Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus: Perehdytyksen ja työntekijäkokemuksen kehittäminen

Projektin teemana perehdytys

Perehdytys ei ole pelkästään tapa tutustua työtehtäviin, vaan sen avulla luodaan perusta myös tehokkaalle työskentelylle. Hyvällä perehdytyksellä parannetaan työntekijän sitoutumista yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja se auttaa samalla työntekijää selviytymään itse työstä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytysprosessi maksaa lopulta itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä.

Perehdytys on olennainen osa organisaation menestystä monella tapaa. On äärimmäisen tärkeää panostaa perehdytykseen ja varmistaa samalla, että se on kattavaa, järjestelmällistä sekä vuorovaikutteista. Näin uudet työntekijät voivat integroitua organisaatioon saumattomasti ja tuoda arvoa työhönsä. Hyvällä perehdytyksellä edistetään myös työhyvinvointia. Kukapa ei viihtyisi työssä, johon on saanut kattavan ja laadukkaan perehdytyksen?

Kuva: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Projektimme toimeksiantaja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen yritys, joka tavoittelee luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä kierrättämällä käytettyä tavaraa. Lisäksi yrityksen tavoitteena on lisätä ympäristötietoutta sekä työnteon mahdollisuuksia. Olemme projektissamme tutustuneet Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen perehdytykseen niin materiaalien kuin myös haastattelujen muodossa. Analysoimme haastattelujen tuloksia nyt saadaksemme aikaan yhtenäisen kuvan perehdytyksen nykytilasta, jonka myötä voisimme ehdottaa toimeksiantajalle mahdollisia kehitysideoita perehdytykseen liittyen.

Millainen on hyvä perehdytys?

Projektin toteutuksen ohella olemme pohtineet paljon perehdytystä, millaista sen tulisi yleisesti ottaen olla sitomatta ajatuksia yksittäiseen yritykseen ja minkälaisia valmiuksia sen tulisi antaa työntekijälle uudessa työpaikassa. Pohdinnassa on tullut esille myös erilaiset haasteet, joita perehdytyksessä voi tulla vastaan. Tällaisia haasteita voi olla aikataululliset haasteet, jolloin taustalla voi olla mahdollisesti työntekijöiden tiheä vaihtuvuus yrityksessä. On tärkeää huomioida perehdytyksessä myös se, millaista tietoa yrityksen olisi kannattavaa antaa perehdytettävälle laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kuva: Pixabay

Onnistuneesti perehdytys toteutuu silloin, kun se on suunniteltu hyvin ja se huomioi perehdytettävän työntekijän tulevan roolin. Tämä ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista, erityisesti silloin kun perehdytystä halutaan kokonaisuudessaan yhtenäistää toimivaksi yrityksen jokaisessa toimipisteessä. Tähän voi onneksi yritys halutessaan muodostaa erilaista materiaalia tueksi, joka onkin koettu projektitiimin kanssa toimivaksi ratkaisuksi monelta osin. Materiaalien sisältö tulee kuitenkin vastata tiiviisti, mutta samaan aikaan kattavasti perehdytyksen lopputuloksen tukemista.

Perehdytyksessä on myös huomioitavaa perehdytettävien taustaa. Toiset oppivat eri tavalla ja täysin eri tahdissa kuin toiset. Ihmisiä olemme kaikki ja siitä huolimatta, olisi jokaisen hyvin tärkeää saada itselleen hyvä perehdytys uudessa työpaikassa. Tärkeää on olla rohkea ja uskaltaa kysyä, mikäli jokin asia jäi kovasti mietityttämään tai tuntuu siltä, että työstä ei selviydy ilman lisäneuvoa tai apuja. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksessa on mahdollista työllistyä monenlaiseen työnkuvaan. Tämä tekee projektista perehdytyksen osalta haastavan ja luo samaan aikaan meille opiskelijoille hyvin mielenkiintoisen projektin kokonaisuudessaan.

Kirjoittanut Anni Suo

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi