Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Opinnäytetyön aihe heräsi omasta kiinnostuksestani sijoittamiseen ja osakesäästötiliin. Suomessa on otettu tammikuussa 2020 käyttöön uudenlainen osakesäästötili. Osakesäästötilin tarkoitus on edistää suomalaisten piensijoittajien aktiivista sijoittamista ja säästämistä. Tämä tili eroaa merkittävästi perinteisestä arvo-osuustilistä verotuksen suhteen. Osakesäästötilillä veroja maksetaan arvopapereiden luovutusvoitoista ja osingoista vasta, kun varoja eli rahaa nostetaan tililtä ulos. Arvo-osuustilillä veroja maksetaan joka vuosi tilillä tapahtuneista luovutusvoitoista ja saaduista osingoista. Toisin sanoen sijoittaja saa lykkäystä verojen maksamiseen niin pitkäksi aikaa, kunnes hän päättää nostaa osakesäästötililtä varoja ulos. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa voitot uudelleen eteenpäin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Näin ollen sijoittaja pystyy hyödyntämään niin sanottua korkoa korolle-ilmiötä osakesäästämisessä, kun luovutusvoitot ja osingot saa tilille ilman heti maksettavaa veroa.

Lue lisää Osakesäästötilin kehittäminen piensijoittajien näkökulmasta

Erasmus experience with real clients and covid situation

Hi! 

We are a group of students who have just joined a project of international sales and marketing development, client and partner search. Thanks to this project, we are lucky to be able to work, improve and help Korpinen Oy. Some of you, may not know what the company is specialized in. For this reason, we are going to start publishing about this company. 

Lue lisää Erasmus experience with real clients and covid situation

Kohtaaminen ja asiakastyö

Asiakas on aina oikeassa!

Onko näin oikeasti? Vaikka yrittäjä onkin asiakkaan palveluksessa, ei asiakas mielestäni aina voi olla oikeassa. Tätä asiaa ei voi tietenkään töksäyttää asiakkaalle. Yrittäjän diplomaattiminän pitää astua tällöin esiin.

Jotta syntyy hedelmällinen ja arvokas asiakkaan kohtaaminen, tarvitsee yrittäjän osata eläytyä toisen osapuolen asemaan ja hänen pitää olla myös herkkä tulkitsemaan ympärillä vallittsevaa tilannetta. Herkkyys ja luottamus toista kohtaan syntyy keskustellen. Erityisen tärkeää on kuulla ja erityisesti kuunella toista. Hyvä dialogi ei synny pomo ja alainen asenteella.

Lue lisää Kohtaaminen ja asiakastyö

Villiyrttitietoudesta boostia elämyspalveluihin!

Luontomme on täynnä villejä kasveja, joita voi ilmaiseksi ja pienellä vaivalla hyödyntää kaupallisesti sekä matkailupalveluissa, ruuassa että juomassa. Villiyrtit ovat nousseet nyt suomalaisten suosioon ja niistä löytyy myös monipuolista makumaailmaa tukemaan suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria sekä lähimatkailun maailmaa.

Lue lisää Villiyrttitietoudesta boostia elämyspalveluihin!

400 vastausta paketissa

Syksyn 2021 Willan kävijätutkimuksen projektitiimi on saanut tämän syksyn kävijätutkimuksen pakettiin. Projektin tavoitteena oli saada 400 vastausta asiakastyytyväisyyskyselyyn, johon tiimi myös pääsi kovan työnteon tuloksena. Vastauksien keräämiseen käytettiin paperista-, sekä sähköistä lomaketta. Paperisia vastauksia saatiin 210 ja sähköisiä 190.

Lue lisää 400 vastausta paketissa

Asiakaskohtaaminen.

Sosiaalialan työ on ihmisen auttamistyötä. Asiakkaat ovat jollakin tavoin elämässään heikoilla ja heidät on aluksi kohdattava yksilöinä. Jokaisen tarina on erilainen. Kaikki eivät tunnista omien ongelmiensa juuria eivätkä siksi ole motivoituneita heti muuttamaan toimintaansa. Ongelmat ovat kehittyneet ajan kanssa ja niiden on mahdollista helpottua ja selvitä myös ajan kanssa. Tavallinen elämä jatkuu auttamistyön rinnalla ja tuo vaihtelevuutta paranemisprosessiin

Lue lisää Asiakaskohtaaminen.

Arvonnat markkinointikeinona – Digiseikkailu

Olemme markkinoineet tänä syksynä uutta pelillistä oppimisympäristöä, joka toimii apuna tieto- ja viestintätaitojen, medialuvun sekä empatiataitojen harjoittelussa. Valmiin ja monipuolisen materiaalin avulla alakoulujen opettajat säästävät aikaa opetussuunnitelman tekemisessä.

Lue lisää Arvonnat markkinointikeinona – Digiseikkailu

Erityislapsi varhaiskasvatuksessa

ERITYISTÄ TUKEA VARHAISKASVATUKSESSA

Kun lapselle on saatu hoitopaikka varhaiskasvatuksesta, hänelle varataan aika aloituskeskusteluun. Keskustelussa varhaiskasvatuksen ammattilainen kertoo ryhmän toiminnasta ja perhe puolestaan lapsesta sekä varhaiskasvatukseen liittyvistä odotuksista sekä toiveista. Tässä keskustelussa perheen onkin tärkeä kertoa lapsen erityistarpeista Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen tuen ja avun lapselle. (Helsinki 2021)

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllinen tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan varhaiskasvatuksen toteutuksessa riittävällä määrällä ammattitaitoista henkilöstöä tai avustajan avulla. Lapsen sopeutumisen tukemiseksi on tärkeää luoda turvallinen ja rauhallinen hoidon aloitus. Hänen annetaan tutustua rauhassa uuteen ympäristöön, uusiin ihmisiin sekä sopeutua uuteen arkirytmiin. Huolellisesti suoritetun tutustumisen jälkeen erityislasten kanssa on helpompi lähteä kohti uusia seikkailuja varhaiskasvatuksen maailmassa.

Lue lisää Erityislapsi varhaiskasvatuksessa

Turvapaikanhakijoiden sosiaalipalvelut

Eurooppaan kohti pakenevat monet turvapaikanhakijat sodan, kriisin tai muun turvattoman tilanteen takia. Tämän jälkeen moni joutuu vastaanottokeskuksiin kärsien erilaisista mielenterveys tai sosiaali- ongelmista. Vastaanottokeskuksissa ovat myös lapset ja perheet, joilla voi olla tarve erilaisiin tukiin. Turvapaikanhakijat voivat tarvita tukea esimerkiksi perheen sisäisiä ongelmia ratkaistaessa ja terveyden edistämisessä. Tässä kirjoituksessa käydään läpi, millaisia sosiaalipalveluija on tarjolla turvapaikanhakijoille. 

Lue lisää Turvapaikanhakijoiden sosiaalipalvelut

Mission accomplished – Intercultural work check

“I found the work very inspiring and exciting since I haven’t travelled a lot, so I don’t know that many people outside Finland.” – Suvi Sutinen as a quote in the end of the project

The semester is coming to an end, and everyone is starting to evaluate their work. That is exactly what this blogpost will do for the intercultural project between exchange students from Germany and Spain, Chileans, and Finnish students. As explained before the intercultural working environment made this project very challenging but at the same time very interesting. The projects differ a lot and the working attitude around the globe demands tolerance and understanding. The students managed the challenges quite well and came to successful endings of each project. This blogpost will present some students from different cultures and tell how they experienced this project. It is about what the gained and what they think was most challenging. 

Lue lisää Mission accomplished – Intercultural work check