Millaista on Suomalainen päihdehuolto?

Info pläjäys: 

Suomessa meillä on siitä onnekas tilanne, että meillä on päihdehuoltolaki, joka määrää jokaisen kunnan järjestämään päihdehuoltoa tarvittavan määrän. Palvelujen laatua tarkkailee Valvira, sekä Avi. Jokaisen kunnan tulee vastata tarjoamistaan palveluista. Kunta voi järjestää palvelun itsenäisesti, yhdessä toisen kunnan kanssa tai ostopalveluna muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluilta kuten yhdistyksiltä. Suomessa järjestetään päihdekuntoutujille avohuoltoa, laitoskuntoutusta ja katkaisuhoitoja. Avohuolto on matalankynnyksen toimintaa ja sinne pystyy usein hakeutumaan oma-aloitteisesti sosiaalipalveluiden, terveyskeskuksien tai päihdeyksiköiden kautta. Avohuollossa voidaan antaa sosiaalista tukea, katkaisuhoitoja, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Näiden lisäksi avohuollossa usein kartoitetaan toimeentuloa- ja asumisasioita. Laitoskuntoutus taas vaatii melkein aina lähetteen ja sen voi saada vasta silloin, jos on todettu ettei avohuolto riitä. Katkaisuhoidossa pyritään katkaisemaan päihteiden käyttö ja hoidetaan vierotusoireita. Sen kesto on enintään 1-2 viikkoa. Suomessa on hyvin harvinaista, että ketään voitaisiin määrätä hoitoon, mutta jos henkilö on erityisen vaarallinen itselleen tai muille voidaan harkita poikkeuksen tekemistä. Tukea on tarjolla myös erilaissa yhdistyksissä kuten AA-ryhmissä, A-killoissa ja NA-ryhmissä. Tukea tarjotaan käyttäjille, mutta myös heidän läheisillensä. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) 

Mielestäni on todella hienoa, että Suomessa on mahdollisuus päästä ilmaisiin kunnan järjestämiin päihdehoitopalveluihin. Vaikuttaa siltä, että avohuolto on todella matalankynnyksen toimintaa ja sinne on helppo hakeutua silloin, kun oikeasti on päättänyt haluavansa päihteistä eroon. On myös hyvä, että hoitomuotoja on erilaisia ja niihin pystyy itse vaikuttamaan. Mielestäni hienoa on se, että monet palvelut ovat asiakkaalle ilmaisia tai, että useihin maksullisiin palveluihin voidaan tehdä kunnan maksusitoumuksia. Nuorille on tarjolla paljon omia palveluita, joka varmasti madaltaa nuorten kynnystä hakeutua avunpiriin. Suomessa on myös selviämisasemia, joihin voi hakeutua akuuteissa tilanteissa. Lisäksi yhdistyksien tarjoamista tukiryhmistä on varmasti suurta hyötyä monille, jotka haluavat päästä päihteistä eroon. Kokonaisuutta katsoen Suomessa päihdehuolto tuntuu toimivan hyvin! Tietysti keskustelua siitä, että palveluita ei ole riittävästi käytettävissä löytyy, mutta se oli oikeastaan ainut negatiivinen asia, mihin törmäsin etsiessäni tietoa päihdehuollosta Suomessa.

Haluaisinkin kuulla, että onko teillä mielessä jotain, mikä Suomen päihdehuollossa tökkii?  

Yritin kovasti etsiä tuoreita tilastoja päihdehuoltoa käyttävistä asiakaslukumääristä, mutta semmoista ei ikävä kyllä löytynyt. Ainut tilasto, jonka sain käsiini oli vuoden 2019 huumehoidon asiakkaista. Alla olevasta tilastosta näkyy se, minkä päihteen Suomen päihdehoidossa käyvät asiakkaat kokevat eniten ongelmakseen ja, miten eri päihteiden käyttöongelmat ovat vaihdelleet vuosien 2000-2019 välillä. 

Tilastoja vuoden 2019 huumehoidon asiakkaista: 

Opioidit olivat yleisin mainittu ongelmia aiheuttanut huume 77% 

Seuraavaksi yleisin ongelman aiheuttanut huume olivat stimulantit 57% 

Sen jälkeen oli kannabis 51% 

Viimeisenä olivat uni- ja rauhoittavat lääkkeet 50% 

Huume asiakkaista 35% kertoi myös alkoholin ongelmakäytöstä 

Lähde:  
Päihdehuollon huumeasiakkaat 2019 
Tilastoraportti 4/2021, 10.3.2021. THL. 

