Tervetuloa blogiimme!

Tätä blogia kirjoittaa kolme Laureassa toista vuotta opiskelevaa sosionomiopiskelijaa. Blogin nimi “Kurkusta alas” viittaa päihteiden käyttöön, jota tulemme käsittelemään blogissamme. Päihteiden kirjo on laaja, mutta tässä blogissa keskitymme pääsääntöisesti alkoholiin ja huumeisiin. Syvenymme esimerkiksi Suomalaiseen päihdekulttuuriin, sekä päihdepalveluihin. Lisäksi tulemme kertomaan omista kokemuksistamme blogin edetessä. Jokaisella meistä on kokemusta päihteiden väärinkäytöstä, joten aihe koskettaa meitä henkilökohtaisesti. Peilaamme ajatuksia omiin kokemuksiimme. Toivomme omakohtaisten kokemuksien toimivan vertaistukena sinulle, joka olet mahdollisesti kokenut jotain vastaavaa.

Lue lisää Tervetuloa blogiimme!

Päihtynyt vanhempi

Moikka! 

Tässä postauksessa aiheena on vanhemman alkoholin käyttö lapsiperheessä. Heti alkuun haluan jakaa teille Aamulehdessä julkaistun artikkelin, jossa kerrotaan Esmeralda nimisen tytön kokemuksia hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan kasvaessa alkoholia käyttäneen yksinhuoltajaäitinsä kanssa. Esmeralda ei muista omaa lapsuuttaan ilman alkoholia, mutta oireet äidin juomisesta alkoivat näkyä vasta murrosiän kynnyksellä. (Roivainen 2018.) 

Lue lisää Päihtynyt vanhempi

Päihteet ja nuoret

Nuoret ja päihteidenkäyttö, mikä ihana aihe! Tuntuu siltä, että kyseinen aihe herättää usein paljon keskustelua, mielipiteitä, joskus jopa todella radikaalia syyllistelyä ihmisten keskuudessa. Ja eihän se ole ihme, sillä onhan nuoret meidän tulevaisuutemme ja päihteet laittomia, sekä väärinkäytettynä todella vaarallisia nuorille. Miksi sitten niin monet nuoret kokeilevat tai alkavat jopa käyttämään päihteitä jo nuorella iällä? Ja onko käyttäjien määrä oikeasti niin suuri, kuin paikallisisten puskaradioiden perusteella voisi ymmärtää? Missä ongelma on?  

Lue lisää Päihteet ja nuoret

Kohtaamisia päihdeongelmaisten parissa

Luultavasti jokainen meistä on törmännyt liikkuessaan kaupungilla tai lähiössä päihteidenkäyttäjiin, jotka vaikuttavat päihtymystilansa vuoksi sekavalta ja ulkoinen olemus on hieman riutunut sekä epäsiisti. Tämä herättää ihmisissä monenlaisia tunteita. Päihteitä ja päihteidenkäyttäjiä ympyröi stigma, jota olisi tärkeää purkaa yhteiskunnallisella tasolla. Tästä johtuen olisi tärkeää kohdata päihteidenkäyttäjät sekä päihdeongelma inhimillisellä otteella.

Lue lisää Kohtaamisia päihdeongelmaisten parissa

Millaista on Suomalainen päihdehuolto?

Info pläjäys: 

Suomessa meillä on siitä onnekas tilanne, että meillä on päihdehuoltolaki, joka määrää jokaisen kunnan järjestämään päihdehuoltoa tarvittavan määrän. Palvelujen laatua tarkkailee Valvira, sekä Avi. Jokaisen kunnan tulee vastata tarjoamistaan palveluista. Kunta voi järjestää palvelun itsenäisesti, yhdessä toisen kunnan kanssa tai ostopalveluna muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluilta kuten yhdistyksiltä. Suomessa järjestetään päihdekuntoutujille avohuoltoa, laitoskuntoutusta ja katkaisuhoitoja. Avohuolto on matalankynnyksen toimintaa ja sinne pystyy usein hakeutumaan oma-aloitteisesti sosiaalipalveluiden, terveyskeskuksien tai päihdeyksiköiden kautta. Avohuollossa voidaan antaa sosiaalista tukea, katkaisuhoitoja, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Näiden lisäksi avohuollossa usein kartoitetaan toimeentuloa- ja asumisasioita. Laitoskuntoutus taas vaatii melkein aina lähetteen ja sen voi saada vasta silloin, jos on todettu ettei avohuolto riitä. Katkaisuhoidossa pyritään katkaisemaan päihteiden käyttö ja hoidetaan vierotusoireita. Sen kesto on enintään 1-2 viikkoa. Suomessa on hyvin harvinaista, että ketään voitaisiin määrätä hoitoon, mutta jos henkilö on erityisen vaarallinen itselleen tai muille voidaan harkita poikkeuksen tekemistä. Tukea on tarjolla myös erilaissa yhdistyksissä kuten AA-ryhmissä, A-killoissa ja NA-ryhmissä. Tukea tarjotaan käyttäjille, mutta myös heidän läheisillensä. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) 

Lue lisää Millaista on Suomalainen päihdehuolto?

Päihteidenkäyttö Suomessa

Alkoholin käyttö

Suomessa päihteidenkäyttö on varsin tavanomaista. Alkoholinkäyttöä ei tarvitse perustella, sillä sen käyttö on juurtunut suomalaiseen kulttuuriin hyvin syvälle. Alkoholin käyttö on niin yleistä, että tipatonta elämäntapaa voi joutua perustelemaan ihmettelijöille kyllästymiseen saakka. Tipaton elämäntapa eli absolutismi on kuitenkin yleistynyt ja yhä useampi nuori ei käytä alkoholia ennen täysi-ikäistymistä. Alkoholin käyttö ja humalahakuinen juominen vähentyi nuorilla aina 2010-luvun alkuvuosille saakka, mutta tämän jälkeen kehityskulku on tasaantunut eikä alkoholinkäyttö ole enää vähentynyt (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019). Vuoteen 2007 saakka Suomessa kasvoi alkoholin kokonaiskulutus ylipäänsä, ja tämän jälkeen kokonaiskulutus on vähentynyt jopa viidenneksellä. Suomen väestöstä kuitenkin jopa puolimiljoonaa asukasta käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman Juomatapatutkimuksen mukaan alkoholia yhä niin, että juomisesta koituu kohonnut riski pitkäaikaisille terveyshaitoille. (Hakkarainen & Karjalainen 2021, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021c.)

Lue lisää Päihteidenkäyttö Suomessa