Koto Suomessa

Sote- uudistus, vaikutukset maahanmuuttajiin

“Suomi on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi maa, jossa luottamus lisääntyy ja jokainen ihminen on arvokas” -Hallitus/Sanna Marin- Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuonna 2023. Poikkeuksena on että, Helsingin kaupungilla säilyy järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta. Mutta HUS- yhtymällä on erikseen säädetty vastuu järjestää erikoisairaanhoitoa omalla alueella. (Sote-uudistus 2022.) 

Sote- uudistus, vaikutukset maahanmuuttajiin Read More »

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Suomessa maahanmuuttajien integraatiosta puhutaan sanalla kotouttaminen. Kyse siis on prosessista, kun henkilö muuttaa maasta toiseen ja löytää oman paikkansa olla yhteiskunnassa sekä toimia siellä. Integraatio on kaksireittinen kehityskulku, siihen sisältyy aktiivinen osallistuminen ja identiteetin säilyttäminen. Integraatio katsoo menneisyyteen; lähtömaahan, lapsuudesta peritty identiteetti, etninen tai kulttuurinen tausta. Ja myös tulevaisuutteen; kohdemaa ja siihen samaistuminen, monitahoinen osallistuminen.

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan Read More »

Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta

Kotoutumislain (2010/1386) 2 luvun 18§:n mukaan kotoutumista ja kotoutumissuunnitelman toteutumista seurataan vastaavan viranomaisen eli kunnan tai TE-toimiston toimesta. Kunnan velvollisuus on tarkistaa maahanmuuttaneen kotoutumissuunnitelma vähintään kerran vuodessa tai palvelutarpeen mukaisesti (Kotoutuminen.fi 2022a).

Maahanmuuttajien kotoutumisen seuranta Read More »

Maahanmuuttajat ja ystävät

Minulle tuli eteen Alan Salehzadehin kirjottama artikkeli, jossa hän kertoo asuneensa Suomessa jo 21-vuotta, muttei omista yhtään ystävää. Teksti sai minut miettimään, että onko maahanmuuttajilla vaikeuksia saada ystäviä. Pienen googletuksen jälkeen kävi ilmi, että kyllä on. Maahanmuuttajille järjestetään paljon ystävä toimintaa, jossa vapaaehtoiset toimivat maahanmuuttajille ystävinä.

Maahanmuuttajat ja ystävät Read More »

Työelämä, maahanmuuttajat.

TYÖELÄMÄViimeisimmässä blogissa keskityn maahanmuuttajien työelämään. Työelämä on monella lailla tärkeä ihmisen elämässä: se turvaa taloutta, edistää sosiaalisia kontakteja, lisää kokemusta ja auttaa ylläpitämään yhteiskuntaa. Työelämään pääseminen on tärkeätä myös maahanmuuttajille, jotta eläminen täällä helpottuisi ja kielitaito harjaantuisi lisää. THL:n mukaan ulkomaalaistaustaisen henkilön on haastavaa saada koulutusta vastaavaa työtä. On valitettavaa, että rasismia ja syrjintää esiintyy

Työelämä, maahanmuuttajat. Read More »

Kielitaito voi olla avain kotoutumiseen

Uuteen maahan kun muuttaa yksi haastavista asioista voi olla kielen oppiminen ja opiskelu. Kielen opiskelusta on paljon hyötyä, tapaa uusia ihmisiä ja saa uusia ystäviä, sopeutuminen uuteen maahan voi helpottua, arjessa asiointi helpottuu esimerkiksi kaupassa tai viranomaisten kanssa, myöskin työn saaminen ja työn tekeminen voi olla helpompaa. Itse olen töissä varhaiskasvatuksessa ja olen ohjannut monia

Kielitaito voi olla avain kotoutumiseen Read More »

Hanketyöt maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille on suunnattu erilaisia hankkeita, tässä tekstissä on lueteltu muutama hanke, kotoutuminen.fi ja THL sivustoilta. Molemmilta verkkosivuilta löytyy lisäksi pitkä lista eri hankkeiden nimiä ja jo päättyneitä hankkeita. Kahdesta hankkeesta kerron kuitenkin muutamalla sanalla. Alkuun kerron muutamalla sanalla mihin osa-alueisiin hankkeet liittyy.

Hanketyöt maahanmuuttajille Read More »

Maahanmuuttajien yhdenvertaisuus ja syrjintä

Yhdenvertaisuudella ja syrjimättömyydellä tarkoitetaan, ettei ketään saa syrjiä, iän, kielen, alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan, perhesuhteiden, vammaisuuden, seksuaalisen tai jonkun muun henkilöön kohdistuvan syyn perusteella. Näitä seuraa yhdenvertaisuuslaki, joka tarjoaa yhdenvertaisuutta edistämään konkreettisia välineitä. Kaikilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuus yhdenvertaisesti saada palveluita, kouluttautua tai tehdä töitä. Kotoutumislaki ohjaa myös maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden

Maahanmuuttajien yhdenvertaisuus ja syrjintä Read More »