Näkyvyyttä hyvinvointialan yritykselle – KuntoFysio

Syksyllä 2020 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva projektitiimimme aloitti yhteistyön Mika ”Mikki” Frimanin ja hänen fysioterapiapalveluita tarjoavan yrityksensä KuntoFysion kanssa. KuntoFysion alaisuudessa toimii myös Mikin toinen yritys TyHyLuotsi, joka on keskittynyt työhyvinvointipalveluihin ja näiden tarjoamiseen erityisesti etätyöskentelyä silmällä pitäen. 

Projektitiimimme on saanut tehtäväkseen lisätä yhteistyökumppanimme TyHyLuotsin myyntiä ja näkyvyyttä päivittämällä nettisivuja sekä työstämällä ja uudistamalla yrityksen sosiaalisen median kanavoita. Käytännössä olemme päässeet luomaan yritykselle sosiaalisen median tilejä sekä miettimään ”some-suunnitelmaa”, jonka mukaan tileille päivitetään projektin aikana sekä jatkossa. Lisäksi autamme yrittäjää markkinoinnissa eri keinoin, kuten luomalla mainokset erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Mikin pitämiin työergonomialuentoihin ja webinaareihin, sekä siirrämme erilaisia kyselylomakkeita sähköiseen muotoon. 

Instagramiin julkaistavan esittely- ja mainosvideon editointia

Alati kehittyvä ja muuttuva maailmantilanne näkyy projektimme yhteistyökumppanin työnkuvassa ja sitä kautta myös projektitiimimme tehtävänannossa, joka saattaa muuttua nopeallakin aikataululla tuoden projektiin omanlaisiansa haasteita. Haasteet ovat tervetulleita, sillä ne opettavat hyvin koko tiimiä varautumaan ”oikeisiin työelämän tilanteisiin” ja täten antavat oman positiivisen lisänsä projektille. Projektin edetessä ja tiedon lisääntyessä olemme huomanneet, että työskentelymallimme mukailee ketteriä menetelmiä, erityisesti scrum-mallia, sillä tehtävämme ja toimintamme etenee lyhyinä sprintteinä. Lisähaasteita on luonut myös tiimiltämme puuttuva taito nettisivujen luomisesta, joten liiketalouden ja markkinoinnin lisäksi tulemme opettelemaan myös tietotekniikan taitoja.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi