Luomisen tuskaa ilmassa ja muita haasteita – Seniorit tikissä- hanke ja Hyvinkään kaupunki

Projektitiimimme sai tammikuussa 2021 mielenkiintoisen toimeksiannon ja tekemisen meininkiä on tällä puuhakkaalla porukalla ainakin ollut. Joka viikko kehitellään ja suunnitellaan jotain uutta, mikä on aivan mahtavaa! Toimeksiantona toimii hieman välillä haasteellinen kahden osapuolen summa, jonka välillä toimimme parhaamme mukaan. Kaksi toimeksiantajaa ja hyvin erilaiset toimeksiannot tekevät projektista rikkaan ja oppimismahdollisuuksia on totta kai tuplasti enemmän.

Toisena toimeksiantajana meille toimii Hyvinkään kaupunki, jolle olemme kartoittaneet senioriliikuntapalveluita. Näitä palveluita kaupunki tarjoaa yli 65-vuotiaille. Tarkoituksena on siis koota Excel-taulukkoon kaikki mahdollinen data siitä, mikä liikuntamuoto on kyseessä, missä ja milloin sitä järjestetään, kuinka monta osallistujaa yhdellä tunnilla on ja onko liikuntapaikkaan esteetön pääsy (tällä tarkoitetaan esimerkiksi, että pääseekö rollaattorin kanssa vaiko ei). Tämän kartoituksen avulla autetaan Hyvinkään kaupungin liikuntapalveluita saamaan itselleen lisää resursointia ikäihmisten liikunnan järjestämiseen. Kartoituksen jälkeen tehtävä PowerPoint-esitys tulee toimimaan muun muassa Hyvinkään kaupungin liikuntapalveluiden työntekijöiden työvälineenä. 

Toinen toimeksiantajamme taas on isompi valtakunnallinen OKM:n rahoittama hanke Seniorit tikissä, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä senioreiden aktiivisuutta eri kaupungeissa Senioripaku-konseptin avulla. Senioripakun ideana on mahdollistaa helppoa liikkumista ikäihmisille eri kaupunginosissa, esimerkiksi ulkoliikuntapaikkoja hyödyntäen. Tässä toimeksiantona oli kehittää Hyvinkäälle valmis konsepti, joka voitaisiin lanseerata, kun koronapandemia hiukan rauhoittuisi. Projektityö tuo kuitenkin haasteita ja muutoksia eteen. Nimittäin projektin edetessä koimmekin, että olisi fiksumpaa suunnitella toimiva konsepti Vantaan kaupungille Hyvinkään sijasta, koska Vantaalla suunnittelu senioripakun käyttöönotosta oli jo aloitettu. Suunnittelu on lähtenyt hienosti käyntiin, ja konseptia tehdessä olemmekin hyödyntäneet erilaisia analyysimalleja, kuten benchmark ja brainstorming. Koko projektityötämme on tukenut myös kirjoittamamme tietoperustat muun muassa senioriliikunnan hyödyistä, benchmarkingista ja toimintaympäristöstä.  

Mistä luomisen tuska sitten oikein tulee? Tällaisessa projektissa, jossa koitetaan nivoa hieno kokonaisuus pienistä langanpätkistä, on toisinaan hieman haastavaa. Tällaisessa tilanteessa olen itse kokenut positiiviseksi asiaksi sen, että juuri meidän tiimissämme on loistavia ideanikkareita. Toisinaan olemme istuneet pitkiä päiviä jonkin yksittäisen asian ympärillä ja pohtineet kaikilta eri kannoilta, mitä nyt kannattaisi tehdä. Usein on hiukan joutunut kiristelemään hampaita ja vetämään tiiminä yhtä köyttä, jotta ratkaisu saataisiin. Toisinaan taas vastaus on löytynyt hyvinkin nopeasti ja iskenyt kuin salama taivaalta, jonkun mieleen. Tästä esimerkkinä voisin mainita hetken, jolloin itse ymmärsin, että mitä tässä ollaan oikein hakemassa. Olimme silloin tiimin ja ohjaajien kanssa tavanomaisesti kokouksessa, kun aloimme pohtimaan, miten toteutamme Seniorit tikissä- hankkeen antaman toimeksiannon. Muistan silloin pyöritelleeni useampaa eri ajatusta siitä, mitä se voisi olla, kunnes yhtäkkiä tajusin mitä ohjaajamme Katriina haki; Seniorit tikissä- hanke halusi meiltä valmiin konseptin, jota voitaisiin hyödyntää useassa eri kaupungissa samalla kaavalla.  

Nyt on kulunut noin viikon verran edellisestä kirjoituskerrasta. Mikä sitten on muuttunut? No lähes kaikki. Lopputyö on muuttunut ja koko konseptin suunnittelusta on luovuttu ja siirrytty brändin kehittämiseen. Tarkoituksena on siis luoda alku sille, minkälainen Senioripakun brändi voisi olla. Tiimin sisällä jatkuva lopputuotoksen muuttuminen on aiheuttanut jokseenkin harmaita hiuksia ja pitkiä projektipäiviä. Loppu kuitenkin jo häämöttää ja valoa näkyy tunnelin päässä, sillä juuri meidän projektitiimi pystyy tähän tehtävään varmasti.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi