erityinen tuki

Erityisyys & erityisen tuen tarve – mistä puhumme, kun puhumme erityisyydestä?

Kun puhumme erityisyydestä, mitä me oikeastaan kyseisellä käsitteellä tarkoitamme? Erityisyyden käsite on varsin laaja ja hankalasti määriteltävä, sillä kyseinen käsite sisältää useita eri ulottuvuuksia ja toimii eräänlaisena yläkäsitteenä ihmisten sekä heidän ominaisuuksiensa luokitteluille. Määrittelyä hankaloittaa entisestään lisäksi se, että eri lähteissä esiintyy useita erityisyyteen liitettyjä sekä päällekkäisiä käsitteitä, joita ovat muun muassa vammaisuus, poikkeavuus, toimintakyky […]

Erityisyys & erityisen tuen tarve – mistä puhumme, kun puhumme erityisyydestä? Read More »

Erityinen tarvitsee tukea

ADHD, kuulovamma, downin sydrooma, autismi, diabetes, epilepsia, reuma… Erityislapsi ei ole tarkka termi, vaan päinvastoin hyvin kirjava. Sitä käytetään yleisesti esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Erityislapsella viitataan lapseen, jolla on tarvetta erityiseen tukeen. Valtaosa näistä tuista on suunnattu alle 16-vuotialle. Erityislapsilla kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat saattaneet heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden tai toimintavajauden takia.

Erityinen tarvitsee tukea Read More »

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä arjen tukeminen

Erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä pystyvät saamaan tukea niin Kelalta, kunnalta kuin erilaisilta järjestöiltäkin. Apua he voivat saada taloudellisiin asioihin ja koko perheen hyvinvointiin. Mutta kuinka tietoisia perheet tai yleisesti ihmiset ovat näistä mahdollisuuksista? Tässäpä pieni tietopaketti muutamista erilaisista palveluista.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä arjen tukeminen Read More »

Leikki lapsen kielen kehityksen tukena

Lapsen kielen kehitys alkaa jo kauan ennen ensimmäistä sanaa. Yleensä lapsi sanoo ensimmäiset sanansa noin yhden vuoden iässä tai viimeistään toisen ikävuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pohja puhutulle kielelle luodaan kuitenkin paljon aikaisemmin. Lapsen puhumaan oppimista edeltää vaihe, joka muodostaa pohjan sekä kielen käytölle että vuorovaikutustaidoille. Lapsi tarvitsee turvallista sekä tarpeet huomioivaa ja tyydyttävää ihmisyhteisöä ja ympäristöä,

Leikki lapsen kielen kehityksen tukena Read More »