvin etänäkin.

Aluksi teimme yritykselle nykytila-analyysin, jotta saisimme enemmän tietoa yrityksen nykytilasta. Nykytila-analyysi sisälsi muun muassa kilpailijavertailun, yritysanalyysin ja toimintaympäristöanalyysin. Tämän lisäksi tarkastelimme myynti- ja ostoprosessia, brändiä ja mitä yrityksen toimialan markkinoilla tapahtuu, koska metalliteollisuuden alihankintatyöt ja hitsausrobotit eivät olleet kovin tuttuja.

Seuraavaksi lähdimme työstämään kahta kyselytutkimusta, jotka lähetettiin potentiaalisille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille. Tämän lisäksi haastattelimme myös strategisesti merkittävimpiä asiakkaita selvittääksemme, miten pystyisimme kehittämään yrityksen markkinointiviestintää. Laadukkaan kyselyn suunnittelu ja tuottaminen vaati huolellista ja pitkäjänteistä työtä.  Loppujen lopuksi saimme aika hyvän kyselyn valmiiksi. Kyselyiden avulla oli tavoitteena saada tietoa yrityksen tunnettavuuden ja markkinointiviestinnän kehittämiseen.

Vastaajien aktivointi asetti tutkimukselle omat haasteensa. Emme saaneet niin paljon vastauksia kuin mitä olimme odottaneet. No sitten tajusimme, että tarvitaan jonkinlainen porkkana, jolla saisimme herätettyä enemmän mielenkiintoa kyselyyn vastaamiseksi. Yhdessä toimeksiantajan kanssa päätimme arpoa lahjakortin kyselyyn vastanneiden kesken, jotta saataisiin enemmän vastauksia. Tämä auttoi jo huomattavasti. Jo pelkästään tutkimuskyselyiden lähettäminen auttoi meitä kehittämään yrityksen tunnettavuutta.

Nyt on alkanut hommat luistamaan kunnolla ja jatkamme kyselyiden analysointia, sekä markkinointiviestintäsuunnitelman tekemistä. Tekemistä kyllä riittää vielä todella paljon.

No mitä minä opin tästä? Olen ollut aina laiska vastaamaan kaiken maailman kyselytutkimuksiin, mutta kun huomasin vastausten tärkeyden, niin aion vastata jatkossa moneenkin.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi