Ahaa-elämyksiä somemarkkinoinnista – Pr-Caravan Oy

Kevään aikana olemme työskennelleet yhdessä Pr-Caravan Oy:n kanssa. Nyt projektin loppu jo häämöttää – enää on jäljellä muutama viikko työskentelyä. Projektimme tavoitteena on ollut tehdä somestrategia ja -suunnitelma sekä Pr-Caravan Oy:lle että Hyrylän Sammutinhuollolle, joiden ohella yrityksille toteutetaan somekanavat lisäämään näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Päätavoite kuitenkin kaikessa yrityksien toiminnassa on voiton tekeminen.

Projektioppimismalli on ollut uutta lähes kaikille tiimin jäsenille. Etätyöskentely toi pieniä haasteita, mutta löysimme oivan tavan työskennellä. Lisäksi projektitiimissämme on sekä päivä- että monimuoto-opiskelijoita, mikä on vaikeuttanut yhteisen ajan löytämistä. Jaoimme tiimiämme pienempiin ryhmiin ja näin olemme saaneet kaikkia tiimin jäseniä osallistettua. Näin kaikkien tiimin jäsenten into projektia kohtaan on myös kasvanut, kun olemme päässeet käytännön tehtäviin. 

Toinen pienryhmä keskittyi somestrategian tekemiseen ja toinen verkkosivusuunnitelmaan. Molemmat ovat nyt hyvällä mallilla ja esitelty toimeksiantajallemme, joka oli tyytyväinen tuotoksiin. 

Somestrategiassa keskityttiin somestrategian peruspilareihin eli kohderyhmään, kanavavalintaan, sisältöön sekä tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan. Loimme erilaisia asiakaspersoonia, joiden avulla asetuimme asiakkaiden asemaan. Niiden avulla saadaan somen markkinointiviestintää räätälöityä oikealle kohderyhmälle. Pr-Caravan Oy:n kohderyhmänä toimii keski-ikäiset pariskunnat sekä nuoret tulevat karavaanarit. Hyrylän Sammutinhuollon kohderyhmänä toimii yritykset ja kaikki sammuttimia tarvitsevat. Näiden mukaan valitsimme kanaviksi Instagramin ja Facebookin.  Sisällöllä pyrimme siihen, että se kohtaisi asiakkaan tarpeet, ja lisäksi yrityksien tulisi erottua kilpailijoista. 

Tiimiläisen kommentti somestrategian tekemisestä: ”Somestrategian kokoamisesta sai paljon hyödyllistä tietoa siitä, miten paljon toimintaansa somessa kannattaa suunnitella. Monet projektin aiheet tuntuivat todella huomionarvoisilta ja niistä sai jopa ahaa-elämyksiä, että tällaisiinkin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Vaikkei tätä kaikkea oppimaansa varsinaisesti yritysmaailmassa pääsisikään koskaan hyödyntämään, niin kyllä monet opitut jutut ovat käyttökelpoisia muuallakin.”

Verkkosivusuunnitteluun saimme käyttöömme Canvan, joka on toiminut erittäin hyvänä työkaluna. Verkkosivusuunnitelmassa on verkkosivuista tehty asiakaslähtöiset, joista kaikki tieto löytyy helposti. Lisäksi verkkosivustoihin linkitetään yrityksen Facebook- ja Instagram-tilit. Tarkoitus on tehdä somekanavista ja verkkosivustosta mahdollisimman yhtenäiset. Näiden lisäksi pääsimme myös suunnittelemaan yrityksille erilaisia vaihtoehtoja uusiksi logoiksi. Verkkosivusuunnitelmaa on hiottu paljon, mutta niin kuin kaikessa, niin tässäkin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Vaikka projektin loppu häämöttääkin, on vielä tehtävää luvassa. Projekti on kuitenkin jo tähän mennessä ollut todella mielenkiintoinen ja kattava oppimisprosessi. Projekti on sisältänyt laajasti tietoa markkinoinnin eri osa-alueista, mikä näkyy myös tiimin kokoamassa tietoperustassa, jossa aiheemme käsittelevät todella laajasti markkinointia. 

On ollut mukavaa päästä toteuttamaan projektia ja tekemään yhteistyötä Pr-Caravan Oy:n ja Hyrylän Sammutinhuollon kanssa. Olemme saaneet hyvin paljon vastuuta ja monessa asiassa hyvinkin vapaat kädet. Yhteistyökumppani on ollut projektin ajan todella yhteistyöhaluinen ja osallistunut aktiivisesti projektin etenemiseen.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi