Miten suuren hankkeen toiminta kiteytetään toimivaksi yhteenvedoksi? YLY-hankkeen loppukartoitustiimi

Yhdessä Lisää Yritteliäisyyttä- hankkeen tullessa päätökseen on tärkeää, että sen aikana pidetyt tapahtumat ja niiden tulokset eivät jää unholaan. Tätä ongelmaa projektitiimimme lähti ratkaisemaan. Loppukartoitustiimimme pyrki kasaamaan koko monivuotisen hankkeen tapahtumat ja tulokset toimivaksi yhteenvedoksi lopputuotoksen muodossa.  

Lopputuotoksen tekeminen on hankkeen kannalta hyvin merkitsevää, sillä se kattaa koko hankkeen vaiheet, tapahtumat ja niiden tulokset. Tiimin tekemä lopputuotos sisältää hankkeessa toteutettuja menetelmiä ja löydöksiä, joita sitten verrataan hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen toteutuksen lisäksi lopputuotos sisältää lukiolaisten ja lukio-opettajien mielipiteitä hankkeesta, sillä nämä ryhmät olivat keskeisenä kohteena hankkeen toteutuksessa. 

Loppukartoitustiimimme suoritti kyselyn Riihimäen lukion oppilaille ja opettajille, jotka olivat läheisesti mukana hankkeen toteutuksessa kohderyhminä. Kyselyyn keräsimme oppilaitten ja opettajien mietteitä hankkeen tapahtumista, sekä mikä niissä onnistui ja mikä vaatisi kehitystä tulevia hankkeita varten. Kyselyn perusteella hanke sai kehuja tapahtumien toteutuksesta, mutta kohderyhmä toivoi myös lisää mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumissa käsiteltäviin asioihin. Kyselyn tulokset hyödyttävät tulevia hankkeen järjestäjiä tulevien tapahtumien suunnittelussa.  

Projektitiimimme toteutti lopputuotoksen, joka koostui informatiivisen Powerpoint –esityksen luominen hankkeen toiminnasta. Powerpoint esitteli ja avasi hankkeen aikana läpikäytyjä tapahtumia ja kyselyiden tuloksia. Esityksen lisäksi teimme pienen esitteen, joka informoi jatko-opinnon mahdollisuuksista hankkeeseen liittyen. 

YLY-cafe esite

Tiimimme onnistunut yhteistyö perustui pitkälti osaamiseen perustuvaan delegointiin. Tiimin työtehtävät jaoteltiin jäsenten osaamisalueitten mukaan, joka paransi työn jälkeä ja myös teki tiimityöstä entistä mielekkäämpää. Työtehtävämme ei ollut helppo, sillä hanke on jatkunut noin kolmen vuoden ajan, jonka vuoksi kokonaisuuden kiteytys oli haastavaa, mutta tuotoksiamme tutkiessa voi todeta hankkeen yhteenvedon pitkälti onnistuneen. 

Aurinkoista kesänodotusta! Terveisin loppukartoitustiimi 😊

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi