Nuoret kokevat paineita ammatinvalinnan edessä – Ohjaamosta apua ja tukea

1960-luvun nuoret olivat nykynuorten lailla isojen kysymysten edessä pohtiessaan tulevaisuuttaan oppivelvollisuuden jälkeen. Tämän päivän nuorilla on kuitenkin käytössään paljon moninaisempia mahdollisuuksia saada tukea tähän merkittävään taitoskohtaan, kuin 60-luvun nuorilla. Käsittelemme tämän viikkoisessa postauksessamme jatkona edelliseen aiheeseemme sitä, kuinka nuoret kokevat ammatinvalinnan ja nostamme tietoisuuteen nuorille palveluita tarjoavan Ohjaamon, josta löytyy apua myös ammatinvalintatilanteessa askarruttaviin kysymyksiin.

60-luvun modernisoituvassa maailmassa työnteon rinnalla koulutuksen merkitys ja mahdollisuus kouluttautua alkoivat korostua. Teknologia kehittyi ja syntyi uusia mahdollisuuksia vanhojen urapolkujen rinnalle. Ammattirakenteet noudattivat kuitenkin edelleen sukupuolittunutta jakoa ja perhetaustalla oli suuri vaikutus ammatinvalintasuunnitelman kohdalla. Nykypäivänä sukupuoli ja perhetausta eivät enää määrittele samalla lailla yksilön urapolkua, vaan mahdollisuudet ovat niin moninaisia, että ymmärrettävästi nuoren pää voikin mennä pyörälle. Ja toisaalta taas näitä kaikkia mahdollisuuksia ei välttämättä osata tuoda kouluissa nuorten tietoon ja selvittely saattaakin jäädä yksin nuoren harteille.

Kuva: Pixabay

Vuonna 2019 Hyvää työtä! -nimellä julkaistu Nuorisobarometri pureutuu nimensä mukaisesti nuorten silmin työhön ja yrittäjyyteen. Nuorisobarometrin keskeisin huomio kohdistuu työn merkittävyyden lisääntymiseen ja siihen, kuinka työ ei ole tämän päivän nuorille pelkästään väline, jolla hankitaan rahaa elämää varten. Merkityksellisyyden ja omien arvojen kohtaamisen toiveen rinnalla työhön ja ammatinvalintaan kohdistuu myös paljon odotuksia ja huolia, jotka vaihtelivat sukupuolten välillä. Tutkimukseen vastanneiden vastauksista käy ilmi, että lähes puolet opiskelijoista kokee ammatinvalinnan stressaavaksi, mutta kokemus puolittuu niin, että tytöistä stressiä tilanteessa kokee puolet ja pojista vajaa kolmannes.

Kuinka sitten selkeyttää tätä stressaavaa taitoskohtaa nuorten elämässä?

Tarvitaan tietoa, mistä voidaan saada apua tähän tärkeään taitoskohtaan nuoren elämässä. On tärkeää osata ohjata nuori paikkaan, jossa hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kohdatuksi sekä saada yksilöllistä ohjausta tilanteessa. Kouluissa opinto-ohjaajat ovat usein kuormitettuja ja onkin hyvä osata hyödyntää myös muita tarjolla olevia palveluita, jotta nuoren stressiä voidaan helpottaa. Kun nuori pääsee tarkastelemaan tilannetta yksilöohjauksessa, voi hän löytää oman suuntansa.

Ympäri Suomea sijaitsee tällä hetkellä lukuisia Ohjaamoita, joista alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset voivat saada apua ja tukea elämässä askarruttaviin asioihin. Ohjaamot eivät ole kaikille vielä tuttu paikka ja tästä syystä haluammekin tuoda tässä asiayhteydessä tietouteen tätä matalankynnyksen paikkaa, joka tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Olit sitten nuorten parissa työskentelevä ammattilainen, nuoren vanhempi, hänen kaverinsa tai itse nuori, joka kaipaa tukea esimerkiksi juuri ammatinvalinnassa, Ohjaamo on paikka, josta on hyvä lähteä liikkeelle.

Ohjaamoissa huomioidaan aina nuoren yksilöllinen tilanne ja lähdetään etenemään sen mukaan. Nuoren on aina mahdollisuus saada monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, joka voi sisältää eri vaiheita. Ohjaamon toiminnan keskiöön kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Kouluttautumis- ja työllisyysasioihin tarjoavat tukea Ohjaamoiden uraohjaajat sekä ammatinvalintapsykologit.

Ohjaamoon on helppo mennä, eikä sinun tarvitse tehdä edes ajanvarausta etukäteen. Riittää kun selvität tästä, missä lähin Ohjaamosi sijaitsee ja astut sisään 🙂

Paljon tsemppiä kaikille ammatinvalintaa pohtiville nuorille sekä heidän vanhemmilleen!

-Sirius

Lähteet:

https://kohtaamo.info/mika-on-ohjaamo-

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/1584-nopeasti-modernisoituva-yhteiskunta-pakotti-1950-1960-luvun-nuoret-valitsemaan-ammattinsa-vailla-edeltavien-sukupolvien-mallia

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

3 ajatusta aiheesta “Nuoret kokevat paineita ammatinvalinnan edessä – Ohjaamosta apua ja tukea”

 1. Kiitos tästä mielenkiintoisesta blogikirjoituksesta! Olen todella onnellinen siitä, että nykypäivänä on erilaisia matalankynnyksen paikkoja, joista jokainen voi hakea apua. Ohjaamo on itselle tuttu, ja se on erittäin hyvä paikka, joista voi saada merkityksellistä apua, sekä saada vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Kiva, että nostit sen muille esille, sillä olen samaa mieltä, että moni ei vieläkään tiedä Ohjaamosta…

  Matalankynnysten paikoissa ongelmana on usein epäonnistunut mainostaminen. Mielestäni ohjaamo käyttää siihen hyvin aikaa ja resursseja, mutta harvoin heidän mainokset osuvat silmiin.

  1. Hei ES,

   kiitos kommentistasi. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että Ohjaamosta saatu apu on merkityksellistä. On tärkeää, että nuorille ja nuorille aikuisille on tällainen helposti tavoitettava paikka, josta on mahdollisuus saada saman katon alta vastauksia useisiin erilaisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

   Siksi juuri esiin nostamasi mainostaminen ansaitsisikin vielä näkyvämpiä kanavia ja entistä enemmän panostamista. Mainonta saattaa tavoittaa nuoret, mutta olen itse kuitenkin törmännyt siihen, että nuorten vanhemmat jäävät usein pimentoon, eivätkä näin ollen osaa kannustaa nuorta hakeutumaan Ohjaamoon. Tämän lisäksi mielestäni myös Ohjaamon nettisivut kaipaisivat hiukan kohennusta ja selkeämpää ulkoasua, jotta ne olisivat käyttäjäystävällisemmät.

   -Sirius

 2. On hyvä tuoda esille nuorten ongelmat päättää tulevaisuuden ammatti. Usein tosiaan opinto-ohjaajat joutuvat ohjaamaan todella monia nuoria samanaikaisesti ja se on heille uuvuttavaa, eikä jokainen nuori pysty saamaan 100% apua mietteissään. Itsekin mietin kauan mitä haluaisin tehdä ja apua oli vaikea saada. Ohjaamo kävi meille puhumassa, mutta nuoret voisivat tarvita vielä suurempaa kannustusta siellä käymiseen. Tieto ohjaamosta pitäisi saada vielä paremmin nuorten korville, jolloin useampi sinne löytäisi.

Kommentoi