Muurin toisella puolella

Hei! Olemme neljä toisen vuoden sosionomi opiskelijaa Laureasta

Pohdimme yhdessä sopivaa nimeä blogille vapautuvasta vangista ja yksi vaihtoehdoista oli ”Muurin valoisalle puolelle”. Tästä heräsi ryhmän kanssa välittömästi keskustelua siitä, että onko asia todellakin näin. Mieleen tuli kaikki ne haasteet ja esteet, jotka voivat odottaa vankilan muurien toisella puolella.

Lue lisää Muurin toisella puolella

Vapautuva vanki ja raha

Tässä postauksessa haluaisin selvitellä sitä, miten vapautunut vanki alkaa selvittämään raha-asioitaan. Minua kiinnosti kyseinen asia, niin päätin tehdä siitä blogipostauksen. Aluksi hieman puhun siitä, miten vankilassa hoidetaan raha-asioita. Sen jälkeen hieman siitä, miten vapautunut vanki voi jatkaa raha-asioidensa selvittämistä.

Lue lisää Vapautuva vanki ja raha

Päihteettömyyden tukeminen

Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaista jopa 80 % on ongelmia päihteiden käytön kanssa ja monet rikokset tapahtuvatkin päihteiden vaikutuksen alaisena. Päihteiden käyttö on myös yksi keskeinen tekijä ylläpitämään rikollista elämäntapaa. Millaista tukea vangeille sitten tarjotaan päihteettömän elämän rakentamiseen?

Lue lisää Päihteettömyyden tukeminen

Älyvankiloiden aikakausi

Nyky-yhteiskunnassa suurin osa asioinnista tapahtuu sähköisesti. Olipa kyse sitten pankkipalveluista, asumiseen liittyvistä asioista, työnhausta, koulutuksesta tai yhteydenpidosta läheisiin. Yleisesti vangeilla ei ole henkilökohtaisia tietokoneita käytössään, mikä rajoittaa paljon mahdollisuuksia pysyä yhteiskunnassa kiinni. Tähän kuitenkin Rikosseuraamuslaitoksen Älykäs vankila –hanke on tekemässä muutosta. 

Lue lisää Älyvankiloiden aikakausi

Opiskelu kiven sisällä ja vapauden koitettua

Onko alhaisella koulutustasolla yhteyttä rikolliseen käyttäytymiseen? Tutkimuksien mukaan on. Esimerkkinä annetaan mm. se, että pelkästään peruskoulusta valmistuneella on yli neljä kertaa suurempi riski syyllistyä väkivaltarikoksiin kuin ammattikoulusta valmistuneella, ja jos vertaa vielä lukiosta tai korkeakoulusta valmistuneeseen, riski on entistä suurempi. Se ei tarkoita, että jokainen pelkästään peruskoulun käynyt päätyy rikolliselle tielle, mutta se ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että vankien koulutustaso on selkeästi alhaisempi muuhun väestöön verrattuna. Vangeista noin 8% ei ole käynyt peruskoulua loppuun ja noin 60-70% heistä on saanut vain peruskoulun päättötodistuksen. Olisiko siis järkevää panostaa vankien ja vankilasta vapautuvien koulutukseen, jotta he kykenisivät paremmin kiinnittyä takaisin yhteiskuntaan tuomionsa jälkeen?

Lue lisää Opiskelu kiven sisällä ja vapauden koitettua

Vankilasta vapautuvat naiset näkyviksi

Vaikka naisten osuus vapautuvista vangeista on vain noin 7,5%, on silti aika nostaa esille heidän kokema eriarvoisuus. Naiset nähdään usein lempeinä ja kiltteinä äitiyden ja hoivaajien rooliodotuksien mukaisesti. Tästä johtuen naisia on vaikeampaa nähdä rikoksien tekijöinä ja silloin, kun nainen rikkoo lakia, hän lakien rikkomisen lisäksi rikkoo normeja ja odotuksia, jotka liittyvät naiseuteen ja sen tuomiin rooleihin. Jo itsessään tämä tuo naisvangeille stigman, joka tekee heistä eriarvoisia suhteessa miesvankeihin.

Lue lisää Vankilasta vapautuvat naiset näkyviksi

Vapaaehtoistyö vapautuville vangeille

Vapaaehtoistyö olisi hyvä alku vapautuneelle vangille, koska kynnys lähteä vapaaehtoistyöhön on matalampi. Vapaaehtoistyö voisi olla myös ovi vakituiseen työllistymiseen. Vapaaehtoistyötä on monenlaista. Esimerkiksi VIERTO-hankkeessa pyrittiin edistämään vapautuvien vankien työllistymistä aloittamalla vapaaehtoistyötä. Tilanteet vaihtelevat riippuen vangin henkilökohtaisesta tilanteesta.

Lue lisää Vapaaehtoistyö vapautuville vangeille

Onko käytännön asiat mietitty kuntoon?

Vapautus vankilasta häämöttää jo nurkan takana ja paluu uuteen arkeen on tapahtumassa hyvää vauhtia. Rutiinit ovat hyvin keskeinen asia ihmisen elämää ja muutos rutiineihin on aina haastava pala purtavaksi. Vaikka kyseinen muutos tuntuisi kuinka miellyttävältä tahansa, voi se kuitenkin olla tarpeeksi horjuttamaan kenen tahansa elämää. Sopeutuminen vie aina oman aikansa. Mistä ihmeestä tulee siis oikein aloittaa kun kaikki muuttuu kerralla?

Lue lisää Onko käytännön asiat mietitty kuntoon?