Legot lattialla – erilaiset samanlaiset lapsiperheet

Blogin päätös

Hei kaikki blogimme lukijat! Matka Legot lattialla -blogin parissa on tulossa päätökseen. Blogin kirjoittaminen on ollut mielenkiintoinen projekti ja erityislapsiperheen sekä lastensuojelun kiemuroihin tutustuminen on ollut antoisaa. Kiitämme kaikkia lukijoitamme mielenkiinnosta ja hyvistä kommenteista! -Kaneli, Kellonen, Temppu & Tiikeri

Blogin päätös Read More »

Tukiperhe perheen tukena

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää sosiaalipalveluna tukihenkilö tai -perhe arkea helpottamaan. Tukihenkilö toimii tuettavan omassa ympäristössä ja voi auttaa perhettä esimerkiksi viettämällä aikaa lasten kanssa, tukemalla koulunkäynnissä tai auttamalla perheenjäseniä sosiaalietuuksien hakemisessa. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen normaaliin arkeen viettämällä viikonloppuja tai lomia perheessä. Kerron tässä postauksessa tarkemmin tukiperhetoiminnasta erityislapsiperheessä.

Tukiperhe perheen tukena Read More »

Lasun leima otsassa

Stigma. Pelko. Häpeä. Huonommuuden ja epäonnistumisen tunteet. Nämä ovat asioita ja tunteita, joita lastensuojelun asiakkaat tai lastensuojelusta avun pyytämistä harkitseva voivat käydä mielessään läpi. Lastensuojelun asiakkuus on edelleen mielestäni tabu ja aiheuttaa herkästi leiman asiakkaalle – niin lapselle itselleen kuin perheenjäsenille. Tämä on huolestuttava asia etenkin siitä syystä, että pelko leimautumisesta ja “huonon vanhemman” maineesta

Lasun leima otsassa Read More »

Erityinen sisaruus

Sisarukset ja heidän välinsä ovat aina erilaisia, erityislaatuisia ja tunnetiloiltaan vaihtelevia, tämän tietää jokainen sisarusten kanssa kasvanut. Kun perheessä on myös erityistä tukea tarvitseva lapsi, sisarus, tekee tämä kaikesta vielä erityisempää, niin hyvässä kuin huonossakin. Erityistä tukea tarvitseva sisarus kaipaa vanhemmilta enemmän huomioita ja aikaa, mikä saattaa aiheuttaa muille perheen lapsille kateuden ja mustasukkaisuuden tunnetta. Vanhempien ajan ja huomion kiinnittyessä

Erityinen sisaruus Read More »

Lastensuojelun Uutisvuosi 2021

Tämän blogin tarkoitus on tarkastella uutisvuotta 2021 lastensuojelun osalta. Yritän tähän koota uutisia maan valtamedioista, joiden aiheena on lastensuojelu ja siihen liittyvät ilmiöt. Nyt kun on mennyt lähes kaksi vuotta koronan aiheuttamien sulkutoimien alkamisesta, voi tarkastella myös näkyykö se lastensuojelun uutisoinnissa mitenkään.

Lastensuojelun Uutisvuosi 2021 Read More »

Poliisin virka-apu sosiaalityöntekijöille maksuttomaksi 2023

Poliisilla on useiden lakien mukaan velvollisuus antaa virka-apua toisille viranomaisille tai yksityisille henkilöille. Poliisin vuonna 2020 aloittama laskutuskäytäntö on aiheuttanut huolta ja siihen toivotaan muutosta sosiaaliviranomaisille annetun virka-avun osalta. Virka-aputehtävillä poliisit voivat turvata terveydenhuollon työntekijöiden työskentelyä, auttaa lastensuojelua etsimään kadonneita nuoria tai osallistua valvontaeläinlääkärin tekemälle tarkastuskäynnille. Yksityisten pyytämät virka-avut liittyvät yleensä hankaliin erotilanteisiin, jossa toinen

Poliisin virka-apu sosiaalityöntekijöille maksuttomaksi 2023 Read More »

Lastensuojelun joulu -kokemuksia ja tilastoja

Piparien tuoksua, hienosti koristeltuja kuusi, lauluja, hyvää ruokaa, paljon lahjoja… Ideaali joulusta ei valitettavasti toteudu kaikissa perheissä ja itseasiassa kontrasti voi olla jossain tapauksissa hyvinkin jyrkkä. Toisissa perheissä joulu on kaikkea muuta ja lastensuojelua saatetaan tarvita. Halusin selvittää miten joulu ja sitä edeltävä aika vaikuttaa lastensuojeluun, ja näkyykö siinä mitään omia piirteitä.

Lastensuojelun joulu -kokemuksia ja tilastoja Read More »

Lastensuojeluilmoitus – uhka vai mahdollisuus?

Sana ”lastensuojeluilmoitus” voi herättää ihmisissä karujakin ajatuksia. Voi olla, että lastensuojeluilmoitusta pidetään pelottavana asiana, joka johtaa väistämättä lasten viemiseen pois kotoa. Tämä käsitys on kuitenkin melko kärjistynyt. On hyvä muistaa, että lastensuojelun nimensä mukaisesti tarkoitus suojella lasta ja ajatella tilanteissa lapsen etua. Lastensuojelun tarkoituksena on myös tukea koko perhettä ja lapsen muuta lähipiiriä. Käyn tässä

Lastensuojeluilmoitus – uhka vai mahdollisuus? Read More »

Resurssien vaikutukset työntekoon

Varhaiskasvatuslain (540/2018) luku 6 koskee henkilöstöä ja sen kelpoisuusvaatimuksia, määritellen myös henkilöstön riittävyyden. Saman lain luku 7 koskee henkilöstön mitoitusta, rakennetta ja täydennyskoulutusta. Laki siis määrittää, että henkilöstön tulisi olla koulutettua ja heitä pitäisi olla riittävästi takaamassa kaikille lapsille edellytykset hyvään kasvuun ja kehitykseen heidän omien tarpeidensa mukaisesti. Mutta onko todellisuudessa näin, mahdollistavatko nykyiset resurssit

Resurssien vaikutukset työntekoon Read More »

Erityislapsi varhaiskasvatuksessa

ERITYISTÄ TUKEA VARHAISKASVATUKSESSA Kun lapselle on saatu hoitopaikka varhaiskasvatuksesta, hänelle varataan aika aloituskeskusteluun. Keskustelussa varhaiskasvatuksen ammattilainen kertoo ryhmän toiminnasta ja perhe puolestaan lapsesta sekä varhaiskasvatukseen liittyvistä odotuksista sekä toiveista. Tässä keskustelussa perheen onkin tärkeä kertoa lapsen erityistarpeista Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen tuen ja avun lapselle. (Helsinki 2021) Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllinen tuen

Erityislapsi varhaiskasvatuksessa Read More »