Työn ja opiskelun yhdistäminen – uhka vai mahdollisuus?

Tänä keväänä olemme projektitiimin kanssa saaneet olla mukana Laurea-ammattikorkeakoulun toimeksiantamassa projektissa, jonka yhtenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa markkinointitutkimusta kaikille Laurea-ammattikorkeakoulussa keväällä 2022 aloittaneille opiskelijoille. Tutkimuksen tavoitteena on löytää juurisyitä sille, miksi keväällä aloittaneet opiskelijat ovat valinneet Laurean kaikkien muiden ammattikorkeakoulujen joukosta. 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja kysely lähetettiin opiskelijoille Lyyti-järjestelmän kautta. Kyselyssä on muun muassa tiedusteltu vastaajilta, ovatko he harkinneet ennen tai jälkeen opintojen aloittamista opiskelupaikan hylkäämistä. Jatkokysymyksenä on pyydetty vastaajia avaamaan syitä siihen, miksi he olivat vastanneet myöntävästi edelliseen kysymykseen. Vastauksista tuli esille sen, että työn ja opiskelun yhdistämisen vaikeus on ollut merkittävä syy, miksi opiskelijat olivat harkinneet opiskelupaikan hylkäämistä sekä ennen opintojen aloittamista että sen jälkeen. Tässä blogikirjoituksessa tulen avaamaan omia kokemuksiani työssäkäyvänä opiskelijana sekä nostamaan esille erityisesti itselleni hyödyllisimpiä vinkkejä työn ja opiskelun yhdistämiseksi.

Kun vuorokaudesta meinaa loppua tunnit kesken

Monet opiskelijat käyvät töissä opintojen ohella. Tässä on monia hyviä puolia, muun muassa työkokemuksen kartuttaminen myös opiskeluaikana sekä tietysti lisätienestit, jotka mahdollistavat vähän paremman opiskelijaelämän ainakin taloudellisesta näkökulmasta. Varjopuolena on kuitenkin oman jaksamisen kuormittuminen ja vapaa-ajan merkittävä väheneminen. Vuorokauden tunneista tulee sellainen resurssi, josta kilpailevat monet elämänalueet samaan aikaan. Kun näin käy, monet opiskelijat lähtevät karsimaan ensimmäisenä tunteja unesta tai muusta vapaa-ajasta. Tästä muodostuu helposti pahoinvointia aiheuttava kierre, joka uhkaa lopulta sekä työn ja opiskelun sujumista että kaikista tärkeintä, opiskelijan omaa hyvinvointia. 

“suunnitelmallisuus ajankäytön suhteen on kaiken A ja O”

Jos suunnittelee työssäkäyntiä opintojen ohella, kannattaa siis olla realistinen ajankäytön suhteen. On tärkeää tiedostaa, että ammattikorkeakouluopiskelu on aina päätoimista, eli opintojen suorittamiselle on pystyttävä varaamaan tarpeeksi aikaa. Markkinointitutkimuksen tulosten perusteella varsinkin työelämästä opintoihin siirtyville vastaajille on tullut yllätyksenä opintojen haastavuus ja ajanvievyys. Kokopäiväistä työtä ja korkeakouluopintoja ei lähtökohtaisesti ole suositeltavaa yhdistää, jos tähtäimessä on ajallaan valmistuminen. Toki muutamia yli-inhimillisiä poikkeuksia löytyy tässäkin tapauksessa, mutta muiden kuolevaisten on tärkeää tiedostaa omia rajoja ja kuunnella omaa jaksamista työn ja opiskelun yhdistämisen suhteen.

Opintojen alkaessa olisi hyvä keskustella oman opettajatuutorin kanssa opintojen ajoittamisesta niin, että se olisi aikataulullisesti järkevää myös työssäkäyntiä huomioiden, jos on halua tehdä töitä opintojen ohella. Laureassa toimii myös Poikkeamo, joka tarjoaa opiskelijoille opintoihin ja opiskeluun tukea, tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Poikkeamolta voisi mahdollisesti saada vinkkejä myös työn ja opiskelun yhdistämisessä.

Olen tämän kevään aikana oppinut työn ja opiskelun yhdistämisestä sen, että suunnitelmallisuus ajankäytön suhteen on kaiken A ja O. Itselleni esimerkiksi kaikkien tehtävien määräaikojen ylös kirjoittaminen ja jäsentely kronologiseen järjestykseen on ollut toimiva keino saada tehtävät suoritettua ajallaan. Päivittäisten to-do-listojen tekeminen on myös osoittautunut toimivaksi tavaksi saada päivän tärkeitä tehtäviä tehtyä. Suosittelen Todoist -nimistä sovellusta, jos olet laiska muistiinpanojen käsin kirjoittaja niin kuin minä.

Pidä lippu korkealla!

Työssä käyminen saattaa myös olla joillekin opiskelijoille välttämätöntä taloudellisista tai muista syistä. Tällöin eteen saattaa tulla jossain vaiheessa sellainen tilanne, jolloin kaikkea ei vaan yksinkertaisesti ehdi tehdä. Opintoja aloittaessa kannattaa olla määrätietoinen omien tavoitteiden suhteen. Opiskelu on loppujen lopuksi vain itseä varten eikä kenenkään muun. Opiskelusta ei makseta palkkaa, mutta sen kautta voit oppia arvokkaita tietoja ja taitoja työelämää ajatellen. Haastavina aikoina kannattaa pitää itselle tärkeitä tavoitteita mielessä, sillä korkea motivaatio auttaa selviytymään myös hyvin haastavistakin tehtävistä ja tilanteista. Pidetään siis lippu korkealla!

Kirjoittanut: Julia Vu

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi