Ikääntyneet seikkailijat

Ikääntyneet ja alkoholin riskikäyttö

Yli 65-vuotiaiden alkoholin käyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä (Mielenterveystalo 2022). Moni ikääntynyt hallitsee alkoholin käyttönsä, mutta yhä useamman alkoholitottumukset ylittävät riskikäytön rajat, ja alkoholin käyttö muodostuu ongelmaksi. Noin 2/3 päihdeongelmista kärsivistä ikääntyneistä on käyttänyt runsaasti alkoholia suuren osan elämästään, kun taas noin kolmasosa on aloittanut runsaamman alkoholin käytön eläkkeelle jäämisen aikoihin. Lisäksi on pieni määrä …

Ikääntyneet ja alkoholin riskikäyttö Lue lisää »

Iäkkäiden mielenterveyden tukeminen

Tunnistamalla mielenterveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, sosiaalisia ja rakenteellisia tekijöitä ja luomalla kannustavaa ympäristöä mielenterveyden tukemiselle pystymme ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia ja tukemaan niistä kärsiviä ihmisiä (WHO 2022). Mutta miten tämä toteutuu käytännössä?  Yksilötasolla mielenterveyttä voidaan edistää tukemalla ikäihmisen itsetuntoa ja elämänhallintaa. Tämän avulla iäkkään minäpystyvyys vahvistuu, jolloin hän luottaa omiin kykyihinsä ja taitoihinsa selviytyä arkipäiväisistä asioista. Yhteisötasolla osallisuuden …

Iäkkäiden mielenterveyden tukeminen Lue lisää »

Ikäihmisten masennus

Mielenterveysongelmista puhutaan nykyään entistä enemmän ja painopiste on siirtynyt korjaamisesta niiden ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen (Saarenheimo & Pietilä 2011, 22). Tänä päivänä tiedetään ikäihmisten kärsimistä mielenterveysongelmista, mutta miten nämä näkyvät ja miten niihin voi vaikuttaa?  Ikäihmisten yleisin sairastama mielenterveyden häiriö on masennus, johon altistavat heikentyneet kognitiiviset ja fyysiset kyvyt, ihmissuhteiden vähentyminen ja sairaudet. …

Ikäihmisten masennus Lue lisää »

Ikäihmisten kokema yksinäisyys

Lähivuosina uutisissa on puhuttu paljon ikäihmisten yksinäisyydestä. Tässä postauksessa tuodaan esille tämä tärkeä yhteiskunnallinen ongelma pohtimalla sen syitä ja mahdollisia ratkaisuja. Ikä ei itsessään aiheuta yksinäisyyttä, jonka vuoksi on tärkeää pohtia yksinäisyyteen johtavia syitä. Vanhentuessa ystävyyssuhteet vähentyvät läheisten kuolemien myötä ja moni jää ennemmin tai myöhemmin leskeksi. Menetykset eivät suoraan aiheuta yksinäisyyttä. Useat iäkkäät hyväksyvät menetykset olevan …

Ikäihmisten kokema yksinäisyys Lue lisää »

Ikääntyneet seikkailijat – aloituspostaus

Hei kaikki lukijat! Tätä blogia kirjoittavat neljä toisen vuoden sosionomiopiskelijaa. Ikääntyneet seikkailijat – blogissamme tuomme ilmi ajankohtaisia teemoja iäkkäistä. Ikäihmiset ovat olleet jo pitkään yksi yhteiskuntamme pinnalla olevista aiheista sekä kasvava megatrendi yhteiskunnassamme. Väestön ikääntyessä myös huoli ikäihmisistä kasvaa samoin kuin palveluiden tarve. Tarkastelemme iäkkäiden mielenterveys- ja päihdeongelmia, heille saatavilla olevia palveluja ja lopuksi keskitymme …

Ikääntyneet seikkailijat – aloituspostaus Lue lisää »