Uusien opiskelijoiden perehdytys Hyvinkäälle Laurean kampukselle

Laurea Hyvinkään kampuksen liiketalouden LeanTeam 2020 projektissa järjestettiin intensiiviviikko 11.1-15.1.2021 Laureaan aloittaville liiketalouden opiskelijoille. Intensiiviviikon tarkoituksena oli perehdyttää uudet opiskelijat Laureaan ja projektioppimismalliin eli P2P:n sekä antaa eväitä muutenkin opiskelun aloitukseen. Intensiiviviikon suunnittelussa hyödynsimme tietoperustoissa saamaamme tietoa ja oppia mm. kouluttamisesta ja uusien työntekijöiden = opiskelijoiden perehdyttämisestä. 

Perehdytys alkaa! 

Intensiiviviikko järjestettiin Teamsin välityksellä sekä kampuksella. Päiväopiskelijat ja päivämuotoiset polkuopiskelijat tulivat kampukselle ja heidät jaettiin 15 hengen luokkiin. Teamsissä oli monimuoto-opiskelijat sekä monimuotopolku-opiskelijat. Teamsissä olimme aikaisemmin pyytäneet osallistujia pitämään kameroita auki ja tämä auttoi uusia opiskelijoita myös tutustumaan toisiaan paremmin.  

Ensimmäisenä päivänä toivotimme uudet opiskelijat tervetulleiksi Laureaan ja kerroimme Lean Teamistä. Tämän jälkeen pidimme bingon, jossa uudet opiskelijat kertoivat itsestään ja tutustuivat toisiinsa. Verkon välitykselläkin saimme bingon toimimaan ja kaikki opiskelijat saivat esittäytyä. Esiintymisten jälkeen kerroimme mikä tämä projektioppimismalli on. Tämän jälkeen kävimme läpi hyödyllistä infoa kampuksen tiloista ja lopuksi tuutoropettajat esittäytyivät opiskelijoille. Alla muutamia ajatuksia uusilta opiskelijoilta: 

Ite ainakin tosi innolla oon alottanut opiskelut ja etäilystä huolimatta oon kokenut tän aloituksen toimivaksi, vaikka mielellään ois ihan paikankin päällä.” 

”0dotuksia opinnoilta on oman osaamisen kasvattaminen ja työkalujen lisääminen työuralla etenemistä varten sekä verkostoituminen näiden projektimuotoisten opintojen kautta.” 

“Opiskelun aloitus on ainakin omalla kohdalla ollut vähän stressaavaa, enimmäkseen ehkä toki itsellä siksi, että opiskeluissa on ollut niin pitkä väli. Mutta innolla odotan kyllä, että pääsee kunnolla tästä starttaamaan ja ehkä myöhemmin tosiaan ajelemaan sinne Hyvinkäällekin tapamaan mm omia tiimiläisiä!” 

Toisena päivänä aloitimme kertomalla tarkemmin pre-briiffeistä, briiffeistä, sopimuksista ja rooleista. Pienen infoähkyn jälkeen jaoimme opiskelijat pieniin ryhmiin ja aloitimme harjoitusprojektit. Harjoitusprojekteissa täytimme tiimisopimusta sekä projektisuunnitelmaa uusille opiskelijoille annettujen toimeksiantojen mukaan. Ruokailun jälkeen opetimme tietoperustaa ja ryhmädynamiikkaa. 

“Innolla oon aloittanut opiskelut, pieni infoähky on tullut tällä viikolla ja vähän kauhistuttaa kaikki työmäärä ja se, miten ylipäätään selviää, kun viime opiskeluista on paljon aikaa, mutta kivaa on oppia kaikkea uutta!”  

“Odottavainen ja innostunut fiilis opiskeluista. Mielenkiinnolla odotan myös projekteja, niistä ei oikeastaan kokemusta oo. Paljon jännää ja uutta.” 

Perjantaina viimeisenä päivänä kerroimme osaamisen näytöstä ja ajanhallinnasta. Uudet opiskelijat tekivät pienet osaamisen näytöt harjoitusprojektien aiheista ja esittivät ne keskenään toisillensa. Perjantaina Laureamko kävi kertomassa itsestään ja Condrad Lyaruu kertoi mahdollisuudesta vaihto-opiskeluun ja mihin voi lähteä vaihtoon. Loppupäivästä kerroimme arvioinnista ja pyysimme uudet opiskelijat täyttämään palautekyselyn. Tuutorit pitivät vielä pienen ryhmäytymisen loppuun ja intensiiviviikko tuli purkkiin. 

“Projektit hieman jännittää, oon mieltänyt itseni aina enemmän pänttää ja tenti-opiskelijaksi, mutta toisaalta kun on vastuussa myös tiimille, niin se asettaa itselle ns. hyvän paineen tehdä asiat ajallaan ja sovitusti, ettei jätä muita pulaan. Plus onhan tämä työelämään oppimista samalla! Nyt tässä pohdin, että mikähän savotta mulla on edessä, kun alan noita aikatauluja itselleni kunnolla laittamaan ylös.” 

Mitä voi tehdä selviytyäkseen koronasyksystä ja alkutalvesta?

Kuva: Unsplashed, Gabriel Garcia Marengo

Syksy on lopuillaan ja kaikkien elämää on koeteltu valtavasti 2020-vuoden aikana. Koronatilanne on edelleen voimissaan ja se vaikuttaa moneen asiaan ympärillämme: työhön, opiskeluun, vapaa-aikaan, liikkumiseen ja oikeastaan ihan kaikkeen. Se herättää pakosti ajatuksia tulevaisuudesta ja toiveita siitä, että kaikki palaisi vielä normaaliksi. Pimenevät illat ja orastava kaamosmasennus tekee tuloaan, enkä varmasti ole ainoa joka miettii näitä asioita. Aika kuluu ja ihmiset taistelevat saadakseen rokotteen valmiiksi, mutta me ollaan silti tässä syksyssä ja siitä on selvittävä jotenkin. Siksi päätin kirjoittaa selviytymiskeinoja tähän hetkeen.

Lue lisää Mitä voi tehdä selviytyäkseen koronasyksystä ja alkutalvesta?

Informal Care – Child’s perspective

All our blog posts written in Maria’s or Joonatan’s point of view are partly based on the interview we did with our working life representative 

“I haven’t been able to go anywhere in soooo long time. My mom says it’s not just because of my illness anymore but also because there is this other disease called corona that has made many people sick. She seems pretty stressed about it. Like every time mom comes home from the store and I want to see what she has bought she doesn’t let me touch anything before she has washed her hands, changed her clothes and wiped all items with cleaning wipes.   

Lue lisää Informal Care – Child’s perspective

Osaatko puhua nuorten kanssa ilmastoahdistuksesta?

Nuorten ilmastoahdistus on lisääntynyt ja vihdoinkin siitä myös puhutaan enemmän. Mikko Piispa ja Sami Myllyniemi ovat julkaisseet vuonna 2019 tutkimuksen nuorten ilmastohuolesta. Artikkelissa tarkastellaan nuorten näkemyksiä ilmastomuutoksesta ja ympäristöongelmista. Tuloksissa ilmeni, että nuoret pitävät ympäristön tilaa tärkeänä asiana, sekä ilmastonmuutokseen liittyvä huoli on noussut nuorten keskuudessa hyvin korkealle. Talouskasvun mahdollisuudet tuntuvat nuorista epäilyttäviltä, ottaen huomioon maapallon tilan.

Kuvaaja Markus Spiske palvelusta Pexels

Lue lisää Osaatko puhua nuorten kanssa ilmastoahdistuksesta?

Merkitystä elämään työurasta- Alumnien uratarinat 20.10.2020

Tapahtuman mainos somessa

Järjestimme lokakuun lopussa osana Laurean korkeakoulumarkkinointiin keskittyvää projektiamme Alumnien uratarinat- aamukahvitapahtuman. Tilaisuudessa opiskelijat pääsevät kuulemaan siitä, minne jo valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet ja millaisia muistoja heillä on opiskeluajoista. Tavallisesti tilaisuus on järjestetty Hyvinkään kampuksen Rauhala- salissa, mutta vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi uratarinoita kerrottiin täysin etänä Zoomissa. Vaikka Rauhala-sali oli tyhjillään kuuntelijoista, Zoomissa oli lähes 90 ihmistä kuuntelemassa uratarinoita.

Omista uratarinoistaan olivat tällä kertaa kertomassa liiketalouden tradenomi Teijo Javanainen sekä oikeudellisen osaamisen tradenomi Mari Mäki. Teijo toimii tällä hetkellä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana, kun taas Mari työskentelee oikeusministeriössä erityisasiantuntijana ja assistenttipalveluiden toiminnan päällikkönä.

Rauhala-sali tapahtuman aikaan

Ravintolakokista yrittäjäksi

Teijo on alkuperäiseltä koulutukseltaan ravintolakokki, ja valmistunut vuonna 2009 Omniasta. Jossain vaiheessa liiketalous alkoi kiinnostaa Teijoa, ja hän pääsikin opiskelemaan vuonna 2013 Laureaan Hyvinkään kampukselle. Teijo muutti Espoosta Hyvinkäälle asuntolaan, jossa asui paljon vaihto-opiskelijoita. Tämä innosti Teijoa alusta asti toimimaan kansainvälisten asioiden parissa ja kehittämään englannin kielitaitoaan paremmaksi. Lisäksi Teijo oli muuten aktiivisesti mukana monenlaisessa opiskelijatoiminnassa, esimerkiksi kuulumalla Laurea Entrepreneurship societyyn, joka keskityy yrittäjyyden ja start up- toiminnan tutuksi tekemiseen opiskelijoille. Hyvinkäällä suoritettavat projektiopinnot Teijo mainitsi hyväksi tavaksi oppia oikeaa työelämässä tarvittavaa projektityöskentelyä.

Kannattaa sanoa useammin kyllä, kuin ei, ja uusiin asioihin kannattaa lähteä mukaan, vaikka pelottaisi.

Teijo Javanainen

Suuressa osassa Teijon esitystä olivat myös riskinotto ja yrittäjyys. Hänen näkemyksensä on, että oman yrityksen perustaminen voi olla tulevaisuuden kannalta kannattavampi turvatumman toimeentulon kannalta. Teijo onkin perustanut oman ruoka-alan yrityksen Fodu Foods, joka aloittelee toimintaansa parhaillaan. Yrittäjyyden sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun työtehtävien lisäksi Teijo opiskelee parhaillaan Haaga-Heliassa YAMK-opintoja.

Onnellisuutta etsimässä

Mari korosti esityksessään sitä, että hän haluaa ennen kaikkea olla onnellinen ja tehdä itselleen mielekästä työtä. Mari on aiemmin hakenut oikeustieteelliseen, mutta todennut lopulta, että kirjojen ulkoa opettelu ei ole hänen juttunsa. Hän päätti hakea oikeustradenomiksi Hyvinkäälle, jossa pystyy yhdistämään sekä lakiopintoja, että käytännöllistä puolta. Aiemmalta koulutukseltaan Mari on kosmetologi, lentoemäntä sekä taloushallinnon merkonomi ja aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Stockmannilla useissa tehtävissä. Tällä hetkellä Mari kirjoittaa graduaan Tampereen yliopiston hallintotieteiden maisteriohjelmassa oikeusministeriön työtehtäviensä ohella.

Mari kuvailee oikeustradeomin tutkintoaan käänteentekeväksi, koska on saanut sen avulla vision ja tavoitteen sekä uusia työmahdollisuuksia. Marin visio ja tavoite onkin onnellisuus ja onnelliseksi tuleminen. Tämä tavoitteen toteuttaminen vaatii kuitenkin Marin mukaan kovaa työtä ja suunnitelmallisuutta, sekä joskus epätyydyttävän työ tekemistä.

Siltoja ei kannata polttaa, mutta myöskään epäasiallista käytöstä ei pidä sietää työpaikalla.

Mari Mäki

Uratarinat opiskelijan näkökulmasta

Tilaisuutta seuranneen ja järjestäneen mielestä oli mielenkiintoista huomata, että molemmat alumnit keskittyivät kertomaan uratarinoistaan hyvin eri näkökulmista. Teijo keskittyi esityksessään puhumaan kansainvälisyydestä, opiskelijatoiminnasta ja yrittäjyydestä, kun taas Mari otti puheenvuorossaan näkökulmaksi onnellisuuden tavoittelun. Molempia esityksiä yhdisti kuitenkin esimerkiksi suhteiden korostaminen ja uusiin kokemuksiin tarttuminen. Nämä kaikki näkökulmat ovat hyvin relevantteja opiskelijoiden urasuunnittelun kannalta. Yrittäjyys ja kansainvälisyys tuovat lukuisia uusia työmahdollisuuksia, mutta työnteon lisäksi pitää muistaa kysyä itseltään, että onko tämä se asia mitä haluan oikeasti tehdä.