Perehtyessäni Suomen päihdehuoltoon päädyin lopulta Päihdelinkki.fi sivustolle, josta löysin monia tarinoita päihteiden käyttäjiltä. Tarinat koskettivat minua. Kuinka moni oli retkahtanut alkoholiin jo nuorena, kuina moni oli yrittänyt päästä irti ja silti retkahtanut aina uudelleen ja uudelleen, kuinka moni oli yrittänyt päästä hoitoon, mutta luovuttanut, kuinka monen elämä oli mennyt pilalle, koska oli jäänyt kiinni päihdekoukkuun, lista voisi olla loputon, mutta koitan tässä vain kertoa sitä, kuinka surullista on se, että meidän yhteiskunnassamme on tarjolla erilaisia päihteitä, jotka väärinkäytettynä voivat viedä ihmiseltä kaiken.  

Haluan linkata tähän yhden kertomuksen, joka nosti minussa erittäin paljon tunteita pintaan. Tämän tarinan kirjoittaja kertoi olleensa n. 30-vuotta koukussa alkoholiin, sekä myöhemmin lääkkeisiin. Hän oli aloittanut käyttämisen jo yhdeksän vuotiaana. Mitä niin pienen lapsen elämässä täytyy tapahtua, että hän päätyy edes maistamaan, saatikka käyttämään alkoholia? Kirjoittaja kertoo päässeensä yhteensä neljä kertaa irti alkoholista. Hän on käynyt suljetulla osastolla, katkolla ja viimeisimpänä hän on päässyt minnesota-hoitoon. Tässä tarinassa on elävä todiste siitä, että päihdehuollosta on apua. Ei aina välttämättä ensimmäisellä eikä toisella kerralla, mutta sitten, kun käyttäjä on oikeasti päättänyt päästää irti päihteistä on myös hoidosta merkittävä hyöty. Suosittelen käymään lukemassa kyseisen tarinan, sekä muita koskettavia tarinoita alla olevasta linkistä! 

https://paihdelinkki.fi/fi/tarinat/lue-tarinoita/alkoholi/30-vuotta-alkoholin-vankina-nyt-vihdoin-vapaa

Edellä puhumassani tarinassa mainittiin Minnesota-hoito, joka oli itselleni täysin vieras käsite. Minun oli pakko käydä tutustumassa heidän kotisivuihin ja yllätyin täysin millaisesta palvelusta on kyse. Minnesota-hoito ei ole avohoitoa, vaan 28 vuorokautta kestävä “todellisuusterapia”. Minnesota-hoidossa on intensiivinen ohjelma, joka päivä klo. 8-16 asiakkaat mietiskelevät ja käyvät ohjatussa terapiassa. Minnesodan päihdeterapeutit ovat kaikki itse hoidon läpi käyneitä, joka oli minusta mielenkiintoista ja hienoa. Asiakkaan hoidon lisäksi minnesota-hoidossa otetaan läheiset todella vahvasti huomioon ja heillekin tarjotaan apua. Tämän 28vrk:n jälkeen asiakkaalle on tarjolla vielä 11kk jatkohoitoa, joka on n. 2h/vk:ssa. Kaiken lisäksi asiakas on tervetullut milloin vaan “bonusviikolle” tai intervallijaksoille, joista ei veloiteta mitään. Hoitojaksolla on ihan suhteellisen kova hinta, mutta siihen on mahdollisuus saada kunnan maksusitoumus. Olin todella positiivisesti yllättänyt, että Suomesta löytyy tämänlaista hoitoa. Onko kukaan muu törmännyt aiemmin minnesota-hoitoon? Tai minkälaisia ajatuksia se teissä herättää? Lisää aiheesta voi käydä lukemassa: https://www.minnesota-hoito.fi/. 

Laitan tähän loppuun vielä muutamia linkkejä Suomessa toimivista päihdepalveluista ja järjestöistä, jos joku haluaa käydä paremmin lukemassa erilaisista palveluista ja heidän toiminnastaan: 

a-klinikka.fi

https://tukikohta.org/

https://paihdelinkki.fi/

https://ehyt.fi/

https://www.ept-verkosto.fi/

https://a-kiltojenliitto.fi/

https://stophuumeille.fi/

https://www.nasuomi.org/

Täältä vielä löytyy kootusti Suomessa toimivat päihdepalvelut ja niiden yhteystiedot.  www.suomi.fi 

Lähteet:

Minnesota-hoito 2021. Viitattu 16.9.2021. https://www.minnesota-hoito.fi/ Sosiaali- ja terveysministeriö. Päihdepalvelut. Viitattu 16.9.2021. https://stm.fi/paihdepalvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021. Päihdehuollon huume asiakkaat 2019. Viitattu 16.9.2021. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet/huumeet/paihdehuollon-huumeasiakkaat

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi