nuoret

Mitä päihdekokeilut ovat ja milloin niistä tulee ongelmallisia?

Moni nuori kokeilee päihteitä ja kiinnostus niihin on luonnollista. Ovathan lailliset päihteet myös osa aikuisuutta, jonka kynnyksellä nuoret ovat. Tällöin aikuisuuteen liitettävät asiat kiehtovat. Moni nuori kokeilee päihteitä myös kuuluakseen porukkaan ja jotta ei jäisi ulkopuoliseksi ikätovereistaan. Tällä ryhmäpaine vaikuttaa suuresti. Monen päihdekokeilut alkavat nikotiinituotteista, kuten tupakasta tai nuuskasta. Kuitenkin vähentyneen tupakoinnin vuoksi päihteidenkäyttö aloitetaan […]

Mitä päihdekokeilut ovat ja milloin niistä tulee ongelmallisia? Read More »

Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa?

Päihdekasvatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan opetuksella, viestinnällä ja vuorovaikutuksella toteutettavaa päihdehaittojen ehkäisyä. Tavoitteena on, että sitä toteutetaan niin kotona, kouluissa, eri organisaatioissa ja hankkeissa kuin myös esimerkiksi harrastusyhteisöissä ja nuorisotyössä. Sen tavoitteena on järjestää erilaisia oppitunteja, laajempia opetuskokonaisuuksia, yksittäisiä tietoiskuja tai tapahtumia, joilla voidaan lisätä parempaa elämänhallintaa sekä päihdeilmiöiden ymmärrystä. (THL, 2021.) Opetushallituksen sivuilta löytyy kattavasti tietoa

Onko päihdekasvatus toimivaa Suomessa? Read More »

Nuorten syrjäytyneisyys ja päihteidenkäyttö

Moni meistä varmasti ymmärtää, että nuorena aloitettu päihteidenkäyttö lisää riskiä syrjäytymiseen. Kun päihteet vievät, on helppo tipahtaa yhteyskunnan kelkasta ja jättää esimerkiksi toisen asteen opinnot myöhemmäksi. Myös THL:n (2022) mukaan nuorten päihteidenkäyttö on merkittävä riskitekijä syrjäytymiselle. Päihteidenkäyttö ei tietenkään ole ainoa syrjäytymisen riskitekijä, mutta syrjäytymisen riski kasvaa tilanteessa, jossa nuoren mahdollisuudet elämänhallintaan vähenevät esimerkiksi, kun

Nuorten syrjäytyneisyys ja päihteidenkäyttö Read More »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2.

Tämän blogitekstin ensimmäisessä osassa, kävin läpi pääpiirteittäin nuorten päihteiden käyttöön johtavia syitä. Keskityin siinä perhesuhteiden ja kaveri- sekä harrastuspiirien vaikutusta päihteiden käytön aloittamisen riskeissä sekä sivuutin lyhyesti nuorten suhtautumista ikätovereidensa kannabiksen käyttöön. Tässä osassa keskitymme tarkemmin nimenomaan nuorten mielenterveydellisiin haasteisiin ja siihen miten ne ovat yhteydessä päihteiden käyttöön. Tyypillisimpiä mielenterveysongelmia, joita nuorilla on ovat mieliala-,

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 2. Read More »

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1.

On normaalia, että päihteet kiinnostavat nuoria. Päihteet ovat kiellettyjä ja ne ovat portti “aikuiseen elämään”. Nuorilla ei ole täysin kehittynyt vielä ymmärrys seurauksista, jolloin kynnys päihteiden kokeiluun on matala. Tällöin nuori ei ymmärrä mahdollisia päihteiden kokeiluista aiheutuvia vaaroja ja riskejä. Päihteet, joita nuoret yleisimmin käyttää ovat alkoholi sekä tupakkatuotteet kuten savukkeet, nuuska ja sähkötupakka. Kuitenkin nuoret tekevät myös

Ahdistus. Ryhmäpaine. Kokeilunhalu. Osa 1. Read More »

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen?

Tämän kevään aikana projektitiimimme on saanut olla osallisena YLY-hankkeen verkostoitumistapahtuman järjestämisessä Riihimäen ensimmäisen vuosikurssin oppilaille. Yhteistyökumppanien kanssa päädyimme muutamien nimivaihtoehtojen joukosta valitsemaan tapahtumalle nimeksi Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy. Nimi kuvastaa tapahtumalle asetettuja tavoitteita lukiolaisten tutustuttamisesta työelämän mahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen, lukiolaisten ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohtaamisten lisäämisestä tapahtumassa sekä onnistuneen tapahtuman tuottaminen. Projektin edellisestä blogikirjoituksesta voitte lukea enemmän tapahtuman

Jatkoa ajatellen… verkostoidu ja viihdy – Mitä tapahtumasta on jäänyt käteen? Read More »

Lastensuojeluyksikön johtajan päiväkirja

 Onko kiire? Riittääkö työntekijät? Onko tärkeälle asiakastyölle aikaa? Entäs omaisyhteistyö? Entä mitkä ovat työn kannalta välttämättömiä to do-listan prioriteetteja?   Blogia varten haastattelin helsinkiläisen lastensuojeluyksikön johtajaa. Hän piti päiväkirjaa yhden työpäivänsä ajan, jota avaan teille blogitekstin muodossa.  

Lastensuojeluyksikön johtajan päiväkirja Read More »

Kiusaaminen: seuraukset ja puuttuminen

Usein ajatellaan, että jotain kiusataan erilaisuutensa vuoksi. Kiusaamisen syy on kuitenkin täysin kiusaajien kehittämä ja kuka tahansa voi joutua kiusaamisen kohteeksi. Kiusatulle luodaan sellaista mainetta, että hänen kanssaan ei haluta olla. (Hamarus 2022.) Kiusaaminen voi tapahtua esimerkiksi haukkumalla, ilkeillä puheilla, tönimällä, lyömällä tai ulkopuolelle jättämisellä. Kiusaaminen voi olla oikeastaan minkälaista toimintaa tahansa, jonka pyrkimyksenä on

Kiusaaminen: seuraukset ja puuttuminen Read More »