Laurea on vetovoimaisin ammattikorkeakoulu – Markkinointitutkimus keväällä 2022

Tammikuussa saimme toimeksiannon toimeksiantajilta laatia markkinointitutkimus, jotta saisimme selville, miksi tammikuussa aloittaneet AMK- ja YAMK opiskelijat olivat valinneet juuri Laurean. Myös polkuopiskelijat otimme mukaan. Tutkimuksen tulokset auttavat Laureaa kehittämään edelleen markkinointiaan. Meidän tehtävänä oli laatia tutkimus, jonka kautta saisimme dataa ja analysoisimme sen. Tutkimuksen laatiminen alkoi tavoitteista. Meidän projektintiimin tavoitteena oli saada selkeä kysely, joka antaisi selkeä vastauksen ja ehdotukset markkinointiin. Kyselyä varten laaditut kysymykset olivat laajoja. Itselleni oli vaikeaa muotoilla kysymykset oikeaan suuntaan, jotta opiskelijat ymmärtäisivät mitä heiltä kysytään ja minkälaista vastausta odotetaan. 

Kysely lähetettiin opiskelijoille sähköpostiin, jonka jälkeen oli aikaa perehtyä miten analysoimme vastauksia. Olimme tiimin kanssa yhdessä tutustuneet Excelin-työkaluun ja pivot taulukon tekoon. Itsellesi Excel oli tuttu lukiosta, sieltä osasin tehdä frekvenssin taulukon, mutta siihen minun taidot loppuivat. Kysely suljettiin ja aloitimme analysoimaan vastauksia. Aluksi jaoimme kyselyn kysymykset tiimin kesken. Itse analysoin avoimia kysymyksiä. Tehtävänä oli tiivistää vastauksista oleellinen. Se oli omasta mielestä silloin vaikein tehtävä, mutta sitten analyysi muuttui vielä vaikeammaksi. Seuraavana oli tehtävänä tehdä sanapilvi. Sanapilven teon jälkeen on aika analysoida sen taustamuuttujien mukaan.  Analysointi oli omasta mielestä vaikeaa. Kyselyn analysoinnin aikana kannattaa ottaa huomioon myös muut vastaukset, jotta analysoinnista tulisi mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Kriteerit, jotka vaikuttivat opiskelupaikkaan valintaan, olivat koulutus, sijainti ja opiskelumuodot. Laureassa voi opiskella erilaisilla koulutusaloilla, joita ei voi löytää muualta.  Analysoinnin nousi esille, että muutamatopiskelijat harkitsivat opiskelun hylkäämistä sekä ennen opiskelun aloittamista myös sen jälkeen. 

Kuva: Pexels: Andrea Piacquadio

P2P -opiskelumalli on uutta asia monille uusille opiskelijoille. Myös itsellesi oli vaikeata aluksi ymmärtää miten tulen opiskelemaan työn ohella ja mitä P2P on. Olin rehellisesti valmiina hylkää opiskelun aloittamisen jälkeen, mutta syynä oli pelko ja vähäinen tieto opiskelumallista. Tällä hetkellä olen kiitollinen itsellesi ja ohjaajille siitä, että en sittenkään lopettanut opiskelua kesken. Projektit auttavat havaitsemaan ja kehittämään omia vahvuuksia. 

Kuva: Unsplash: Jason Goodman

Projektitiimi: Julia Vu, Saara Sollman, Jonna Voutilainen, Veera Mäkelä ja Polina Soykina

Ohjaaja: Pirjo Lappalainen

Kirjoittanut: Polina Soykina

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi