Tervetuloa blogiimme!

Kuva: Kellonen

Olemme neljä sosionomiopiskelijaa Laurea-ammattikorkeakoulusta. Toivotamme sinut tervetulleeksi lukemaan blogiamme Legot lattialla – erilaiset samanlaiset lapsiperheet. Tulemme blogissamme käsittelemään erityislapsiperheiden elämään liittyviä haasteita sekä lastensuojelun mukana oloa lapsiperheen elämässä. Käsittelemme blogissa esiintyviä teemoja niin perheen, työntekijän kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Pyrimme julkaisemaan postauksia jatkossa kerran viikossa, aina keskiviikkoisin. Ensimmäinen postaus julkaistaan viikolla 45.

Mukavia lukuhetkiä!

-Kaneli, Kellonen, Temppu & Tiikeri

Erityislapsi varhaiskasvatuksessa

ERITYISTÄ TUKEA VARHAISKASVATUKSESSA

Kun lapselle on saatu hoitopaikka varhaiskasvatuksesta, hänelle varataan aika aloituskeskusteluun. Keskustelussa varhaiskasvatuksen ammattilainen kertoo ryhmän toiminnasta ja perhe puolestaan lapsesta sekä varhaiskasvatukseen liittyvistä odotuksista sekä toiveista. Tässä keskustelussa perheen onkin tärkeä kertoa lapsen erityistarpeista Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen tuen ja avun lapselle. (Helsinki 2021)

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllinen tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan varhaiskasvatuksen toteutuksessa riittävällä määrällä ammattitaitoista henkilöstöä tai avustajan avulla. Lapsen sopeutumisen tukemiseksi on tärkeää luoda turvallinen ja rauhallinen hoidon aloitus. Hänen annetaan tutustua rauhassa uuteen ympäristöön, uusiin ihmisiin sekä sopeutua uuteen arkirytmiin. Huolellisesti suoritetun tutustumisen jälkeen erityislasten kanssa on helpompi lähteä kohti uusia seikkailuja varhaiskasvatuksen maailmassa.

Lue lisää Erityislapsi varhaiskasvatuksessa

Onni näkyy arjessa

Tapasin ystäväni ja hänen lapsensa pitkästä aikaa. Tiesin toki, että lapsi on ainutlaatuinen ja tärkeä, kuten jokainen lapsi. Tällä kertaa sain kuitenkin kuulla tarkemmin erityisestä NEPSY-lapsesta, elämästä erityislapsiperheenä ja yhteiskunnan palveluista. NEPSY-lapsella tarkoitetaan lasta, jolla on diagnosoitu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Perhe kertoo mielellään ja avoimesti tarinansa, ja jaan sen teille perheen luvalla.

Mitä nepsypiirteet tarkoittavat?

Kuva: Kaneli

Blogimme toisena pääteemana on erityislapsiperheen elämä, ja keskitymme tässä teemassa juuri nepsyhaasteisiin lapsiperheen elämässä. Kerron tässä postauksessa hieman perustietoa siitä, mitä nepsypiirteillä tarkoitetaan.

Nepsy on termi, jolla tarkoitetaan neuropsykiatrisia haasteita. Nepsypiirteet ja piirteiden aiheuttamat oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja vaihtelevia. Neuropsykiatriset haasteet voivat näkyä mm. sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kielellisessä ja ei-kielellisessä viestinnässä, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä sekä oman toiminnan ohjaamisessa. Häiriöihin liittyy monesti myös unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä. Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat mm. ADHD, autismikirjon häiriö ja Touretten oireyhtymä. (NäeNepsy 2021, HUS 2021.)

Lue lisää Mitä nepsypiirteet tarkoittavat?

Palvelujärjestelmä: palvelua vai järjestelmää?

kuva: MeHe Pixabay

Meillä on Suomessa todella hieno himmeli ja sen nimi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tai oikeastaan sosiaali- ja terveysalalla on kaksi palvelujärjestelmää. Molemmilla aloilla tavallaan omansa. Yhteneväisyyksiä järjestelmissä on, että kumpikin järjestelmä on portainen, mutta jo lakien mukaan ne erotetaan erillisiksi osikseen. Me sosionomi opiskelijat käytämme todella paljon aikaa palvelujärjestelmän ymmärtämiseen, jotta osaamme tehdä palveluohjaamista oikealla tavalla ja asiakas löytää oikean sosiaalipalvelun. Mutta osaammeko ohjata asiakasta terveydenhuollon palveluihin? Tai osaako terveydenhoidon ammattilainen ohjata sosiaalipalveluiden pariin?

Lue lisää Palvelujärjestelmä: palvelua vai järjestelmää?