11-vuotiaan elämää sijaishuollossa

Sijoitukseen muuttaminen – kokijan silmin

Lastensuojelu ja sijaishuolto on monelle lapselle se pelottava, tuntematon käsite, jota vanhemmat ovat käyttäneet leikkimielisenä uhkauksena, jos käytös ei ole hyvää tai teinin raivarit meneekin yli vanhempien ymmärryksen. Pienelle osalle lapsia se on kuitenkin käsite kodista ja perheestä. Vanhempien luota sijaisperheeseen tai lastenkotiin muuttaminen voi tapahtua monella eri tavalla. Osa kiireellisesti sijoitetaan kriisin keskellä joko […]

Sijoitukseen muuttaminen – kokijan silmin Read More »

Lapsi lyö -onko se nyt niin vakavaa?

Mikä on sinun ensireaktiosi? Tämä ilmiö tai siihen reagoiminen alkoi kiinnostamaan, kun silmiini osui Keskisuomalaisen uutisointi yläkoulussa tapahtuneesta tilanteesta, jossa kaksi oppilasta oli huutaneet toisilleen ja tilanteeseen oli jouduttu kutsumaan poliisi. Uutisen kommenttikentässä oli useita asiasta mielipiteen omaavia kansalaisia kommentoimassa tyyliin ”pitääkö sitä poliisia nyt paikalle kutsua jonkun huutelun takia?”. Alkuperäistä uutista en enää löytänyt

Lapsi lyö -onko se nyt niin vakavaa? Read More »

Sijaishuolto ja sijoituksen määrät kasvussa vai laskussa?

Sijaishuolto on kodin ulkopuolella tapahtuvaa lapsen kasvatusta ja hoitoa. Sijoittamisen muotoina lapsi voi olla huostaanotettu, kiireellisesti sijoitettu tai avohuollon tukitoimena sijoitettu. Sijoitukseen ja huostaanottoon päädytään, mikäli lapsen terveellinen kasvu ja kehitys ovat vaarassa. Terveellinen kasvu ja kehitys voivat vaarantua joko kasvuolosuhteiden, huolenpidon puutteen tai lapsen oman toiminnan vuoksi. Sijaishuoltoa voidaan järjestää perhehoitona, laitosmuotoisena tai lapsen

Sijaishuolto ja sijoituksen määrät kasvussa vai laskussa? Read More »

11-vuotiaan elämää sijaishuollossa – Esittely

Tervetuloa lukemaan blogiamme sijaishuollosta! Olemme neljä Laurean sosionomiopiskelijaa, joilta löytyy yhteinen mielenkiinnon kohde lastensuojeluun. Käsittelemme blogissamme sijaishuoltoa eri näkökulmista. Blogimme pohjautuu lainsäädäntöön, mielenkiintoisiin artikkeleihin, kokemuksiimme sekä opintojaksomme asiakas-caseen, jossa 11-vuotias on päätynyt sijaishuollon piiriin.    Tulemme kirjoittamaan sijaishuollon menneisyydestä, tulevaisuudesta, merkityksestä, syistä ja huostaanoton vaikutuksesta lapseen niin ammattilaisen-, vanhemman-, kuin kokijankin eli sijoitetun lapsen näkökulmasta. Pidämme

11-vuotiaan elämää sijaishuollossa – Esittely Read More »