Projekti lähenee loppuaan – Hyvinkään Tähtipalvelut Oy

Tämän kevään projekti digitaalisen markkinoinnin parissa lähenee loppuaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijana ollut mielenkiintoista olla mukana projektissa ja seurata sen etenemistä alusta loppuun. Projektin alkupuolella esiintyy moninaisia tehtäviä ennen kuin päästään itse projektin toteutusvaiheeseen. Ensimmäisessä tapaamisessa valmistaudutaan asiakastapaamiseen ja jaetaan projektin roolit. Itse asiakastapaamisessa tavataan yhteistyökumppani ja vastaanotetaan toimeksianto tavoitteineen. Tämän tapaamisen pohjalta tiimi alkaa työstämään projektisuunnitelmaa, johon kirjataan aikataulu ja toimenpiteet. Digitaalisen markkinoinnin teoria avautui tietoperustojen kirjoittamisen myötä. Tätä projektia varten teoriaa haettiin muun muassa markkinointiviestinnästä, segmentoimisesta ja hakukoneoptimoinnista.

Tässä projektissa pääsimme suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisen markkinointikampanjan alusta loppuun siivous- ja puhtaanapitopalveluita tuottavalle Hyvinkään Tähtipalvelut Oy:lle. Tavoitteena oli lisätä yrityksen näkyvyyttä Facebookissa ja tätä kautta saada lisää asiakkaita. Kampanjan suunnitteluvaiheessa ideoimme kampanjan konkreettista sisältöä, jonka lisäksi teimme kilpailija-analyysin ja kohderyhmäanalysointia. Markkinointikampanjalle luotiin myös aikajana, josta sen etenemistä oli vaivatonta hahmottaa ja seurata. Suunnitteluvaiheen jälkeen markkinointikampanjan suunnitelma esiteltiin asiakkaalle ja tehtiin korjaavat toimenpiteet asiakkaan toiveiden mukaan.

Asiakkaan hyväksynnän jälkeen markkinointikampanja aloitettiin aikataulun mukaisesti. Kampanja oli käynnissä kaksi viikkoa Facebookissa. Pääsimme tiiminä tekemään julkaisuja “hands on” yrityksen Facebook -tilillä. Projektien monimutkaisten luonteiden vuoksi äkillisten muutoksien ilmaantuminen matkan varrella on varsin tavallista. Yllättävistä tilanteista selviää ongelmanratkaisukyvyllä ja niiden ratkominen on hyvää oppia tulevaisuuden varalle. Kampanjan päättymisen jälkeen analysoimme ja esittelimme tulokset yhteistyökumppanille. Projektin loppuvaiheessa syvennyimme vielä hakukoneoptimoinnin maailmaan ja laadimme asiakkaalle kehitysehdotuksia verkkosivujen muokkaamiseen hakukoneystävällisemmäksi.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi