Namespotting – tarinoita päihteistä ja luovuudesta

“Kolme grammaa hassista on päiväannoksein”. Niinpä niin. Kyllä me tiedämme minkälainen cocktail tulee, kun sekoitetaan luovuuden paloa etsivä, voimakkaasti tunteva, elämänjanoinen nuori rokkistara ja päihteet.

Lue lisää Namespotting – tarinoita päihteistä ja luovuudesta

Lasten hyvinvointi koronapandemian aikana

Lasten hyvinvoinnista on puhuttu paljon niin yhteiskunnallisella, valtakunnallisella kuin yksityisellä tasolla koronapandemian aikana. Poikkeustila on tuonut paljon uusia muotoja sekä haasteita lasten hyvinvoinnin tehokkaaseen seurantaan. Koronapandemian aikana Helsingin Sanomat on julkaissut Lasten uutisten uutislähetyksiä joka arkipäivä. Lisäksi Helsingin Sanomat julkaisevat viikoittain Lasten uutiset sanomalehtenä, jossa lapset ovat itse mukana tekemässä uutisia toimituksen kanssa. Uutisaiheen ilmi tuominen tavoittaa lapset sen selkokielisyyden avulla, sekä samaan aikaan tukee lasten varhaissivistystä ja lukutaitoa.

“Lapsilla on valtava tiedonjano ja halu ymmärtää maailman monimutkaisia kysymyksiä. Tätä varhaissivistystä ja lasten lukemista tahdomme tukea tekemällä oman uutislehden lapsille. Kuluva kevät on osoittanut, miten merkityksellinen Lasten uutiset on ollut lapsille tietolähteenä ajassa, jossa heidän oma elämänsä on mennyt uusiksi koronaviruksen takia”, Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud.

Yksi käsiteltävistä uutisaiheista on ollut lastensuojelu koronan aikana. Lasten uutiset julkaisivat oman Youtube -videon 7.5.2020, jossa kerrotaan mitä lastensuojelu tekee. Videolla toimittaja kertoo, kuinka poikkeustilan aikana lapsiperheiden ongelmat saattavat pahentua ja joissakin perheissä ilmenee väkivaltaa. Toimittaja kertoo myös, että lastensuojelu on viranomaistaho, jolla on lailla määrätty tehtävä huolehtia lasten turvallisuudesta. Nyt poikkeusolojen aikana lastensuojeluilmoituksia on tullut normaalia vähemmän, joka ei välttämättä ole positiivinen asia. Ilmoitukset ovat suurimmaksi osaksi tulleet kouluista ja päiväkodeista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun lapset ovat siirtyneet kotiopetukseen, opettajien ja ohjaajien on hankalampi päästä keskustelemaan lapsen kanssa hänen hyvinvoinnistaan tai seuraamaan lapsen kehitystä. Ulkopuolisen on vaikeampaa huomata lapsen haasteita ja huolia. Videossa kehotetaan kuulijaa (lasta) kertomaan ongelmista jollekin tutulle aikuiselle, esimerkiksi sukulaiselle tai opettajalle.

Kevät 2020

Ylen julkaiseman artikkelin mukaan keväällä 2020 kuntien ja kaupunkien lastensuojeluyksiköt olivat jo varautuneet kysynnän kasvuun. Vielä huhtikuussa kysyntäpiikki oli alhainen, mutta tarpeen tiedettiin tulevan kasvamaan lähiviikkojen aikana. Suurten kaupunkien lastensuojelusta vastaavat johtajat arvioivat, että poikkeustilanne voi kärjistää perheiden kriisejä, kun esimerkiksi vanhempien taloushuolet ovat lisääntyneet. Kaupungit ovat ennakoineet myös psykososiaalisen tuen tarpeen lisääntymistä, sekä pyrkineet sopimaan toimista, joilla voidaan vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden tukea poikkeusolojen aikana. Johtajat arvoivat, että tarpeellisen tuen saamiseksi mukaan tarvitaan sekä kaupungin muita toimijoita että järjestöjä.

Keväällä työtapoja on muokattu poikkeustilanteen mukaiseksi ympäri maata ja palveluntuotannon resurssien vakuutetaan riittävän. Kunnat ovat myös reagoineet tilanteeseen esimerkiksi siirtämällä työntekijöitä tehtäviin, joissa kaivataan vahvistusta. Esimerkiksi Hämeenlinnassa lastensuojelusta on jo siirtynyt työntekijöitä vahvistamaan sosiaalipäivystystä sekä lastensuojeluun on tullut työntekijöitä päivähoidosta. Työnjakoa on tehty myös koulun työntekijöiden kanssa asioiden hoitamisen sujuvuudesta.
Valitettavasti etäopetus ei välttämättä tavoita kaikkia nuoria. Esimerkiksi Turussa sivistystoimi on tehnyt tällaisissa tapauksissa jonkin verran lastensuojeluilmoituksia. Jo lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista sosiaalityöntekijät ovat jo tehneet arviota eli ketkä tarvitsevat lisätukea etäopetuksen aikana, kertoo lastensuojelun johtaja Eira Virolainen.

Kuva: Pixabay

Tampereella koulujen tekemät lastensuojeluilmoitukset olivat keväällä 2020 vähentyneet merkittävästi verrattuna edellisen vuoden maaliskuuhun. Helsingissä lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä oli maaliskuussa 2020 laskenut kahden viimeisen viikon aikana. Päijät-Hämeessä ilmoitusten määrä oli alkuvuoden aikana myös vähentynyt verrattuna viime vuoteen. Koronakriisin aikana Hämeen poliisilaitos oli tehnyt maalis-huhtikuun aikana 160 lastensuojeluilmoitusta, kun vuotta aiemmin määrä oli 120.

“Tätä ei voi alkuvuoden osalta selittää koronaepidemialla. Tässä on nyt kyse jostain muusta, jota täytyy selvitellä ja tarkastella erikseen”, toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointityhtymä.

Kuntien ja kaupunkien sosiaalipalvelut toivovat, että perheet olisivat ajoissa yhteydessä, jos arki alkaa tuntua mahdottomalta selviytyä.

Lähteet:
https://sanoma.fi/tiedote/helsingin-sanomat-alkaa-julkaista-kotiin-tilattavaa-lasten-omaa-sanomalehtea-lasten-varhaissivistyksen-ja-lukemisen-puolesta/

https://www.youtube.com/watch?v=UQdO3ZK-raE&ab_channel=HSLastenuutiset

https://yle.fi/uutiset/3-11293742

https://areena.yle.fi/audio/1-50525722

How does it start?

What does the organization do?

The Finnish Refugee Council (Suomen Pakolaisapu) is Finland’s largest expert organization specializing in the issues of displacement and migration. Each year they support thousands of people in recovering from conflicts and integrating into new societies. For over 50 years their work has positively impacted lives in Finland, Africa, the Middle East, Asia and Europe.

How does the process look like?

The Finnish government determines how many refugees are allowed into the country each year. This is an estimated 850 to 1050 refugees per year (because of COVID-19 this number has been much lower, and approximately only 300 people have arrived in Finland in the last couple of months) The government also makes the choices in which regions to admit refugees and of which nationalities.

After these choices have been made, people in refugee camps (these camps can be located for example in Lebanon, Turkey, or Jordan) are interviewed by UNHCR (United Nations Commission on Human Rights) who will also make final decisions about the persons they believe they live in the most critical situations and who need the most help at the moment.

After they have made these choices paperwork will be sent to the Finnish Immigration Service (migri). The Finnish Immigration Service makes the final decision on the individuals together with the Center for Economic Development, Transport and the Environment (ELY), and the Finnish Security and Intelligence service (Suojelupoliisi).

The arrival

The flights will be arranged and in Finland, there will be various organizations waiting for accompanying and helping the people in their new life, including the Finnish Refugee Council (Suomen Pakolaisapu)

Transport is arranged to their new homes, courses are organized where they will learn about the new culture they will be living in, the language, education, and work possibilities, and help is given with applying for possible income supports options.

Lives Left Ungrievable

-The concerning rise in drug deaths-

Pills, Overdose, Health, Drug, Narcotic
source: pixabay

In an era where retrieving drugs can be more or less, as simple as an order from the internet, a delivery to your doorstep like pizza, getting your hands on drugs is easier than ever.

Considering even this revelation alone, the boost in drug-related deaths might not come as a big shocker to you.

Even so, drug-related deaths are often invisible in the eyes of the society, due to the heavily criminalized and stigmatized image that drug abusers carry. Yet, as the peek in death numbers remains a worrisome occurrence, this matter can not be overlooked. As a future social services worker myself, i cannot help but ponder on this issue.

That brings me here, assembling questions such as what stands behind these booming death numbers ,who do they include and ultimately, is there something that can be done to diminish the severity of this dispute?

In light of reinforcing inclusion, here´s hoping that by bringing forward this incidence i will be able to raise awareness, increase empathy and thus, humanize drug abusers.

Lue lisää